ฝึกหนักอย่างถูกหลักวิชชา

วันที่ 12 พค. พ.ศ.2558

 

 

     ฝึกหนักอย่างถูกหลักวิชชา  นิ่ง ๆ สบายๆยิ่งนิ่งเหมือนก้อนหินยิ่งสบายมาก ตั้งใจมากไม่ได้ ต้องสบาย ไม่ไปกดเค้น เน้น หรือดันให้เห็นภาพชัด เราต้องชนะให้ได้ ฟุ้งเราก็ผ่านมาแล้วเหลือตรงนี้ต้องชนะให้ได้   ต้องสบาย  มีความสุข มันถึงจะได้ ให้เจริญอิทธิบาท ๔ โดยสมัครใจ แล้วการฝึกหนัก การสังเกต มันถึงจะตามมาเอง ระหว่างที่หลวงพ่อไม่มานั่งธรรมะด้วย ก็ให้ฝึกทั้งในรอบ นอกรอบพรรษานี้นะลูกต้องให้ละเอียด  ๆ ฝึกซ้ำ ๆ ๆ ให้ได้ ฝึกควบคู่กันไป

 

 

  พระเทพญาณมหามุนี