พุทธบุตรที่รักษาพื้นที่ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งหมด ๒๓๘ วัด ทั้งมหานิกาย และธรรมยุต
...อ่านต่อ
ช่วงนี้ ๒๓๘ วัด ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กำลังรอคอยความช่วยเหลือ จากชาวพุทธทั่วโลก
...อ่านต่อ
พุทธบริษัท ๔ ทั่วโลก ไม่นิ่งดูดาย ช่วยพุทธบุตร ๓ จังหวัดภาคใต้ รักษาพระพุทธศาสนา
...อ่านต่อ
๖ ปี แห่งการบำเพ็ญเพียรในภพชาติปัจจุบัน หรือ ๒๐ อสงไขย กับ ๑ แสน มหากัป ของการสั่งสมบารมี และแล้ววันนี้ก็มาถึง
...อ่านต่อ
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์
...อ่านต่อ
“ พระเจ้าสุทโธทนะ ” กษัตริย์แห่งศากยวงศ์ มีพระอัครมเหสีทรงพระนามว่า “ มหามายาเทวี ”
...อ่านต่อ
วันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือ เดือน ๖ เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้
...อ่านต่อ
จากภาพลักษณ์อีกส่วนหนึ่งที่เป็นการทำลายศีลธรรมวัฒนธรรมไทย ปรากฏให้เห็น
...อ่านต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยหลาย ๆ ด้าน เมื่อมีการพยายามพัฒนาให้เทียบทันอารยธรรมตะวันตก
...อ่านต่อ
.....โลก...ดาวเคราะห์สีน้ำเงิน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษยชาติกว่า ๖ พันล้านคน
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลคนเดียว เมื่อเกิดขึ้นในโลก
...อ่านต่อ
เรามาร่วมพลิกหน้าดินการพนันแห่งชาติ " หวย บอล บ่อน" ถูกกฎหมาย ว่ามีผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม
...อ่านต่อ
.....สำนักนายกรัฐมนตรีฯ ได้ให้คำนิยามของ " รายการเด็ก" ว่า คือรายการเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว
...อ่านต่อ
ปัจจุบัน โลกกำลังเผชิญ ปัญหา และ พบกับ ภาวะ ที่ก่อให้เกิด ภัยอันตราย หลากหลาย รูปแบบ
...อ่านต่อ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา มีเรื่องดีๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากมาย ทั้งเรื่องที่นำมาทบทวนเพื่อความชื่นใจ
...อ่านต่อ
.เอตทัคคะ เป็นตำแหน่งทางพุทธศาสนาที่พระบรมศาสดาประทานแต่งตั้งให้ ผู้มีความรู้ความสามารถเด่นกว่าท่านอื่นๆ
...อ่านต่อ
ในช่วงสงกรานต์นี้ เรื่องยอดฮิตที่ไม่น้อยหน้าไปกว่าการละเล่นแบบไทยๆ คือ เรื่องอุบัติเหตุ
...อ่านต่อ
ในช่วงเดือนเมษายนถือเป็นพิเศษกันว่า “ มหาสงกรานต์ ” เพราะถือเป็นวันและเวลาตั้งต้นปีใหม่ของไทย
...อ่านต่อ
ผ่านไป ๒ สัปดาห์แล้ว สำหรับการประกาศเลื่อนพิจารณาการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
...อ่านต่อ
กระแสข่าวช่วงนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องโหรดังรวมตัวกันเตือนภัยปีระกา เริ่มตั้งแต่ภัยสึนามิเรื่อยมา
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร