วัดเรามักโดนกล่าวหาต่างๆ

วันที่ 19 เมย. พ.ศ.2558

 

 

☆☆วัดเรามักโดนกล่าวหาต่างๆ เป็นวิบากที่เราเจอกัน  ตั้งแต่สร้างวัดเรื่อยมา ถ้าหลวงพ่อ ทุกข์ใจเรื่องนี้ ป่านนี้คงไม่ได้มานั่งตรงนี้แล้วหลวงพ่อไม่เอา เรื่องเอาราวใคร จะเฉยๆ..☆☆


    คนที่ด่าว่าวัด ก็ว่าเรื่องของเขาไป..แบกบาปไป เราก็ต้องว่า  เรื่องของเราสั่งสมบุญกันให้เต็มที่...เราทำของเรา และเราก็ทำมาได้อย่างต่อเนื่อง... 


★★ถ้าลูกๆ ทุกคนนั่งธรรมะ กันให้ละเอียดกว่านี้ เราจะไม่กลัวอะไรเลย ตาม คน...งาน...เงิน..ได้สบาย (ชวนเขามาสร้างบารมี เงินที่เขาบริจาคมาก็นำมาทำงานพระพุทธศาสนา)คนหายไปหมื่น...ก็ตามมา ล้าน ตามสมบัติต่างๆมา เดี๋ยวตั้งใจนั่งธรรมะกันให้ ละเอียดนะลูก...ถ้าเรานั่งธรรมะกันละเอียดจริงๆ เรื่องนี้ไม่มีปัญหา เราจะไปลุยกับ"มาร"ตัวจริงที่อยู่ภายใน  ไปดับที่ต้นเหตุ กันนะลูก ” "ชนะก่อเวร แพ้นอนเป็นทุกข์ ละแพ้ละชนะได้ อยู่เป็นสุข" ....เรื่องต่างๆ ภายนอก มันเป็น แค่สมุนมารหางแถว เท่านั้นเอง ”

- งานมีก็ทำไปปัญหามีก็แก้กันไปบุญก็สร้างธรรมะก็นั่งหลวงพ่อใช้หลักอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่สร้างวัด.

      (พระเทพญาณมหามุนี)

 
- วันพรุ่งนี้ ขึ้นอยู่ กับวันนี้หากทำดี ก็ต้องดี ซิลูกเอ๋ยมันขึ้นอยู่ กับเรา ใช่อื่นเลยอยากเสบย ก็ทำให้ ใจสบาย

 

สุนทรพ่อ