ทำบุญสงเคราะห์โลกกับทำบุญกับพระสงฆ์

วันที่ 16 พค. พ.ศ.2557

 

 

 

ทำบุญสงเคราะห์โลกกับทำบุญกับพระสงฆ์

 


ทำบุญสงเคราะห์โลก
ได้อานิสงส์ น้อยกว่า การทำบุญในแหล่งเนื้อนาบุญ
แต่ถามว่า ควรทำสิ่งใด
ก็ต้องทำควบคู่กันทั้งสองอย่าง
เพราะเราต้องอยู่กับคน ก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันไป
และบุญนี้จะช่วยให้เรามีรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ
เป็นอุปกรณ์ให้เราสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบาย
อย่างง่ายดายต่อไปในภพเบื้องหน้า

 


พระเทพญาณมหามุนี
๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
(หนังสือ เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไร ๓ หน้า 28)