ประมาทไม่ได้

วันที่ 25 พค. พ.ศ.2558

 

 

ประมาทไม่ได้

 

มาร ๕ ฝูง ที่เป็นเครื่องมือสำคัญของพญามาร  คอยกำกับชีวิตเราอยู่ เราก็ต้องเอาชนะมันให้ได้  ด้วยการสอนตัวเราทุกวันว่า...

 

 เรามาเกิดเพื่อสร้างบารมี  ก็ต้องใช้ทุกสิ่งที่เรามีอยู่อย่างจำกัด  มาสร้างบารมีให้เต็มที่  ใครจะสอนเราก็ไม่เท่ากับที่เราสอนตัวเราเอง  ต้องเตือนตัวเองทุกวัน  ตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งเข้านอน

 

 เพราะพญามารเขาทำงานกันทุกอนุวินาที  พระก็ทำงานทุกอนุวินาที ยังไม่แพ้ไม่ชนะกันอยู่  จะประมาทไม่ได้ นี่เป็นเรื่องที่สำคัญ 

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่