พระวิสุทธาธิบดี ( วีระ ภทฺทจารี เปรียญธรรม 9 ประโยค ) เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม
...อ่านต่อ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมโอรีว่า( Orewa) และศูนย์ปฏิบัติธรรมดันนีดิน ( Dunedin ) ร่วมกับชมรมพุทธศาสน์นักศึกษาไทยในนิวซีแลนด์ ได้จัดงานบุญ พิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทรุ่นที่ ๒ และพิธีบวชอุบาสกอุบาสิกาแก้วเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
...อ่านต่อ
เป็นที่ทราบกันดีว่าขณะนี้ ได้ปรากฏอุทกภัยอย่างรุนแรงขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศ โดยเฉพาะในเขตวิกฤต ๔ จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท ส่งผลกระทบต่อวัดวาอาราม หน่วยงานราชการ และประชาชน ล้วนได้รับความเดือดร้อนจากภัยครั้งนี้อย่างหนัก ทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจแก่ประชาชนในหลายพื้นที่
...อ่านต่อ
น่าสนใจว่า ในขณะที่พระพุทธศาสนาหมดไปจากอินเดียอย่างรวดเร็วภายใต้การปกครองของกษัตริย์มุสลิมนั้น ศาสนาฮินดูกลับสามารถรักษาสถานภาพการเป็นศาสนาของคนส่วนใหญ่ของอินเดียอยู่ได้ตลอดระยะเวลา ๖๕๑ ปี ภายใต้การปกครองของมุสลิม ทั้งนี้เพราะศาสนาฮินดูได้เน้นให้ศาสนิกปฏิบัติตาม คำสอนอย่างเคร่งครัด ศาสนิกจึงมีความผูกพันกับศาสนาตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้งพิธีกรรมในเวลาเกิด การเรียน การเป็นผู้ใหญ่ การแต่งงาน การมีบุตร การจาริกแสวงบุญ การตาย เทศกาลต่างๆ
...อ่านต่อ
น่าสนใจว่า ในขณะที่พระพุทธศาสนาหมดไปจากอินเดียอย่างรวดเร็วภายใต้การปกครองของกษัตริย์มุสลิมนั้น ศาสนาฮินดูกลับสามารถรักษาสถานภาพการเป็นศาสนาของคนส่วนใหญ่ของอินเดียอยู่ได้ตลอดระยะเวลา ๖๕๑ ปี ภายใต้การปกครองของมุสลิม ทั้งนี้เพราะศาสนาฮินดูได้เน้นให้ศาสนิกปฏิบัติตาม คำสอนอย่างเคร่งครัด
...อ่านต่อ
คณะกัลยาณมิตรในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เห็นความสำคัญในพระพุทธศาสนา จัดให้มีการอบรมการใช้สื่อการสอนทางพระพุทธศาสนาแก่พระสังฆาธิการ อำเภอจอมทอง และกิ่งอำเภอดอยหล่อ
...อ่านต่อ
ต่อเนื่องจากการจัดกิจกรรมสั่งสมบุญ ร่วมอยู่ธุดงค์ต้อนรับปีใหม่ ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่เย็นของวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พุทธศักราช 2549 จนกระทั่งถึงในวันขึ้นปีใหม่ วันจันทร์ที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2550 ตั้งแต่ตอนเช้าพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมกันตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณร
...อ่านต่อ
ในช่วงรอยต่อแห่งการเปลี่ยนศักราชใหม่ของทุก ๆ ปี ด้วยวัฒนธรรมอันดีงามที่ส่งต่อสืบทอดกันมาของความเป็นไทยนั้น จะปฏิบัติสิ่งที่ดีงามมาไว้เป็นต้นทุนชีวิต ที่ปรารถนาความสุข ความสำเร็จความเจริญก้าวหน้า เพื่อตนเองและครอบครัว รวมไปถึงสังคมของตนยิ่ง ๆ ขึ้นไป
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกายฯส่งท้ายปีเก่าด้วยการออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศที่หนาวเย็น โดยเมื่อวันที่ 30 ธันวาคมที่ผ่านมา ในงานไม้ดอกเมืองหนาวบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) นำโดย
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกายฯส่งท้ายปีเก่าด้วยการออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศที่หนาวเย็น โดยเมื่อวันที่ 30 ธันวาคมที่ผ่านมา ในงานไม้ดอกเมืองหนาวบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) นำโดย
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ยังคงจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ในหลาย ๆ พื้นที่ด้วยกัน และในครั้งนี้ได้เดินทางเข้าไปที่ ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม นำโดย พระสมุห์อำนวยศักดิ์ มุนิสักโก กัลยาณมิตรผ่อง เล่งอี้ และกัลยาณมิตรจากวัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
เมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา พี่น้องชาวไทยในญี่ปุ่นจากจังหวัดกุมมะ-ไซตะมะ ได้รวมใจร่วมกันจัดพิธีทอดผ้าป่าขึ้น เพื่อช่วยเหลือวัดและผู้ประสบภัยน้ำท่วมในประเทศไทย โดยในช่วงเช้าเป็นการร่วมกันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา ตามเสียงนำปฏิบัติธรรมของ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่นำนั่งสมาธิผ่านการถ่ายทอดส่งสัญญาณจานดาวเทียม เครือข่าย DMC สื่อสีขาวจากประเทศไทยโดยพร้อมกัน และเมื่อเลิกจากนั่งสมาธิแล้วจึงเป็นพิธีถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ โดยมี กัลยาณมิตร อิสลาวัลย์ โออิ เป็นผู้แทนนำกล่าวถวายสังฆทาน
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดปัตตานี สมาคมรักความดีปัตตานี และศูนย์กัลยาณมิตรทั่วประเทศ จัด “พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑๙” ในวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี
...อ่านต่อ
สำหรับในหลายพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประสบกับภาวะน้ำท่วมขังมาเป็นระยะเวลากว่า 2 เดือน ถึงแม้ขณะนี้ระดับน้ำลดลงสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ทว่าพี่น้องประชาชนก็ยังประสบปัญหาหลังน้ำลดอยู่ มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย นำโดยพระอาจารย์สมศักดิ์ จันทสีโล กัลยาณมิตรผ่อง เล่งอี้ กัลยาณมิตรจิตลดา เกษทอง และคณะกัลยาณมิตรจากวัดพระธรรมกาย ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค
...อ่านต่อ
สำหรับในหลายพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประสบกับภาวะน้ำท่วมขังมาเป็นระยะเวลากว่า 2 เดือน ถึงแม้ขณะนี้ระดับน้ำลดลงสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ทว่าพี่น้องประชาชนก็ยังประสบปัญหาหลังน้ำลดอยู่ มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย นำโดยพระอาจารย์สมศักดิ์ จันทสีโล กัลยาณมิตรผ่อง เล่งอี้ กัลยาณมิตรจิตลดา เกษทอง และคณะกัลยาณมิตรจากวัดพระธรรมกาย ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค
...อ่านต่อ
เมื่อเอ่ยถึงวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พุทธศาสนิกชนย่อมระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมหาเถระยุครัตนโกสินทร์ ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาปูชนียาจารย์ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ซึ่งเป็นธรรมะดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภายหลังได้สูญหายไปหลังพุทธปรินิพพานนานกว่า ๕๐๐ ปี
...อ่านต่อ
เป็นที่ทราบกันดีว่าขณะนี้ ได้ปรากฏอุทกภัยอย่างรุนแรงขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศ โดยเฉพาะในเขตวิกฤต ๔ จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท ส่งผลกระทบต่อวัดวาอาราม หน่วยงานราชการ และประชาชน ล้วนได้รับความเดือดร้อนจากภัยครั้งนี้อย่างหนัก ทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจแก่ประชาชนในหลายพื้นที่
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธมฺมชโย ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 2 เดือนกว่าแล้ว โดยยังคงลงพื้นที่ส่งความช่วยเหลือต่อไป เนื่องจากทางมูลนิธิฯได้นึกถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม จึงดำเนินการให้ความช่วยเหลือตลอดมา
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย ยังคงดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ จำนวนกว่า 200 ชุด ไปยังตำบลบางปลา จังหวัดนครปฐม
...อ่านต่อ
เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่ทำให้หลายพื้นที่ จำนวนหลายจังหวัดของประเทศไทย ประชาชนล้วนได้รับความเสียหายจากอุทกภัยกันเป็นจำนวนมาก และจังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบภัยด้วยในหลายพื้นที่ ซึ่งทางมูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย ) ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมถึง 3 วัดด้วยกัน
...อ่านต่อ
จากเหตุการณ์น้ำท่วมนี้ไม่เพียงแต่ชาวบ้านเท่านั้นที่ประสบกับปัญหาภัยน้ำท่วม แม้แต่พระสงฆ์และครู นักเรียนก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการออกบิณฑบาตของพระภิกษุ บางวันก็ต้องอาศัยญาติโยมมาทำอาหารให้ฉัน ส่วนโรงเรียนก็ต้องปิดการเรียนสอนไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร