การถวายวิหารทาน

วันที่ 20 พค. พ.ศ.2558

 

 

   การถวายวิหารทานได้บุญอสงไขยอัปปมาณัง การถวายสังฆทานแด่ทักขิไณยบุคคลจะได้อานิสงส์ 5 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณและได้บุญมากเป็นอสงไขยอัปปมาณัง คือ จะนับจะประมาณไม่ได้

 

ส่วนผู้สร้างวิหารทานชื่อว่า “เป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง” ได้บุญเป็นอสงไขยอัปปมาณังเหมือนกัน แต่ปริมาณมากกว่าการก่อสร้างถาวรวัตถุเป็นศาสนาสมบัติ เราจะได้บุญกันไปตลอดชาติ เพราะถาวรวัตถุอยู่ได้ยาวนานกว่าจะเสื่อมสลายไป แม้เราละโลกไปแล้ว ถ้าถาวรวัตถุนั้นยังอยู่

 

บุญอันใดที่เกิดขึ้นจากผู้มีบุญทั้งหลายที่ได้มาใช้สถานที่มาระลึกนึกถึงพระรัตนตรัย มาปฏิบัติธรรม ทำความเห็นให้ตรงต่อหนทางพระนิพพาน ถ้ามาใช้เป็นร้อย เป็นพัน เป็นหมื่น เป็นแสน เป็นล้านคน

 

บุญที่เกิดขึ้นกับทุกๆ คน เราก็จะมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วย 

 

 

19 มกราคม พ.ศ.2546
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
หนังสือ เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไร เล่ม 3

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร