..... “ กรมราชทัณฑ์ ครบรอบ ๘๙ ปี ” จัดพิธีถวายสักการะรัชกาลที่ ๖ และสักการะอธิบดีกรมราชทัณฑ์ท่านแรก รวมทั้งจัดพิธีมอบรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลหรือสถาบันดีเด่น ในการนี้ได้ถวายโล่เกียรติคุณแด่ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ( หลวงพ่อธัมมชโย ) วัดพระธรรมกาย จ . ปทุมธานี ในฐานะผู้มีอุปการะคุณ ส่งเสริมการศึกษาธรรมะผ่านดาวธรรม ด้วยการติดตั้ง “ จานดาวธรรม ” ( ดาวเทียม ) ให้กับเรือนจำและทัณฑสถาน จำนวน ๑๒๔ แห่ง จากทั้งหมด ๑๓๗ แห่งทั่วประเทศ
...อ่านต่อ
.....นายอินจันทร์ บุราพันธ์ เลขาธิการคณะองคมนตรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ “ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการโครงการฯ ฯพณฯ พลอากาศตรี กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ ได้แจ้งว่า
...อ่านต่อ
....การบังเกิดขึ้นของพระมงคลเทพมุนี หรือ หลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ( สด จนฺทสโร ) ยอดมหาปูชนียาจารย์ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสว่างไสวของโลก เพราะท่านได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการค้นพบหนทางการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งสูญหายไปหลังพุทธปรินิพพาน ๕๐๐ ปี และได้ชี้บอกขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่ว่า ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เหนือสะดือขึ้นมา ๒ นิ้วมือ คือ กุญแจแห่งการไขความลับทั้งมวลของชีวิต ว่ามนุษย์เราเกิดมาทำไม และอะไรคือเป้าหมาย ดังนั้น หากไม่มีท่านถือกำเนิดขึ้นมา โลกจะยังคงถูกความมืดแห่งอวิชชาห่อหุ้มปกคลุมต่อไปอีกนานแสนนาน
...อ่านต่อ
...ทุกปีในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ วันนี้ศิษยานุศิษย์ที่เคารพนับถือ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ต่างระลึกถึงความสำคัญของวันนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะตรงกับวันที่หลวงปู่วัดปากน้ำปฏิบัติธรรมชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันกระทั่งบรรลุพระธรรมกายในตัว ซึ่งนับถึงปีนี้ก็เป็นปีที่ ๘๗ แล้ว ที่ความรู้ที่หลวงปู่ได้เข้าถึงเป็นประโยชน์ต่อชาวโลก เพราะท่านได้นำความรู้เรื่องธรรมกายมาสั่งสอนชาวโลก ให้ได้รู้ว่า มนุษย์ทุกคนไม่ว่าเชื้อชาติ ศาสนา หรือเผ่าพันธุ์ใด ล้วนมีพระธรรมกายในตัวเหมือนกันหมดทุกคน
...อ่านต่อ
. “ วันนี้เป็นไงเป็นกัน หากเราไม่บรรลุธรรมที่พระบรมไตรโลกนาถได้บรรลุละก็ เราจะถวายชีวิตเป็นพุทธบูชา หากว่าเราจะต้องตายไปในครั้งนี้ ก็จะได้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้ที่จะตามมาภายหลัง จะได้ยึดถือเป็นแบบปฏิบัติต่อไป ก็จะได้อานิสงส์อีกโสตหนึ่ง ”
...อ่านต่อ
...สงฆ์เหล่าใด ผู้ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัตรอันงดงาม บริสุทธิ์ บริบูรณ์ในพระธรรมวินัย ย่อมดำรงฐานะสังฆบดีคู่แผ่นดิน แห่งพระมหาธรรมราชาผู้ประเสริฐ และย่อมดำรงฐานะเนื้อนาบุญอันเลิศของเหล่าพุทธศาสนิกชน คุณสมบัติอันน่าสรรเสริญเหล่านี้ ประชุมรวมอยู่ในพระมหาเถระผู้เป็นปฐมสมเด็จแดนล้านนา มงคลนามว่า สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ( สุวรรณ สุวณฺณโชโต) เปรียญธรรม ๗ ประโยค
...อ่านต่อ
.....เรียงความ “ ฉันเก่งและดี เพราะมีคุณแม่ ระดับประถมศึกษาตอนต้น : รางวัลชนะเลิศ โดย ด . ญ. เอื้อการ บุญเยี่ยม โรงเรียนคลองสอง
...อ่านต่อ
..... สำหรับอาทิตย์นี้ได้เลือกบทความที่ได้รับรางวัลในโครงการ “ ฉันเก่งและดีเพราะมีคุณแม่ ” เสนอเป็นตอนสุดท้าย จากจำนวนผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด ๑ , ๕๐๓ คน แบ่งเป็นระดับการศึกษาต่างๆ ซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวัลล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความสามารถ และมีความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ควรที่จะได้รับการสนับสนุนและร่วมกันชื่นชมความสามารถของเยาวชนไทย
...อ่านต่อ
.....สำหรับผลการประกวดบทประพันธ์และคำขวัญ หัวข้อ “ ฉันเก่งและดีเพราะมีคุณแม่” ในช่วงเทศกาลวันแม่ที่ผ่านมา ได้ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากจำนวนผู้ส่งประกวดทั้งหมด ๑,๕๐๓ คน วันนี้ได้คัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับการศึกษาต่างๆ มาให้ทุกท่านร่วมชื่นชมความสามารถของเยาวชนไทย
...อ่านต่อ
....สำหรับผลการประกวดบทประพันธ์และคำขวัญ หัวข้อ “ ฉันเก่งและดีเพราะมีคุณแม่” ในช่วงเทศกาลวันแม่ที่ผ่านมา ได้ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากจำนวนผู้ส่งประกวดทั้งหมด ๑,๕๐๓ คน วันนี้ได้คัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับการศึกษาต่างๆ มาให้ทุกท่านร่วมชื่นชมความสามารถของเยาวชนไทย
...อ่านต่อ
.....สำหรับผลการประกวดเรียงความ หัวข้อ “เก่งและดีเพราะมีคุณแม่” ในช่วงเทศกาลวันแม่ที่ผ่านมา ได้ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากจำนวนผู้ส่งประกวดทั้งหมด ๑๕,๐๓ คน วันนี้ได้คัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับอุดมศึกษา มาให้ทุกท่านร่วมชื่นชมความสามารถของเยาวชนไทย
...อ่านต่อ
....วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งในปีนี้ได้เวียนมาบรรจบครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษาตลอดเวลา ๕๔ ปีที่ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินี พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเป็นอเนกประการ สุดจะนับจะประมาณได้
...อ่านต่อ
....อีกครั้งกับประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของวงการศึกษาคณะสงฆ์ไทย ด้วยพิธีมุทิตาสักการะ “ มหาเปรียญผู้ยิ่งใหญ่” และเชิดชูสำนักเรียนดีเด่นที่มุ่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อทรงไว้ซึ่งพุทธพจน์ที่เก็บรักษาไว้ในภาษาพระบาลีด้วยพัดเกียรติยศ “ อาทิจจมยุรวีชนี”
...อ่านต่อ
.....วันเข้าพรรษา คือ วันที่พระภิกษุเริ่มเข้าจำพรรษา อยู่ ณ วัดใดวัดหนึ่งในระหว่างฤดูฝน กำหนดตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ รวมเวลา ๓ เดือนเต็ม มีเหตุการณ์สำคัญในวันนี้ คือ พระศาสดาเสด็จจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธมารดา
...อ่านต่อ
..... วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ก่อนวันเข้าพรรษา ๑ วัน ในครั้งพุทธกาล วันอาสาฬหบูชานี้มีปรากฏการณ์สำคัญอย่างน้อย ๔ ประการ คือ
...อ่านต่อ
  แนวคิดและความจริงในเรื่องการตัดสินใจในการเลือกซื้อข้าวของ มาใช้หรือมอบให้แก่ใครก็ตาม ผมเชื่อว่าแต่
...อ่านต่อ
      ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี ผมท่องจำและรับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กแล้ว ความกตัญญูนี่แหละครับ
...อ่านต่อ
ลูกโป่งสีสดใสถูกมัดรวมเป็นพวงใหญ่ เสียงเพลงสนุกสนานขับกล่อมทั่วงาน ผู้คนแต่งตัวงดงามนำสมัย
...อ่านต่อ
 การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ตั้งแต่ยังถือกำเนิดอยู่ในครรภ์มารดานับเป็นจุดเริ่มต้น ของการใช้บุญที่เราได้เคยสั่งสมมาตั้งแต่อดีต
...อ่านต่อ
 ผมถือคำสั่งคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ว่า จะไปที่สุดของธรรมฝ่ายดีได้ ก็ต้องละซึ่งบาปอกุศลกรรมสิบอย่าง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร