ยายก็เป็นอย่างนี้ รักความสะอาด ความมีระเบียบเรียบร้อย ยายสอนตัวเองเป็นหมด


ยาย แก้ปัญหา ไม่ถอย เวลาจะช่วยเหลือใคร เราต้องมองดูตัวเราก่อน
...อ่านต่อ
คนเราสร้างความดี อย่าคิดว่าง่าย ต้องต่อสู้ ต้องอดทน และเงียบ
...อ่านต่อ
ยายสงสารคน อยากจะช่วยเหลือคน คนที่จะช่วยคนอื่นได้ ต้องมีบุญมาก ยายจึงเร่งสร้างบุญให้กับตัวเอง
...อ่านต่อ
จะทำอะไรต่าง ๆ ให้นึกถึงบุญ ให้อยู่ในบุญ ถ้าเรามีบุญ สิ่งนั้นก็จะสำเร็จได้ด้วยบุญ
...อ่านต่อ
มีบุญอย่างเดียวอะไรๆ ก็สำเร็จหมด เกิดมาในชีวิตนี้
...อ่านต่อ
ถ้าเราอยู่ในธรรม เราดูคนทางธรรมให้ออก แล้วเราก็จะสามารถดูคนทางโลกออกได้ไม่ยากเลย เพราะโลกหยาบกว่าธรรม
...อ่านต่อ
คนเราเกิดมาแล้ว ต้องสร้างความดี ยายสั่งสมความดีไว้ทีละเล็กละน้อย ทำไปเรื่อย ๆ อย่างสม่ำเสมอ ไม่มีความอยากเด่นอยากดังเข้ามาเจือปน
...อ่านต่อ
ทั่วแสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล ไม่มีใครช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้หรอก นอกจากธรรมะเท่านั้น
...อ่านต่อ
เกิดเป็นคน มันต้องหามงคลใส่ตัว ชีวิตถึงจะเจริญได้ จะต้องนึก ต้องคิดหามงคลใส่ตัว
...อ่านต่อ
“ยังหนุ่มยังแน่น รีบโกย รีบพาย ตลาดจะวาย สายบัวจะเน่า”
...อ่านต่อ
แต่ทางธรรมต้อง “หยุด” ถ้าไม่หยุด ไปไม่ได้ ยิ่งหยุดเท่าไร ก็ไปเร็วเท่านั้น
...อ่านต่อ
การทำบุญ ต้องทำให้ตลอดรอดฝั่ง การทำบุญไม่ตลอดรอดฝั่ง ชีวิตก็จะตกต่ำ เราต้องอธิษฐานว่า...ขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้พบกับคำว่า “ตกต่ำ” เลย
...อ่านต่อ
พวกผู้หญิง มีธาตุอิจฉาแยะ จะคอยอิจฉากัน ยิ่งอยู่ร่วมกันมาก ๆ
...อ่านต่อ
อย่างแท้จริงก็เข้าใจสิ่งอื่น คนอื่นได้หมดว่าเป็นอย่างไร
...อ่านต่อ
แล้วเราค่อยตั้งสติไปพูด ถ้าคิดว่า... พูดแล้วเราขาดทุน ก็อย่าเพิ่งพูด ให้กลับไปนั่งสมาธิใหม่
...อ่านต่อ
ต้องเลือก คน บางคนคบได้นอกรั้ว บางคนคบในบ้านได้ คนไม่ดี ไม่ควรคบ เพราะเราอาจติดเชื้อเอาได้
...อ่านต่อ
กว่าจะสร้างศูนย์พุทธจักรฯ มาได้ ยายรบกับคนมาก ตั้งแต่มาอยู่ใหม่ๆ ก็ต้องรบกับพวกขโมยเรือ จนมาถึงตอนนี้ ยายก็ต้องมารบเรื่องอื่นอีก ยายไม่มีอะไร
...อ่านต่อ
คนเราจะทำอะไรก็ตาม ขอให้ทำให้จริง ดูแต่ยายความรู้ก็ไม่มี ปริญญาก็ไม่มี มีแต่จริงอย่างเดียว ยายยังสร้างวัดได้
...อ่านต่อ
ตั้งแต่ยายเข้าวัดมา มีคนดูถูกมากมาย แต่ที่ยายก้าวขึ้นมาได้ขนาดนี้ ก็เพราะทำอะไรทำจริง ยายคิดแต่จะเอาธรรมะ
...อ่านต่อ
ทุกอย่างในโลกนี้ ตัดสินกันด้วยบุญ.. ใช้บุญ..เป็นเครื่องตัดสิน
...อ่านต่อ
คนมีบุญไปอยู่ที่ไหน ก็จะทำความเจริญ ให้กับที่นั่น คนมีบุญถ้าไป อยู่ในป่าก็ทำป่าให้เป็นเมืองได้ เพราะบุญ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร