มติคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ปี ๒๕๓๘ ที่อนุญาตให้ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
...อ่านต่อ
หากสังคมที่ยังมีสิ่งแวดล้อมเป็นอันตรายแอบแฝงอยู่ในอบายมุขรูปแบบต่าง ๆ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของสังคมที่ทุก ๆ คนสามารถร่วมกันทำได้
...อ่านต่อ
ด้วยผลสำรวจที่น่าตกใจ พบว่า คนไทยกว่า 33 ล้าน นิยม “ดื่มเหล้า”..เสริมการขาย บริการรุกส่งให้ถึงบ้าน
...อ่านต่อ
ตามที่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing)
...อ่านต่อ
เป็นโครงการที่ถูกจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องกันทุกเดือน โดยในครั้งนี้โครงการถวายสังฆทาน ๒๓๘ วัด ในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัด
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ท่านมุ่งปฏิบัติธรรมอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน
...อ่านต่อ
อยากให้ช่วยกันคิด..มากๆ ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น และสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น..คุ้มไหม...???
...อ่านต่อ
หายนะ..!!จากการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โกยเงินคนทั้งชาติ โดยผ่านตลาดหลักทรัพย์
...อ่านต่อ
กราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพ ท่านประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
...อ่านต่อ
มีความจริงอีกประการหนึ่งที่เราต้องช่วยกันคิด ก็คือ เมื่อธุรกิจน้ำเมาเข้าตลาดหลักทรัพย์
...อ่านต่อ
แม่ของลูกชายคนหนึ่ง..ต้องสูญเสียลูกชายคนเดียวผู้เป็นที่รักดังแก้วตาดวงใจไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยวัยเพียง ๑๘ ปี
...อ่านต่อ
ข้อกฎหมายในการพิจารณาธุรกิจที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
...อ่านต่อ
สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศใกล้วิกฤตเข้าไปทุกขณะ เนื่องจากปัญหารายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากภาวะค่าน้ำมันที่แพงขึ้นแทบทุกวัน
...อ่านต่อ
จากประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่กจ.12/2543 ข้อ4 (ก) ได้กำหนดคุณสมบัติของธุรกิจ
...อ่านต่อ
ตามที่ได้มีความพยายามของบุคคลกลุ่มหนึ่ง ที่กำลังจะนำเสนอให้เอาธุรกิจเบียร์เหล้า เข้าตลาดหลักทรัพย์
...อ่านต่อ
กรณีของธุรกิจน้ำเมาที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ เพราะเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมมากมาย
...อ่านต่อ
คนไทยดื่มจัดเป็นอันดับ 5 ของโลก เฉลี่ยคิดเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 13.59 ลิตรต่อคนต่อปี
...อ่านต่อ
กรณี บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “เบียร์ช้าง” จะเข้าตลาดหุ้นนั้น
...อ่านต่อ
ประเด็นร้อนๆ เรื่องเบียร์ช้าง ไม่ใช่กระทบเฉพาะรถติดเท่านั้น เพราะเมื่อเขาเลิกชุมนุม รถก็เลิกติดแล่นฉิวได้เหมือนเดิม
...อ่านต่อ
ผู้พยายามจะเอาน้ำเมาเข้าตลาดหุ้น มักอ้างเสมอว่า กฎหมายอนุญาตโดยอ้างถึงมติคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
...อ่านต่อ
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พระมหาเถระผู้สูงด้วยสมณศักดิ์ เปี่ยมด้วยคุณธรรม งดงามด้วยศีลาจารวัตร
...อ่านต่อ