มูลนิธิธรรมกายฯส่งท้ายปีเก่าด้วยการออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศที่หนาวเย็น โดยเมื่อวันที่ 30 ธันวาคมที่ผ่านมา ในงานไม้ดอกเมืองหนาวบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) นำโดย
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ยังคงจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ในหลาย ๆ พื้นที่ด้วยกัน และในครั้งนี้ได้เดินทางเข้าไปที่ ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม นำโดย พระสมุห์อำนวยศักดิ์ มุนิสักโก กัลยาณมิตรผ่อง เล่งอี้ และกัลยาณมิตรจากวัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
เมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา พี่น้องชาวไทยในญี่ปุ่นจากจังหวัดกุมมะ-ไซตะมะ ได้รวมใจร่วมกันจัดพิธีทอดผ้าป่าขึ้น เพื่อช่วยเหลือวัดและผู้ประสบภัยน้ำท่วมในประเทศไทย โดยในช่วงเช้าเป็นการร่วมกันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา ตามเสียงนำปฏิบัติธรรมของ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่นำนั่งสมาธิผ่านการถ่ายทอดส่งสัญญาณจานดาวเทียม เครือข่าย DMC สื่อสีขาวจากประเทศไทยโดยพร้อมกัน และเมื่อเลิกจากนั่งสมาธิแล้วจึงเป็นพิธีถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ โดยมี กัลยาณมิตร อิสลาวัลย์ โออิ เป็นผู้แทนนำกล่าวถวายสังฆทาน
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดปัตตานี สมาคมรักความดีปัตตานี และศูนย์กัลยาณมิตรทั่วประเทศ จัด “พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑๙” ในวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี
...อ่านต่อ
สำหรับในหลายพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประสบกับภาวะน้ำท่วมขังมาเป็นระยะเวลากว่า 2 เดือน ถึงแม้ขณะนี้ระดับน้ำลดลงสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ทว่าพี่น้องประชาชนก็ยังประสบปัญหาหลังน้ำลดอยู่ มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย นำโดยพระอาจารย์สมศักดิ์ จันทสีโล กัลยาณมิตรผ่อง เล่งอี้ กัลยาณมิตรจิตลดา เกษทอง และคณะกัลยาณมิตรจากวัดพระธรรมกาย ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค
...อ่านต่อ
สำหรับในหลายพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประสบกับภาวะน้ำท่วมขังมาเป็นระยะเวลากว่า 2 เดือน ถึงแม้ขณะนี้ระดับน้ำลดลงสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ทว่าพี่น้องประชาชนก็ยังประสบปัญหาหลังน้ำลดอยู่ มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย นำโดยพระอาจารย์สมศักดิ์ จันทสีโล กัลยาณมิตรผ่อง เล่งอี้ กัลยาณมิตรจิตลดา เกษทอง และคณะกัลยาณมิตรจากวัดพระธรรมกาย ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค
...อ่านต่อ
เมื่อเอ่ยถึงวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พุทธศาสนิกชนย่อมระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมหาเถระยุครัตนโกสินทร์ ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาปูชนียาจารย์ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ซึ่งเป็นธรรมะดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภายหลังได้สูญหายไปหลังพุทธปรินิพพานนานกว่า ๕๐๐ ปี
...อ่านต่อ
เป็นที่ทราบกันดีว่าขณะนี้ ได้ปรากฏอุทกภัยอย่างรุนแรงขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศ โดยเฉพาะในเขตวิกฤต ๔ จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท ส่งผลกระทบต่อวัดวาอาราม หน่วยงานราชการ และประชาชน ล้วนได้รับความเดือดร้อนจากภัยครั้งนี้อย่างหนัก ทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจแก่ประชาชนในหลายพื้นที่
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธมฺมชโย ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 2 เดือนกว่าแล้ว โดยยังคงลงพื้นที่ส่งความช่วยเหลือต่อไป เนื่องจากทางมูลนิธิฯได้นึกถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม จึงดำเนินการให้ความช่วยเหลือตลอดมา
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย ยังคงดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ จำนวนกว่า 200 ชุด ไปยังตำบลบางปลา จังหวัดนครปฐม
...อ่านต่อ
เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่ทำให้หลายพื้นที่ จำนวนหลายจังหวัดของประเทศไทย ประชาชนล้วนได้รับความเสียหายจากอุทกภัยกันเป็นจำนวนมาก และจังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบภัยด้วยในหลายพื้นที่ ซึ่งทางมูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย ) ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมถึง 3 วัดด้วยกัน
...อ่านต่อ
จากเหตุการณ์น้ำท่วมนี้ไม่เพียงแต่ชาวบ้านเท่านั้นที่ประสบกับปัญหาภัยน้ำท่วม แม้แต่พระสงฆ์และครู นักเรียนก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการออกบิณฑบาตของพระภิกษุ บางวันก็ต้องอาศัยญาติโยมมาทำอาหารให้ฉัน ส่วนโรงเรียนก็ต้องปิดการเรียนสอนไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
...อ่านต่อ
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมของทางมูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธมฺมชโย ยังคงดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาคณะให้ความช่วยเหลือได้เดินทางไปวัดใน จ.สุพรรณบุรี เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรและผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าว
...อ่านต่อ
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุ ๗๙ พรรษา ในวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และตรงกับปีมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และระลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย) นำโดยกัลยาณมิตรผ่อง เล่งอี้ ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคกว่า 300 ชุด ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน เขตตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเดินทางมารับเครื่องอุปโภค บริโภคเป็นจำนวนมาก
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับศูนย์กัลยาณมิตรทั่วประเทศ และจังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑๘ โดยนิมนต์พระสงฆ์ ๕๐๐ รูป มารับบาตร-รับสังฆทาน และเจริญพุทธมนต์ให้พรเพื่อให้ภาคใต้เกิดสันติสุข จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เป็นสิ่งสากลที่ทุก ๆ คน ทุกเชื้อชาติ สามารถปฏิบัติได้ กองต้อนรับและอบรม สำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย ได้จัด “โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวต่างประเทศ 7 วัน” หรือ The Middle Way Meditation Retreat โดยจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 4 แล้วระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา ณ สวนเพชรแก้ว จ. เชียงใหม่ ซึ่งหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมเป็น “หลักสูตรสากล” ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับชาวต่างชาติ ที่มีความหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนาและความเชื่อเดิมของตน ทุกคนสามารถเข้าร่วมอบรมได้ แม้ยังไม่เคยฝึกสมาธิมาก่อนเลยก็ตาม
...อ่านต่อ
จากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ ส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับความเสียหายเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง นับแต่จากเหตุการณ์น้ำท่วมจนกระทั่งปัจจุบัน แม้น้ำได้ลดปริมาณลงบ้างแล้วในบางส่วน แต่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อน มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย) จึงยังคงเดินทางไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยตลอดมา
...อ่านต่อ
คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายและพระมหาประสิทธิ์ สิทฺธิกนฺโต ได้เดินทางร่วมคณะไปกับ พระธรรมโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ , พระราชปัญญาเมธี รองอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และ คณะแม่ชีรัชดา อมาตยกุล ไปยังประเทศบังคลาเทศเพื่อร่วมงานเฉลิม ฉลอง 2550 ปีของพระพุทธศาสนา ร่วมพิธีถวายพระประธาน 40 องค์ และมหาสังฆทานแก่คณะสงฆ์บังคลาเทศ โดยมีสมเด็จพระสังฆราชธรรมเสนามหาเถระบังคลาเทศเป็นองค์ประธานในพิธี ระหว่างวันที่ 10-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายจัดอบรมและสอบ Final Course ให้กับ เยาวชน นิสิต นักศึกษา ที่อาสา ทำหน้าที่ผู้ประสานงานการจัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าเป็นประดุจ ธรรมฑูตที่จะนำธรรมะไปสู่ใจเยาวชนไทยทั่วประเทศ เรียกว่า Supervisor ในโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ซึ่งครบรอบ 25 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 2,854 คน จาก 75 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2549 ณ มหารัตนวิหารคต วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
...อ่านต่อ
จากวิกฤตการณ์น้ำท่วมไม่เฉพาะประชาชนทั้งหลายที่ประสบอุทกภัย แม้พระภิกษุสามเณรก็ได้รับความลำบากด้วยเช่นกัน จากการสำรวจคร่าวๆ คาดว่า วัดที่ประสบอุทกภัยคราวนี้มีกว่า 1,000 วัด จาก พื้นที่ 14 จังหวัด นั่นหมายความว่า สงฆ์เป็นจำนวนนับหมื่นรูปที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ถ้าไม่รีบให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที พระสงฆ์ทั้งหลายท่านจะลำบากมากยิ่งขึ้นและวัดจะอ่อนแอลง เมื่อวัดอ่อนแอลง ย่อมส่งผลต่อพระพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร