ยายก็เป็นอย่างนี้ รักความสะอาด ความมีระเบียบเรียบร้อย ยายสอนตัวเองเป็นหมด


ยายสังเกตดู หมอปิยะ หมอคว้าน หมอเจริญ แต่ละหมอที่รักษายายก็เก่งคนละอย่าง
...อ่านต่อ
ชาตินี้ยายกลัวอยู่อย่างเดียว กลัวว่าจะได้บุญน้อย บุญจะแพ้คนอื่นเขา
...อ่านต่อ
น้ำหยดทีละติ๋งยังเต็มตุ่ม ฉะนั้นเราต้องปฏิบัติไปเรื่อย ๆ มีบุญอะไรก็พยายามทำเรื่อยไป
...อ่านต่อ
เราอย่าคิดนะว่า..อยู่ใกล้ยายแล้วจะได้บุญมาก คนที่จะได้บุญมาก
...อ่านต่อ
ยายนึกถึงความตาย จึงได้ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า
...อ่านต่อ
การทำบุญ ต้องทำให้ตลอดรอดฝั่ง การทำบุญไม่ตลอดรอดฝั่ง ชีวิตก็จะตกต่ำ
...อ่านต่อ
สาธุชนท่านหนึ่งมากราบขอให้คุณยายช่วย เพราะต้องไปทำงานที่แห่งใหม่
...อ่านต่อ
ยายไม่เคยยอมแพ้ ต่ออุปสรรคที่มาขวางหน้า เมื่อจะต้องทำอะไร ยายจะมานะ บุกบั่น
...อ่านต่อ
ข้าวของต้องเก็บให้เรียบร้อย เกิดกี่ภพกี่ชาติ ก็จะได้เจอแต่สิ่งที่เรียบร้อย
...อ่านต่อ
กว่าจะได้เกิดมาเป็นคนน่ะ ยากนะ เกิดมาแล้วก็ให้ทำบุญเยอะ ๆ
...อ่านต่อ
เรารู้ว่าจุดยอดของชีวิตคือการปฏิบัติ แต่ว่าสิ่งที่เลอะ ๆ เทอะ ๆ ก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อน
...อ่านต่อ
คนเราเกิดมาแล้ว ต้องสร้างความดี ยายสั่งสมความดีไว้ทีละเล็กละน้อย ทำไปเรื่อย ๆ
...อ่านต่อ
เราควรเข้าวัดตั้งแต่เรายังรู้เรื่อง ยังแข็งแรง ถ้ารอให้แก่แล้วค่อยเข้า ก็จะเข้าไม่ไหว ไม่มีแรง
...อ่านต่อ
สร้างบารมีไปให้ได้ตลอดนะ ไม่อย่างนั้นผังไม่ตลอดจะติดตัวไป ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย
...อ่านต่อ
จากแต่เพียงแค่กาย แต่ใจยายอยู่ใกล้หลาน กลับคืนสู่พิมานแดนสราญดุสิตบุรี
...อ่านต่อ
ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา ที่เกี่ยวในชีวิตประจำวันของเรา ถ้าเราทำได้สะอาด
...อ่านต่อ
กว่าเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ยากนะ ลำบากนะ จะได้เป็นมนุษย์ไม่ใช่ง่าย ๆ
...อ่านต่อ
จะทำอะไรต่าง ๆ ให้นึกถึงบุญ ให้อยู่ในบุญ ถ้าเรามีบุญ สิ่งนั้นก็จะสำเร็จได้ด้วยบุญ
...อ่านต่อ
เราแก่แล้วนะ อย่านึกว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ ให้คิดถึงความแก่ตลอดเวลา
...อ่านต่อ
ถ้าเราอยากเป็นอย่างยาย ต้องขยันนะ อย่าเป็นคนขี้เกียจต้องพยายาม อบรมตัวเราเองอยู่
...อ่านต่อ
ทุกอย่างในโลกนี้ ตัดสินกันด้วยบุญ ใช้บุญเป็นเครื่องตัดสิน บุญเป็นต้นเหตุของทุกอย่าง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร