การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมของทางมูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธมฺมชโย ยังคงดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาคณะให้ความช่วยเหลือได้เดินทางไปวัดใน จ.สุพรรณบุรี เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรและผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าว
...อ่านต่อ
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุ ๗๙ พรรษา ในวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และตรงกับปีมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และระลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย) นำโดยกัลยาณมิตรผ่อง เล่งอี้ ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคกว่า 300 ชุด ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน เขตตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเดินทางมารับเครื่องอุปโภค บริโภคเป็นจำนวนมาก
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เป็นสิ่งสากลที่ทุก ๆ คน ทุกเชื้อชาติ สามารถปฏิบัติได้ กองต้อนรับและอบรม สำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย ได้จัด “โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวต่างประเทศ 7 วัน” หรือ The Middle Way Meditation Retreat โดยจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 4 แล้วระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา ณ สวนเพชรแก้ว จ. เชียงใหม่ ซึ่งหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมเป็น “หลักสูตรสากล” ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับชาวต่างชาติ ที่มีความหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนาและความเชื่อเดิมของตน ทุกคนสามารถเข้าร่วมอบรมได้ แม้ยังไม่เคยฝึกสมาธิมาก่อนเลยก็ตาม
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับศูนย์กัลยาณมิตรทั่วประเทศ และจังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑๘ โดยนิมนต์พระสงฆ์ ๕๐๐ รูป มารับบาตร-รับสังฆทาน และเจริญพุทธมนต์ให้พรเพื่อให้ภาคใต้เกิดสันติสุข จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
...อ่านต่อ
จากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ ส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับความเสียหายเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง นับแต่จากเหตุการณ์น้ำท่วมจนกระทั่งปัจจุบัน แม้น้ำได้ลดปริมาณลงบ้างแล้วในบางส่วน แต่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อน มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย) จึงยังคงเดินทางไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยตลอดมา
...อ่านต่อ
คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายและพระมหาประสิทธิ์ สิทฺธิกนฺโต ได้เดินทางร่วมคณะไปกับ พระธรรมโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ , พระราชปัญญาเมธี รองอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และ คณะแม่ชีรัชดา อมาตยกุล ไปยังประเทศบังคลาเทศเพื่อร่วมงานเฉลิม ฉลอง 2550 ปีของพระพุทธศาสนา ร่วมพิธีถวายพระประธาน 40 องค์ และมหาสังฆทานแก่คณะสงฆ์บังคลาเทศ โดยมีสมเด็จพระสังฆราชธรรมเสนามหาเถระบังคลาเทศเป็นองค์ประธานในพิธี ระหว่างวันที่ 10-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายจัดอบรมและสอบ Final Course ให้กับ เยาวชน นิสิต นักศึกษา ที่อาสา ทำหน้าที่ผู้ประสานงานการจัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าเป็นประดุจ ธรรมฑูตที่จะนำธรรมะไปสู่ใจเยาวชนไทยทั่วประเทศ เรียกว่า Supervisor ในโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ซึ่งครบรอบ 25 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 2,854 คน จาก 75 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2549 ณ มหารัตนวิหารคต วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
...อ่านต่อ
จากวิกฤตการณ์น้ำท่วมไม่เฉพาะประชาชนทั้งหลายที่ประสบอุทกภัย แม้พระภิกษุสามเณรก็ได้รับความลำบากด้วยเช่นกัน จากการสำรวจคร่าวๆ คาดว่า วัดที่ประสบอุทกภัยคราวนี้มีกว่า 1,000 วัด จาก พื้นที่ 14 จังหวัด นั่นหมายความว่า สงฆ์เป็นจำนวนนับหมื่นรูปที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ถ้าไม่รีบให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที พระสงฆ์ทั้งหลายท่านจะลำบากมากยิ่งขึ้นและวัดจะอ่อนแอลง เมื่อวัดอ่อนแอลง ย่อมส่งผลต่อพระพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน
...อ่านต่อ
อีกครั้งกับความต่อเนื่องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากทางมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย) ได้มอบให้แด่ผู้ประสบอุทกภัยที่ ตำบลน้ำตาล อ.อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และ อำเภอหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
...อ่านต่อ
จากเหตุการณ์น้ำท่วมขังในขณะนี้ ทำให้ทั้งวัดต่าง ๆ และประชาชนยังได้รับความลำบากกันอีกหลายพื้นที่ ดังนี้การออกให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย) ได้เดินทางไปถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่วัดที่ถูกน้ำท่วมมาแล้วหลายวัดด้วยกัน และยังคงดำเนินการให้ความช่วยเหลือกันต่อไป
...อ่านต่อ
สืบเนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของทุกภาคที่ผ่านมา มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย) ยังคงกระจายความช่วยเหลือไปยังจังหวัดที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องในขณะนี้
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์ ศูนย์กัลยาณมิตรทั่วประเทศ และมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด จัดงาน “ทอดผ้าป่าช่วยเหลือวัดประสบอุทกภัย 1,000 วัด” จากพื้นที่ 14 จังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2549 เวลา 13.30-14.30 น. ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โดยมี พระเทพวรเวที เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานสงฆ์ และ คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย) ร่วมกับอาสาสมัครโภชนาการและชมรมบ้านรักษ์ธรรม ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำนวนกว่า 200 ชุด ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา และชุมชนเกาะลอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีประชาชนผู้ประสบภัยเดินทางมารับมอบของกันอย่างคับคั่ง มีพระบุญลือ กนฺตปุญฺโญพร้อมด้วยคณะอาสาสมัครจากโภชนาการและชมรมบ้านรักษ์ธรรม เป็นตัวแทนมูลนิธิธรรมกายมอบของแก่ผู้ประสบภัย
...อ่านต่อ
ประชาชนจากศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับแก้วภูธรภาคอีสาน ได้จัดปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 14-29 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยการจัดปฏิบัติธรรมครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาสุราช ชาติชญฺโญ และพระมหาชัชวาลย์ โอภาโส เป็นพระอาจารย์นำปฏิบัติธรรม ซึ่งกิจกรรมในการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้สาธุชนได้ปฏิบัติธรรมและร่วมกันจุดเทียนรวมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ โดยพระมหาชัชวาลย์ โอภาโส กล่าวให้ ศีลและนำกล่าวคำอยู่ธุดงค์
...อ่านต่อ
ในวันที่ 2 พฤศจิกายน มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้นำจตุปัจจัย ไทยธรรม และเครื่องอุปโภคบริโภคถวายแด่วัด 22 วัด ในจังหวัดชัยนาท ที่ประสบอุทกภัย โดยใช้สถานที่ในวัดกรุณา จัดพิธีดังกล่าว สำหรับวัดทั้ง 22 วัด ที่เดินทางมารับถวาย ไทยธรรม และเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้ ได้แก่
...อ่านต่อ
สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ เป็นเหตุให้หลายๆหน่วยงานได้เห็นความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยมากขึ้น มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย) เป็นอีกหนึ่งความห่วงใยที่สนใจให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดมาและในครั้งนี้ทางบริษัทไอเน็ทและชมรมครอบครัวสดใจ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่สนใจให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
...อ่านต่อ
จากสถานการณ์น้ำท่วมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน แม้ในบางพื้นที่น้ำจะลดลงบ้างแล้วแต่ยังคงได้รับปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขัง อีกทั้งประชาชนบางส่วนยังอยู่ในสภาวะน้ำท่วม ผู้ประสบภัยจึงจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออยู่อย่างต่อเนื่อง
...อ่านต่อ
จากสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ในขณะนี้ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของเครื่องอุปโภค บริโภค และยารักษาโรค ทาง มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย) ยังคงเดินทางมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ประสบภัยในทุกพื้นที่ พร้อมความช่วยเหลือไปให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง
...อ่านต่อ
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีมอบรางวัล “สุดยอดส้วมประจำปี 2549” ระดับจังหวัด ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ในโครงการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.วิชัย เวชโอสถศักดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
...อ่านต่อ
การทอดกฐินเป็นประเพณีที่มีความ เกี่ยวข้องกับการเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ เนื่องจากในวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาพระภิกษุทุกรูปต้องจำพรรษาที่วัดใดวัดหนึ่งงดไปค้างแรมที่อื่นเป็นเวลาถึง ๓ เดือน จนถึงวันออกพรรษาคือ สิ้นราตรีวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ หลังออกพรรษาไปแล้วจึงจะมีการทอดกฐินกันศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและตระหนัก ถึงอานิสงส์อันไพศาลของการทอดกฐิน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร