พระสูตรนี้ เนื้อความในพระสูตรแสดงให้เห็นถึงการแตกทำลายของ โลกและจักรวาล ซึ่งค่อนข้างตรงประเด็นในการนำเสนอประกอบเนื้อหาวิชาจักรวาลวิทยา
...อ่านต่อ
   พระพุทธองค์ทรงแสดงพระสูตรนี้ แสดงให้เห็นถึงความเสื่อมถอยของอายุมนุษย์อันเนื่องมาจากศีลธรรม ซึ่งเป็นแก่พระภิกษุทั้งหลาย ณ เมืองมาตุลาในแคว้นมคธ ทรงปรารภ
...อ่านต่อ
พระสูตรที่ใช้ประกอบเนื้อหาวิชาจักรวาลนี้มีอยู่หลายพระสูตร แม้นักวิชาการที่ศึกษาเรื่อง
...อ่านต่อ
มนุษย์เกิดขึ้นมาพร้อมกับความไม่รู้ ที่ห่อหุ้มอยู่ในจิตใจ มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยพยายามแสวงหา ความรู้ในเรื่องต่างๆ
...อ่านต่อ
เมื่อพูดถึงโลกก็จะต้องมีผู้สร้าง เพราะโลกไม่สามารถเกิดขึ้นลอยๆ ได้ ดังนั้นใน
...อ่านต่อ
กรณีตัวอย่างท่านที่จะกล่าวถึงนี้ นำเสนอในรายการฝันในฝัน เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ท่านนี้เป็นชายชาวจีน
...อ่านต่อ
กรณีตัวอย่างท่านต่อไปนี้ นำเสนอผ่านรายการฝันในฝัน เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2546 เป็นท่านชาย
...อ่านต่อ
กรณีตัวอย่างท่านต่อไปนี้ นำเสนอในรายการฝันในฝัน ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ท่านนี้เป็นชาย
...อ่านต่อ
 กรณีตัวอย่างของผู้ที่ไปเกิดเป็นเปรตนี้ ถูกนำเสนอผ่านรายการฝันในฝัน ในวันจันทร์ที่ 22 กันยายนพ.ศ. 2546 เป็นท่านชาย เดินทางมาจากเมืองซัวเถา
...อ่านต่อ
บังเกิดเป็นพรหมเพราะได้ฌานตัวอย่างของบุคคลที่ละโลกแล้วไปบังเกิดในพรหมโลกท่านนี้ นำเสนอผ่านรายการฝันในฝันในวันพุธที่ 27สิงหาคม พ.ศ. 2546 เป็นท่านชายมีอาชีพทำนา ท่านเป็นคนใจบุญรักการปฏิบัติธรรม และรักษาศีลตลอดมา เมื่อถึงวันพระก็จะไปวัดเป็นประจำ นอกจากนี้ท่าน
...อ่านต่อ
สรรพสิ่งในภพภูมิทั้งหลายว่าเป็นเช่นไรบ้าง รวมทั้งได้ทราบแล้วว่า มนุษย์เราเกิดมาอย่างไร เกิดมาจากไหน
...อ่านต่อ
การที่พระพุทธองค์ทรงแสดงถึงการทำลายของโลกนี้ มิได้มีพระประสงค์ที่จะให้ผู้ใดหวาดกลัว มิได้ประสงค์จะเตือนให้ระวังภัยที่โลกจะถูกทำลาย และมิได้มีพระประสงค์จะแสดงเพื่อให้
...อ่านต่อ
 การที่โลกถูกทำลายด้วยน้ำ จะไม่มีดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นเหมือนกับที่โลกถูกทำลายด้วยไฟ โลกยังคงมีดวงอาทิตย์เพียงดวงเดียวอย่างที่เคยเป็นมา แต่การทำลายจะเริ่มจาก มีเมฆที่มี
...อ่านต่อ
  การที่โลกถูกทำลายด้วยไฟนั้น เริ่มจากจะไม่มีฝนตกเป็นเวลายาวนาน ความแห้งแล้งเริ่มปรากฏขึ้น ต้นไม้ทั้งหลายต่างเหี่ยวแห้งและตายจนหมดสิ้น ในกาลต่อมา ดวงอาทิตย์ดวงที่ 2 ปรากฏ
...อ่านต่อ
อย่าเพิ่งคิดไปไกลด้วยความเข้าใจผิดเพราะความเคยชิ นว่าสิ่งที่จะทำลายโลกจะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ที่มนุษย์ใช้ห้ำหั่นกันในยุคสมัยนี้ หรืออาวุธมหาประลัยทั้งหลาย ที่มนุษย์แข่งขัน
...อ่านต่อ
 ดังได้กล่าวแล้วว่า เมื่อถึงยุคที่มนุษย์มีอายุขัย 10 ปี จะเกิดช่วงเวลาที่เรียกว่าสัตถันตรกัป
...อ่านต่อ
   จากความเสื่อมที่เกิดขึ้นโดยลำดับนี้ จะเห็นว่า ล้วนมีสาเหตุมาจากมนุษย์ คือ เกิดจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้น และผู้ที่รับผลของการกระทำมากที่สุดก็คือมนุษย์เช่นกัน ที่เป็นทั้งนี้เพราะ
...อ่านต่อ
 เพราะเหตุที่มนุษย์พากันประพฤติในสิ่งที่เป็นอกุศล ละสิ่งที่เป็นกุศล อายุและผิว
...อ่านต่อ
เมื่อพระองค์ทรงปกครองประชาราษฎร์ตามมติของพระองค์ ความเจริญจึงไม่
...อ่านต่อ
 หลังจากเกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นในหมู่มนุษย์ มนุษย์จึงปรึกษากันให้มีการเลือกตั้งผู้ปกครองขึ้นเป็นกษัตริย์ เพื่อทำหน้าที่ว่ากล่าว ติเตียนและลงโทษผู้กระทำผิด
...อ่านต่อ


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล