มูลนิธิธรรมกายมอบผ้าไตรจีวรแก่ประเทศศรีลังกา เพื่อนำไปถวายแด่พระสงฆ์ ที่มาร่วมในพิธีตักบาตรพระ จำนวน 2551 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา ที่ประเทศศรีลังกา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 มูลนิธิธรรมกาย โดยพระอาจารย์สุชิน สุชิโน พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตร มอบผ้าไตรจีวรจำนวน 200 ชุด ให้แก่ตัวแทนสถานทูตศรีลังกา ประจำประเทศไทย เพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่มาร่วมในพิธีตักบาตรพระ 2551 รูป ในวันวิสาขบูชา 19 พฤษภาคม พ.ศ.2551 ณ เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
...อ่านต่อ
วัดพุทธโกเธนเบิร์ก ประเทศสวีเดน วัดไทยในต่างแดนจัดกิจกรรมเมื่อระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๐ – วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา โดยพระอาจารย์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส และพระอาจารย์อนุชิต ธมฺมาสโย ตัวแทนจากวัดพุทธโกเธนเบิร์ก ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศสวีเดน ได้เดินทางไปสอนสมาธิและประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลให้กับกัลยาณมิตรกาญจนา มอร์เธนสัน (Martensson)
...อ่านต่อ
สืบเนื่องจากประเทศศรีลังกาและประเทศไทย มีความสัมพันธ์ทางด้านพระพุทธศาสนาที่แนบแน่นมาเป็นเวลาช้านาน และตามที่รัฐบาลประเทศศรีลังกา โดยท่านประธานาธิบดี มหินทา ราชาปักษี ได้ส่งจดหมายกราบนมัสการพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เพื่อขอพระพุทธรูป
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 1,500 รูป ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000รูป 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อน้อมอุทิศพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
...อ่านต่อ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ทำให้พระภิกษุและคุณครูได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดโครงการดีๆขึ้นมา นั้นคือโครงการตักบาตรพระ 5 00,000รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย รวมพลังชาวพุทธส่งกำลังใจช่วยเหลือ นับเป็นเรื่องที่น่ายินดี และน่าอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่ง เมื่อน้ำใจอันบริสุทธิ์ของพุทธศาสนิกชนจากชาวไทย ทั้งภายในและต่างประเทศที่หลั่งไหลเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้อย่างไม่ขาดสาย
...อ่านต่อ
กัลยาณมิตรผู้นำบุญประเทศสวีเดน จัดพิธีบูชาข้าวพระ ณ เมืองเวนเดล (Vendel) จังหวัดอุปซอลา (Uppsala) เมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 โดยพิธีเริ่มเวลา 4 นาฬิกา 30 นาที ของเวลาท้องถิ่น สาธุชนร่วมกันนั่งสมาธิพร้อมกับกัลยาณมิตรที่วัดพระธรรมกาย ประเทศไทย ผ่าน DMC จากนั้นสวดมนต์ทำวัตรเช้า และถวายภัตตาหารเช้า
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบรรจุพระธาตุฯ ณ บริเวณสภาธรรมกายสากล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เวลาประมาณ 14.00 น. โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เมตตานำสาธุชนหลายหมื่นคน ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่น กาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ ก่อนประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเศียรองค์พระประธาน เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ ประเทศมองโกเลีย ให้สาธุชนกราบไหว้ สักการะบูชา และเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดั้งเดิมไปสู่นานาชาติทั่วโลก โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนาและเผ่าพันธุ์
...อ่านต่อ
จากเหตุการณ์ภัยพิบัติพายุไซโคลนนาร์กีส พัดถล่มพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันตกของพม่า รวมถึงนครย่างกุ้ง เมืองหลวงเก่า ทำให้บ้านเรือนของประชาชนเสียหายเป็นอย่างมาก ประชาชนนับล้านต้องไร้ที่อยู่อาศัย คาดว่ามีผู้เสียชีวิตจากพายุดังกล่าวมากกว่า 2 หมื่นราย และสูญหายกว่าอีก 4 หมื่นคน
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรในช่วงเช้าบริเวณลานพระบรมรูปรัชการที่ 1 เชิงสะพานพุทธยอดฟ้า กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2551 ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะภาค 3 เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุข เป็นประธานสงฆ์ โดยมีนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
...อ่านต่อ
วัดหนองไผ่ล้อม ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการอบรมเพื่อบรรพชาธรรมทายาท รุ่นที่ 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2551 ณ วัดหนองไผ่ล้อม โดยปีนี้มีผู้เข้ารับการอบรมและเข้ารับการบรรพชาจำนวน 200 รูป ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระครูอรรถการโกวิท
...อ่านต่อ
บริเวณถนนเพชรเจริญ หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ พุทธศาสนิกชน กว่า 20,000 คน จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดใกล้เคียง พร้อมใจกันมาร่วมตักบาตรพระสงฆ์ กว่า 1,500 รูป เพื่อถวายเป็นพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และช่วยเหลือพระสงฆ์ 266 วัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
...อ่านต่อ
โครงการปลูกฝังคุณธรรมเพื่อเยาวชนชายในภาคฤดูร้อน ในละปีที่ได้รับความสนใจและจัดขึ้นมาต่อเนื่อง ตามจังหวัดต่าง ๆ คือ โครงการอบรมและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
...อ่านต่อ
ธุดงคสถานชุมพร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลขุนกระทิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร จัดพิธีบรรพชาธรรมทายาทภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 5 เมื่อระหว่างวันที่ 1-24 เมษายน พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา โดยบรรพชาวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2551 มีนาคม ณ ธุดงคสถานชุมพร โดยปีนี้มีผู้เข้ารับการอบรมและบรรพชาจำนวนกว่า 200 รูป ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระครูบุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอเมือง จ.ชุมพร
...อ่านต่อ
ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ และชาวประจวบฯ จัดพิธีบรรพชาธรรมทายาท รุ่นที่ 9 เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอุทิศพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2551 ณ ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์
...อ่านต่อ
ย้อนไปถึงเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด ๔ ปี สร้างกระแสหวั่นวิตกให้กับคนไทยทั้งประเทศ เพราะไม่เพียงแต่ทำลายชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมากเท่านั้น แต่ผลกระทบที่เกิดตามมานั้นเหลือคณานับ หนึ่งในปัญหาสำคัญสำหรับชาวบ้านที่กำลังประสบอยู่ในขณะนี้ คือปัญหาเด็กไร้การศึกษา และภาวะขาดแคลนครู เพราะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เปราะบาง เหมือนอยู่ท่ามกลางไฟสงครามที่เต็มไปด้วยอันตรายทุกฝีก้าว
...อ่านต่อ
การสร้างบารมีเป็นสิ่งที่มวลมนุษยชาติทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญกันทุก ๆ วัน โดยไม่มีวันว่างเว้นจากการสร้างบารมี ตั้งแต่ทานบารมี ศีลบารมี กระทั่งถึงอุเบกขาบารมี เพราะเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ จึงมีโอกาสที่ดีที่สุดในการสร้างบารมี และยิ่งเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคล เข้าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษ ยิ่งต้องสร้างความดีอย่างไม่หยุดยั้ง
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณพระครูญาณธรรมธาดา เจ้าคณะอำเภอฮอด พร้อมด้วยนายสุเทพ ภัทรศยกุล นายอำเภอฮอด เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระภิกษุ สามเณร จำนวน 1,000 รูป ณ ถนนสายฮอด – ดอยเต่า หน้าที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อกลางเดือนเมษายน พุทธศักราช 2551 ที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย จ. ปทุมธานี จัดงานบุญใหญ่เพื่อให้พุทธบริษัท 4 ทุกคนได้มาหลอมรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวกัน แสดงพลังอันบริสุทธิ์ช่วยกันจรรโลงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง เพื่อคุ้มครองโลกและมวลมนุษยชาติด้วยพุทธธรรม โดยมีกิจกรรมสำคัญถึง 4 บุญ คือ 1. พิธีถวายมหาสังฆทาน 20,000 กว่าวัดทั่วประเทศ และถวายคณะสงฆ์ 266 วัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมกว่า 100,000 รูป 2. พิธีถวายองค์พระประธาน 222 องค์
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญเนื่องด้วยการบรรพชาและอุปสมบทในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ที่จัดขึ้นตามที่ต่าง ๆ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้เวลาช่วงดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยครั้งนี้จัดขึ้นที่....พุทธอุทยานนานาชาติ จ.หนองคาย จัดพิธีบรรพชาสามเณรครั้งแรก ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูพิสัยกิจจาทร เจ้าคณะอำเภอโพนพิสัย เป็นพระอุปัชฌาย์ในการบรรพชาสามเณร จำนวนกว่า 80 รูป
...อ่านต่อ
วันคุ้มครองโลก คือ วันที่เป็นประดุจสัญลักษณ์ว่า โลกของเราจะปลอดภัยและบังเกิดสันติภาพที่แท้จริงได้ด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้น เมื่อวันคุ้มครองโลกเวียนมาบรรจบ จึงเป็นโอกาสสำคัญที่พุทธบริษัท ๔ จะได้มาหลอมรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวกัน แสดงพลังอันบริสุทธิ์ช่วยกันจรรโลงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง เพื่อคุ้มครองโลกและมวลมนุษยชาติ
...อ่านต่อ
“วันคุ้มครองโลก” (Earth Day) เริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 22 เมษายน 2513 จากการริเริ่มของวุฒิสภาชาวอเมริกัน Gaylord Nelson ที่ได้รณรงค์ให้ชาวอเมริกันร่วมมือกันรักษาคุ้มครองโลก โดยมีผู้เข้าร่วมเดินรณรงค์ในเมืองใหญ่ๆ ของสหรัฐอเมริกา รวมเป็นจำนวนมากถึง 20 ล้านคน
...อ่านต่อ