มติคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ปี ๒๕๓๘ ที่อนุญาตให้ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
...อ่านต่อ
หากสังคมที่ยังมีสิ่งแวดล้อมเป็นอันตรายแอบแฝงอยู่ในอบายมุขรูปแบบต่าง ๆ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของสังคมที่ทุก ๆ คนสามารถร่วมกันทำได้
...อ่านต่อ
ด้วยผลสำรวจที่น่าตกใจ พบว่า คนไทยกว่า 33 ล้าน นิยม “ดื่มเหล้า”..เสริมการขาย บริการรุกส่งให้ถึงบ้าน
...อ่านต่อ
ตามที่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing)
...อ่านต่อ
เป็นโครงการที่ถูกจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องกันทุกเดือน โดยในครั้งนี้โครงการถวายสังฆทาน ๒๓๘ วัด ในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัด
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ท่านมุ่งปฏิบัติธรรมอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน
...อ่านต่อ
อยากให้ช่วยกันคิด..มากๆ ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น และสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น..คุ้มไหม...???
...อ่านต่อ
หายนะ..!!จากการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โกยเงินคนทั้งชาติ โดยผ่านตลาดหลักทรัพย์
...อ่านต่อ
กราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพ ท่านประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
...อ่านต่อ
มีความจริงอีกประการหนึ่งที่เราต้องช่วยกันคิด ก็คือ เมื่อธุรกิจน้ำเมาเข้าตลาดหลักทรัพย์
...อ่านต่อ
แม่ของลูกชายคนหนึ่ง..ต้องสูญเสียลูกชายคนเดียวผู้เป็นที่รักดังแก้วตาดวงใจไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยวัยเพียง ๑๘ ปี
...อ่านต่อ
ข้อกฎหมายในการพิจารณาธุรกิจที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
...อ่านต่อ
สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศใกล้วิกฤตเข้าไปทุกขณะ เนื่องจากปัญหารายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากภาวะค่าน้ำมันที่แพงขึ้นแทบทุกวัน
...อ่านต่อ
จากประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่กจ.12/2543 ข้อ4 (ก) ได้กำหนดคุณสมบัติของธุรกิจ
...อ่านต่อ
ตามที่ได้มีความพยายามของบุคคลกลุ่มหนึ่ง ที่กำลังจะนำเสนอให้เอาธุรกิจเบียร์เหล้า เข้าตลาดหลักทรัพย์
...อ่านต่อ
กรณีของธุรกิจน้ำเมาที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ เพราะเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมมากมาย
...อ่านต่อ
คนไทยดื่มจัดเป็นอันดับ 5 ของโลก เฉลี่ยคิดเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 13.59 ลิตรต่อคนต่อปี
...อ่านต่อ
กรณี บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “เบียร์ช้าง” จะเข้าตลาดหุ้นนั้น
...อ่านต่อ
ประเด็นร้อนๆ เรื่องเบียร์ช้าง ไม่ใช่กระทบเฉพาะรถติดเท่านั้น เพราะเมื่อเขาเลิกชุมนุม รถก็เลิกติดแล่นฉิวได้เหมือนเดิม
...อ่านต่อ
ผู้พยายามจะเอาน้ำเมาเข้าตลาดหุ้น มักอ้างเสมอว่า กฎหมายอนุญาตโดยอ้างถึงมติคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
...อ่านต่อ
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พระมหาเถระผู้สูงด้วยสมณศักดิ์ เปี่ยมด้วยคุณธรรม งดงามด้วยศีลาจารวัตร
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร