มติคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ปี ๒๕๓๘ ที่อนุญาตให้ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าตลาดหุ้นได้ เป็นมติที่ขัดต่อกฎหมาย เพราะไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องโทษต่อสังคมเลย
...อ่านต่อ
หากสังคมที่ยังมีสิ่งแวดล้อมเป็นอันตรายแอบแฝงอยู่ในอบายมุขรูปแบบต่าง ๆ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของสังคมที่ทุก ๆ คนสามารถร่วมกันทำได้ โดยเฉพาะหากรู้จักคิดได้กันตั้งแต่ในเยาวชน
...อ่านต่อ
 ด้วยผลสำรวจที่น่าตกใจ พบว่า คนไทยกว่า 33 ล้าน นิยม “ดื่มเหล้า”.เสริมการขาย บริการรุกส่งให้ถึงบ้าน…
...อ่านต่อ
ตามที่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing)
...อ่านต่อ
เป็นโครงการที่ถูกจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องกันทุกเดือน โดยในครั้งนี้โครงการถวายสังฆทาน ๒๓๘ วัด ในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับเป็นครั้งที่ ๔ แล้ว ด้วยความพร้อมใจกัน
...อ่านต่อ
นับย้อนไปเมื่อคืนเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีพุทธศักราช ๒๔๖๐ เป็นวันที่
...อ่านต่อ
อยากให้ช่วยกันคิด..มากๆ ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น และสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น..คุ้มไหม...???
...อ่านต่อ
หายนะข้อที่ 1 หากให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าตลาดหลักทรัพย์ จะทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงมาก ผู้ผลิตจะได้แหล่งเงินทุน
...อ่านต่อ
วิทยากร : อาจารย์พิเชียร อำนาจวรประเสริฐ ผู้ดำเนินรายการทิศทางเศรษฐกิจ ช่อง 11 สถานที่ : ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 วันเวลา : วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2548 เวลา 13.00-17.00 น. จัดโดย : คณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
...อ่านต่อ
มีความจริงอีกประการหนึ่งที่เราต้องช่วยกันคิด ก็คือ เมื่อธุรกิจน้ำเมาเข้าตลาดหลักทรัพย์ กำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นมากมาย นั่นหมายถึงราคาต้นทุนต่อหน่วยจะต่ำลง
...อ่านต่อ
แม่ของลูกชายคนหนึ่ง..ต้องสูญเสียลูกชายคนเดียวผู้เป็นที่รักดังแก้วตาดวงใจไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยวัยเพียง ๑๘ ปี ด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์หลังจากดื่มเหล้าจนมึนเมาและขับรถกลับบ้าน
...อ่านต่อ
ข้อกฎหมายในการพิจารณาธุรกิจที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมี ดังนี้
...อ่านต่อ
เป็นการส่งเสริมการป้องกันอุบัติเหตุจราจร พฤติกรรม เมาแล้วขับ เป็นพฤติกรรมเสี่ยงสูงสุดของการเกิดอุบัติเหตุจราจร บ่อยครั้งที่คนเมาเหล้าขับรถ
...อ่านต่อ
จากประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่กจ.12/2543 ข้อ4 (ก) ได้กำหนดคุณสมบัติของธุรกิจที่จะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯไว้ว่า จะต้องมี "
...อ่านต่อ
ตามที่ได้มีความพยายามของบุคคลกลุ่มหนึ่ง ที่กำลังจะนำเสนอให้เอาธุรกิจเบียร์เหล้า เข้าตลาดหลักทรัพย์ แม้จะมีกระแสมหาชนออกมาคัดค้านหลายครั้ง
...อ่านต่อ
   กรณีของธุรกิจน้ำเมาที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ เพราะเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมมากมาย แต่ที่ผ่านมาถูก
...อ่านต่อ
คนไทยดื่มจัดเป็นอันดับ 5 ของโลก เฉลี่ยคิดเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 13.59 ลิตรต่อคนต่อปี
...อ่านต่อ
ประเด็นร้อนๆ เรื่องเบียร์ช้าง ไม่ใช่กระทบเฉพาะรถติดเท่านั้น เพราะเมื่อเขาเลิกชุมนุม รถก็เลิกติดแล่นฉิวได้เหมือนเดิม
...อ่านต่อ
ผู้พยายามจะเอาน้ำเมาเข้าตลาดหุ้น มักอ้างเสมอว่า กฎหมายอนุญาตโดยอ้างถึงมติคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
...อ่านต่อ
พระมหาเถระผู้เป็นต้นแบบ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พระมหาเถระผู้สูงด้วยสมณศักดิ์ เปี่ยมด้วยคุณธรรม งดงามด้วยศีลาจารวัตร
...อ่านต่อ
คำประกาศนโยบายและเป้าหมาย “ เมืองไทยแข็งแรง”
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร