จากวิกฤตการณ์น้ำท่วมไม่เฉพาะประชาชนทั้งหลายที่ประสบอุทกภัย แม้พระภิกษุสามเณรก็ได้รับความลำบากด้วยเช่นกัน จากการสำรวจคร่าวๆ คาดว่า วัดที่ประสบอุทกภัยคราวนี้มีกว่า 1,000 วัด จาก พื้นที่ 14 จังหวัด นั่นหมายความว่า สงฆ์เป็นจำนวนนับหมื่นรูปที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ถ้าไม่รีบให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที พระสงฆ์ทั้งหลายท่านจะลำบากมากยิ่งขึ้นและวัดจะอ่อนแอลง เมื่อวัดอ่อนแอลง ย่อมส่งผลต่อพระพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน
...อ่านต่อ
อีกครั้งกับความต่อเนื่องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากทางมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย) ได้มอบให้แด่ผู้ประสบอุทกภัยที่ ตำบลน้ำตาล อ.อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และ อำเภอหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
...อ่านต่อ
จากเหตุการณ์น้ำท่วมขังในขณะนี้ ทำให้ทั้งวัดต่าง ๆ และประชาชนยังได้รับความลำบากกันอีกหลายพื้นที่ ดังนี้การออกให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย) ได้เดินทางไปถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่วัดที่ถูกน้ำท่วมมาแล้วหลายวัดด้วยกัน และยังคงดำเนินการให้ความช่วยเหลือกันต่อไป
...อ่านต่อ
สืบเนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของทุกภาคที่ผ่านมา มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย) ยังคงกระจายความช่วยเหลือไปยังจังหวัดที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องในขณะนี้
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์ ศูนย์กัลยาณมิตรทั่วประเทศ และมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด จัดงาน “ทอดผ้าป่าช่วยเหลือวัดประสบอุทกภัย 1,000 วัด” จากพื้นที่ 14 จังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2549 เวลา 13.30-14.30 น. ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โดยมี พระเทพวรเวที เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานสงฆ์ และ คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย) ร่วมกับอาสาสมัครโภชนาการและชมรมบ้านรักษ์ธรรม ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำนวนกว่า 200 ชุด ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา และชุมชนเกาะลอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีประชาชนผู้ประสบภัยเดินทางมารับมอบของกันอย่างคับคั่ง มีพระบุญลือ กนฺตปุญฺโญพร้อมด้วยคณะอาสาสมัครจากโภชนาการและชมรมบ้านรักษ์ธรรม เป็นตัวแทนมูลนิธิธรรมกายมอบของแก่ผู้ประสบภัย
...อ่านต่อ
ประชาชนจากศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับแก้วภูธรภาคอีสาน ได้จัดปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 14-29 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยการจัดปฏิบัติธรรมครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาสุราช ชาติชญฺโญ และพระมหาชัชวาลย์ โอภาโส เป็นพระอาจารย์นำปฏิบัติธรรม ซึ่งกิจกรรมในการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้สาธุชนได้ปฏิบัติธรรมและร่วมกันจุดเทียนรวมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ โดยพระมหาชัชวาลย์ โอภาโส กล่าวให้ ศีลและนำกล่าวคำอยู่ธุดงค์
...อ่านต่อ
ในวันที่ 2 พฤศจิกายน มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้นำจตุปัจจัย ไทยธรรม และเครื่องอุปโภคบริโภคถวายแด่วัด 22 วัด ในจังหวัดชัยนาท ที่ประสบอุทกภัย โดยใช้สถานที่ในวัดกรุณา จัดพิธีดังกล่าว สำหรับวัดทั้ง 22 วัด ที่เดินทางมารับถวาย ไทยธรรม และเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้ ได้แก่
...อ่านต่อ
สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ เป็นเหตุให้หลายๆหน่วยงานได้เห็นความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยมากขึ้น มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย) เป็นอีกหนึ่งความห่วงใยที่สนใจให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดมาและในครั้งนี้ทางบริษัทไอเน็ทและชมรมครอบครัวสดใจ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่สนใจให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
...อ่านต่อ
จากสถานการณ์น้ำท่วมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน แม้ในบางพื้นที่น้ำจะลดลงบ้างแล้วแต่ยังคงได้รับปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขัง อีกทั้งประชาชนบางส่วนยังอยู่ในสภาวะน้ำท่วม ผู้ประสบภัยจึงจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออยู่อย่างต่อเนื่อง
...อ่านต่อ
จากสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ในขณะนี้ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของเครื่องอุปโภค บริโภค และยารักษาโรค ทาง มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย) ยังคงเดินทางมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ประสบภัยในทุกพื้นที่ พร้อมความช่วยเหลือไปให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง
...อ่านต่อ
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีมอบรางวัล “สุดยอดส้วมประจำปี 2549” ระดับจังหวัด ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ในโครงการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.วิชัย เวชโอสถศักดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
...อ่านต่อ
การทอดกฐินเป็นประเพณีที่มีความ เกี่ยวข้องกับการเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ เนื่องจากในวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาพระภิกษุทุกรูปต้องจำพรรษาที่วัดใดวัดหนึ่งงดไปค้างแรมที่อื่นเป็นเวลาถึง ๓ เดือน จนถึงวันออกพรรษาคือ สิ้นราตรีวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ หลังออกพรรษาไปแล้วจึงจะมีการทอดกฐินกันศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและตระหนัก ถึงอานิสงส์อันไพศาลของการทอดกฐิน
...อ่านต่อ
ประเพณีลอยกระทงมีมาตั้งสมัยสุโขทัย เป็นการจัดแต่งเครื่องสักการบูชาแล้วใส่กระทงปล่อยลอยไปตามน้ำ เพื่อระลึกถึงญาติพี่น้องที่อยู่ห่างไกล ส่วนการจุดโคมลอยฟ้าเป็นการ จุดโคมประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่
...อ่านต่อ
ประเพณียี่เป็งของชาวล้านนา นับเป็นประเพณีที่เก่าแก่ที่ยึดถือและปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแต่โบราณกาล วิถีชีวิตของชาวล้านนานั้น เป็นที่ประจักษ์ถึงความงดงามอ่อนช้อย และเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่พบเห็น ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งความงามทั้งหมดนี้ ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา เป็นเวลายาวนานกว่า ๗๐๐ ปี
...อ่านต่อ
ด้วยสถานการณ์ความเดือนร้อนของประชาชนในหลาย ๆ จังหวัด ที่ต้องเผชิญจากภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนั้น วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) จึงยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
...อ่านต่อ
การทอดกฐิน เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง นิยมทำกันตั้งแต่วันแรมค่ำเดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงกลางเดือนสิบสอง คือการนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ำห้ารูป แล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย จากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น ส่วนผ้ากฐิน ก็หมายถึงผ้าสำเร็จรูปโดยอาศัยไม้สะดึง นิยมเรียกกันจนปัจจุบันนี้พุทธศาสนิกชนทั่วไป ย่อมถือกันว่า การทำบุญทอดกฐินเป็นกุศลแรง เพราะเป็นกาลทาน ทำได้เพียงปีละ ๑ ครั้งและต้องทำในกำหนดเวลาที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ ดังนั้นถ้ามีความเลื่อมใสใคร่จะทอดกฐินบ้างแล้ว พึ่งปฏิบัติดังต่อไปนี้
...อ่านต่อ
จากสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนแก่พระสงฆ์และประชาชนในหลายพื้นที่ ทางมูลนิธิธรรมกายโดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ จึงได้จัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครั้งนี้ทางมูลนิธิฯได้เข้าให้ความช่วยเหลือแก่วัดในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 5 วัด ด้วยกัน
...อ่านต่อ
ตามประเพณีชาวล้านนาเชื่อว่าในคืนวันเพ็ญเดือนยี่ (เดือน ๑๒) เป็นคืนที่พระจันทร์สว่างไสวและมีขนาดใหญ่กว่าทุกๆ คืน เดือนเพ็ญเป็นเดือน ที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์เปี่ยมตลิ่ง เป็นโอกาสที่จะบูชาองค์พระศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งบนท้องฟ้า บนพื้นดินและพื้นน้ำการถวายถวายดวงประทีปเป็นพุทธบูชา เป็นบุญพิเศษที่กระทำได้ยาก หากบุคคลใดได้ถวายดวงประทีปแม้เพียงดวงเดียว ด้วยใจที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัย จะไม่มีทุคติเป็นที่ไปเลย มีแต่มนุษยโลกและเทวโลกเป็นที่ไปเท่านั้น เพราะบุญกุศลที่ทำถูก เนื้อนาบุญ ย่อมมีอานิสงส์มากมายมหาศาลเกินกว่าจะนับจะประมาณได้
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธ์ ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวนกว่า 700 ชุด นำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดสิงห์บุรี
...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยการนำของ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับกัลยาณมิตรทั่วโลก ได้จัดพิธีถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัดใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๑๗ ณ ศาลาการเปรียญ วัดพุทธภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร