อย่าท้อถอยนะ

วันที่ 23 กค. พ.ศ.2558

 

อย่าท้อถอยนะ

 

อย่าท้อถอยนะ

เราได้ลงทุนปฏิบัติธรรม ในระดับหนึ่งแล้ว  

ก็ต้องเดินทางกันต่อไป

        อย่าให้ผัง แห่งความไม่สำเร็จ  หรือทำอะไร
      ครึ่ง ๆ กลาง ๆ ไม่ตลอดรอดฝั่ง

       อย่าให้ผังนี้ ติดไปข้ามภพข้ามชาติ

      ต้องเอาผังที่ว่า...เราพยายาม ทำความเพียร อย่างเต็มที่

ถูกหลักวิชชา ส่วนผลที่ได้ มันได้แค่ไหน...ก็แค่นั้น

 

 

   "คุณครูไม่ใหญ่"

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร