“ผมรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจ ที่จะได้ห่มผ้าเหลือง จะได้เป็นพระและจะมีแม่เรา ที่เราบวชให้เขา และที่เราทุ่มเทฝึกตัวเองมา คือ ทำให้แม่ได้ บวชให้แม่ได้
...อ่านต่อ
ไปวัด เพราะไม่มีที่ไป “ตอนนั้นไปทุกวัน ไม่ใช่เป็นคนดี ไม่ได้เลื่อมใส แต่เพราะไม่มีที่ไป พอตอนเลิกเขาจะแจกน้ำปานะด้วย เราก็พลอยได้กินไปด้วย”
...อ่านต่อ
เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๑ ผ่านไปแถวร้านหนังสือ เห็นนิตยสาร Secret หน้าปกเป็นรูปของคุณโน้ต อุดม แต้พานิช รีบพลิกเข้าไปภายใน อยากรู้ว่าคุณโน้ตจะพูดเรื่องอะไร
...อ่านต่อ
ทันตแพทย์สม สุจีรา จบการศึกษาจากคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากจะมีอาชีพเป็นทันตแพทย์แล้ว ท่านยังมีความสนใจในศาสตร์อื่นๆ รวมั้งพุทธศาสตร์ และที่สำคัญท่านยังเป็นผู้หนึ่งที่ฝึกสมาธิ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่อินเทรนด์มากๆในขณะนี้อีกด้วย
...อ่านต่อ
เมื่อเอ่ยนาม “ดังตฤณ” แทบไม่มีใครที่ไม่รู้จัก ทั้งในวงการผู้อ่านธรรมะ และนักอ่านทั่วไป คุณดังตฤณ มีข้อคิดจากหลักธรรมง่ายๆมาเสนอท่านผู้อ่านอย่างผู้รู้ ผู้เข้าใจเชิงลึก ด้วยภาษาเป็นเหตุเป็นผล ผ่านประสบการณ์การบ่มเพาะ และการศึกษาเรียนรู้ทั้งปริยัติ และปฏิบัติ จึงเป็นผลงานเขียนที่มีเสน่ห์ ที่เข้าถึงคนกลุ่มวัยต่างๆได้ดี
...อ่านต่อ
ใครๆ ก็รู้จักคุณหนูดี (วนิษา เรซ) จากหนังสือที่เธอเขียน ไม่ว่าจะเป็นหนังสืออัจฉริยะ เรียนสนุก หรือ อัจฉริยะสร้างได้ และอีกหลายๆเล่มที่เกี่ยวกับการสร้างความเป็นอัจฉริยะ เธอเคยได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่น และเป็นนักศึกษาเกียรตินิยม เกรดเฉลี่ย ๔.๐๐ และ ๓.๙๐ และรางวัลนักเรียนตางชาติดีเด่น เคยเป็นผู้ชนะเงินล้านที่ ๑๕ ของรายการอัจฉริยะข้ามคืน
...อ่านต่อ
ผมอบรมธรรมทายาท รุ่นที่ ๒๘ พ.ศ. ๒๕๔๓ ตลอดระยะเวลาของการอบรม มันทำให้ผมเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่า “พระพุทธศาสนา” มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝึกฝนอบรมตนเอง ทั้งในด้านปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ใจผมมีความสุขมาก
...อ่านต่อ
อบรมธรรมทายาท และอุปสมบทหมู่ ร่นที่ ๒๘ พ.ศ. ๒๕๔๓ ปริญญาตรีแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
...อ่านต่อ
อบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ รุ่นพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ปริญญาโท สาขาบริหารคอมพิวเตอร์ London School of Economics
...อ่านต่อ
เมื่อพูดถึงวันอาสาฬหบูชา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะทราบกันดีว่า เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่ง เพราะว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้แสดงปฐมเทศนา “
...อ่านต่อ
คุณมกรเล่าว่า “แต่ก่อนผมเป็นคนห่างวัดมากครับ ไม่เคยสนใจเรื่องพระพุทธศาสนาเลย เพราะความที่เป็นคนชอบคิดชอบทำ ชอบประดิษฐ์ ชอบแก้ปัญหา ชอบหาเหตุผล ก็เลยคิดว่าพุทธศาสนาเป็นเรื่องไร้สาระ แล้วไม่เท่เอาเสียเลย ถ้าจะไปวัดเดี๋ยวจะสียฟอร์ม แต่ต้องยกความดีความชอบนี้ให้คุณแม่ครับ ที่พยายามหลอกให้ผมเข้าวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑
...อ่านต่อ
ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๑ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต อบรมธรรมทายาท และอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา พ.ศ. ๒๕๔๖
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร