เรื่องอยากที่เป็นทางนำมาซึ่งความทุกข์อยากหนักให้แก่ชีวิตของคนเรา เห็นจะไม่มีอะไรเกินเรื่องอยากรวย อยากมีอำนาจ และอยากเกี่ยวกับเรื่องเพศ
...อ่านต่อ
แม้ว่าข้าพเจ้าจะได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ ทั้งฝ่ายปริยัติและฝ่ายปฏิบัติว่า
...อ่านต่อ
ครั้งหนึ่งในปี ๒๕๒๖ ข้าพเจ้านั่งเรียนปริยัติธรรมจากพระภิกษุอาจารย์รูปหนึ่ง หลังจากบทเรียนเรื่องนั้นจบลง
...อ่านต่อ
เมื่อข้าพเจ้าอายุราว ๑๐ ขวบ มีครั้งหนึ่งปิดภาคเรียนเทอมปลาย  ป้าสะใภ้มารับไปพักอยู่กับท่านที่บ้านเชิงเขาแห่งหนึ่ง
...อ่านต่อ
ขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีลักษณะ
...อ่านต่อ
ข้าพเจ้าจะคุยกับท่านผู้อ่านเรื่องการยึดถือในความรู้สึก ซึ่งภาษาวิชาการเรียกว่าเวทนา
...อ่านต่อ
เมื่อปี ๒๕๓๐ ข้าพเจ้าย้ายมาอยู่ในบ้านหลังปัจจุบัน เป็นหมู่บ้าน
...อ่านต่อ
ความจริงในระดับปรมัตถ์ คือความจริงแท้ๆ นั้นสรรพสิ่งทั้งปวง แบ่งออกเป็นเพียง ๒ สิ่ง คือ ธรรมชาติที่เรียกว่า รูป และธรรมชาติ
...อ่านต่อ
ปีนั้นเป็นปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ราวปลายเดือนมีนาคม ข้าพเจ้ารับราชการ
...อ่านต่อ
ข้างบ้านพักของข้าพเจ้าในปัจจุบันนี้ มีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ อายุยังไม่เต็มขวบอยู่คนหนึ่ง พ่อแม่ของเด็กเป็นด๊อกเตอร์ทั้งคู่
...อ่านต่อ
ข้าพเจ้าไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่า การพอใจใน รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ข้าพเจ้าจึงยินดีพอใจในสิ่งเหล่านี้
...อ่านต่อ
ที่จริงแล้ว ข้าพเจ้าก็เคย หลงรูป ความสวยความงามของผู้หญิงด้วยกัน เหมือนกัน ข้าพเจ้าจะเล่าให้ฟัง..
...อ่านต่อ
 เมื่อข้าพเจ้ามีอายุราว ๘ ขวบ วันหนึ่ง พ่อกับแม่จะให้ข้าพเจ้าไปอุ้มขันหมากเอกในงานแต่งงานของญาติซึ่งมีศักดิ์เป็นอาผู้ชายคนหนึ่ง ชื่อเล่นว่า "ตี๋" อาคนนี้ชื่อว่าตี๋เพราะว่าผิวขาวเหมือนคนจีน
...อ่านต่อ
 ในสมัยหนึ่งเมื่อ ๔๐ ปีมาแล้ว ข้าพเจ้าเรียนหนังสือภาษาไทยอยู่เล่มหนึ่งชื่อ กามนิต - วาสิฏฐี มีเนื้อเรื่องอยู่ตอนหนึ่งขณะที่พระเอกกับนางเอก
...อ่านต่อ
จําได้แม่นว่าเย็นวันนั้นเป็นวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๑๖ เพราะรุ่งขึ้นเป็นวันตายของแม่ข้าพเจ้า แม่เป็นโรคมะเร็งที่ปอดหมดทางรักษา
...อ่านต่อ
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ขณะนั้นข้าพเจ้ายังรับราชการอยู่ มีสิ่งหนึ่ง ที่ข้าพเจ้าได้พบเห็นอยู่เป็นประจำ เป็นที่น่าอเนจอนาถใจ จะเล่าให้ฟัง
...อ่านต่อ
ข้าพเจ้าจำความรู้สึก สมัยเด็กๆ ได้แม่น รู้ว่าสิ่งใดชอบใจสิ่งใด ไม่ชอบใจ และรู้ด้วยว่าเด็กก็มีความรู้สึกนึกคิด บางทีนึกได้คิดได้ดีกว่าคนใหญ่
...อ่านต่อ
ในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ สงครามโลกครั้งที่สองเพิ่งสงบลงใหม่ๆ ตัว เมืองราชบุรีที่ข้าพเจ้าเคยเรียนอยู่ในโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเสียหาย มาก
...อ่านต่อ
ข้าพเจ้าจำอายุตนเองในเวลานั้นไม่ได้ เข้าใจว่าต้องไม่เกิน ๖ ขวบ เพราะยังไม่ได้เรียนหนังสือในชั้นเรียน วันนั้นนั่งเล่นขายของอยู่คนเดียว ที่พื้นดินตรงเชิงบันไดบ้าน
...อ่านต่อ
สำหรับตัวอย่างรายนี้เป็นครูชายหญิงในโรงเรียนเดียวกับที่ข้าพเจ้าทำงานเหมือนคู่ที่แล้ว รายนี้ฝ่ายหญิงกล่าวโทษว่าข้าพเจ้าเป็นต้นเหตุ ทำให้เขาสองคนต้องประกอบกรรมกาเมสุมิจฉาจาร
...อ่านต่อ
  ชายหญิงคู่นี้เป็นครูในโรงเรียนที่ข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าสถานศึกษาทั้งคู่  ยังไม่ถึงขั้นผิดศีลชนิดครบองค์กรรมบถ ฝ่ายชายเป็นครูสอนวิชาช่างไม้ ยังเป็นหนุ่มโสด
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร