ยายก็เป็นอย่างนี้ รักความสะอาด ความมีระเบียบเรียบร้อย ยายสอนตัวเองเป็นหมด


คนมียศ มีตำแหน่งเวลาเข้าวัด ยศให้วางทิ้งไว้ มันเป็นเรื่องของโลก เวลาตายไปก็เอาติดตัวไปด้วยไม่ได้ ต้องทิ้งไว้
...อ่านต่อ
ทำอะไร ก็ทำได้ คนดูแลนี่ซิสำคัญ ทำอะไรมันต้องคิดก่อน มีปัญญาทำ แต่ไม่มีปัญญารักษา อย่างนี้ใช้ไม่ได้
...อ่านต่อ
อธิษฐานอะไรก็ตาม ก็ให้เหนี่ยวพระนิพพานเอาไว้ทุกครั้ง เพราะว่า..การที่เราเอาใจเหนี่ยวกับพระนิพพานไว้
...อ่านต่อ
ยายเป็นคนยอมคนนะ อยู่ที่ไหนก็ลดทิฐิ อ่อนน้อมถ่อมตนเสมอ เราต้องยอมทุก ๆ คน
...อ่านต่อ
ขอให้มีสมบัติทำบุญทำทาน อย่ารู้จักหมดสิ้น ให้มีที่ดินเป็นของตนเอง
...อ่านต่อ
ควรทำประโยชน์สักอย่างหนึ่งอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้ตัวเอง
...อ่านต่อ
เวลาทำบุญอะไรก็ตาม คุณยายสอนให้อธิษฐาน ว่า...เกิดมาทุกยุคทุกสมัย
...อ่านต่อ
ตลอดชีวิต ยายมีวิธีตัดสินใจง่ายๆของยาย คือ ยายไม่เอาใจใครเลย
...อ่านต่อ
เราทำก็ตาย ไม่ทำก็ตายฉะนั้นเราทำดีกว่าทำสุดความสามารถของเรา
...อ่านต่อ
เกิดเป็นคน มันต้องหามงคลใส่ตัว ชีวิตถึงจะเจริญได้ จะต้องนึก ต้องคิดหามงคลใส่ตัว
...อ่านต่อ
ถ้าอยากเป็นใหญ่ ต้องใหญ่ด้วยบุญ อย่าเป็นใหญ่ด้วยกิเลส ถ้าใหญ่ด้วยบุญ ถึงจะเป็นใหญ่ได้อย่างแท้จริง
...อ่านต่อ
ถ้าเอาใจไว้ข้างนอกตัว ความรู้ก็ถูกบีบให้แคบลง
...อ่านต่อ
กว่าจะได้เกิดมาเป็นคนน่ะ ยากนะ เกิดมาแล้วก็ให้ทำบุญเยอะ ๆ มีมากก็ทำมาก มีน้อยก็ทำน้อย ทำตามกำลัง อย่าให้เดือดร้อน
...อ่านต่อ
ยายจะอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่อยู่เสมอ ยายอ่อนน้อมด้วย ซื่อตรงด้วย พูดแต่ความจริง
...อ่านต่อ
เราควรเข้าวัดตั้งแต่เรายังรู้เรื่อง ยังแข็งแรง ถ้ารอให้แก่แล้วค่อยเข้า ก็จะเข้าไม่ไหว ไม่มีแรง
...อ่านต่อ
ภพชาติต่อไป เราก็จะสามารถรักษาสมบัติของเราได้ และมีคนช่วยดูแลรักษาให้เป็นอย่างดี สมบัติก็ไม่วิบัติ
...อ่านต่อ
คุณยายเดินไปตรวจวัด เห็นไม้กวาดที่วางไม่เป็นระเบียบ
...อ่านต่อ
ยาย แก้ปัญหา ไม่ถอย เวลาจะช่วยเหลือใคร เราต้องมองดูตัวเราก่อน
...อ่านต่อ
คนเราสร้างความดี อย่าคิดว่าง่าย ต้องต่อสู้ ต้องอดทน และเงียบ
...อ่านต่อ
ยายสงสารคน อยากจะช่วยเหลือคน คนที่จะช่วยคนอื่นได้ ต้องมีบุญมาก ยายจึงเร่งสร้างบุญให้กับตัวเอง
...อ่านต่อ
จะทำอะไรต่าง ๆ ให้นึกถึงบุญ ให้อยู่ในบุญ ถ้าเรามีบุญ สิ่งนั้นก็จะสำเร็จได้ด้วยบุญ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร