ยายก็เป็นอย่างนี้ รักความสะอาด ความมีระเบียบเรียบร้อย ยายสอนตัวเองเป็นหมด


เกิดมาแล้ว จะเป็นอะไรก็ช่าง มีฐานะอย่างไรก็ช่าง จะอย่างไรเราก็ทนเอา เราเกิดมาแล้วนี่ จะไเปลี่ยนแปลง
...อ่านต่อ
วันหนึ่งๆ ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เดี๋ยววันเดี๋ยวคืน เดี๋ยวก็อาทิตย์ เดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปี
...อ่านต่อ
เมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น กับตัวเรา ต้องเอาธรรมขึ้นมาพิจารณาเสมอว่า...เป็นอย่างไร
...อ่านต่อ
เวลาเราคิดอะไรไม่ออก ให้หลบไปเงียบ ๆ ไปนั่งสมาธิ เอาใจรวมเข้าไปในตัว
...อ่านต่อ
ยายจะเงียบ ยอมแพ้เขาไปก่อน ให้เขาพูด ๆ และว่าไป ยายจะเอาชนะทุกคนด้วยความเงียบก่อน
...อ่านต่อ
ยายทำความดีไม่เคยหวังให้ใครมาชื่นชม หรือว่าให้เขามายกย่อง ยายทำเพื่อช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์
...อ่านต่อ
เวลาสร้างบุญให้เอาใจจรดศูนย์กลางกายนะ ให้นึกถึงบุญมากๆ จะได้บุญสะอาดติดตัวไป
...อ่านต่อ
สร้างบารมีไปให้ได้ตลอดนะ ไม่อย่างนั้น ผังไม่ตลอดจะติดตัวไป ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย
...อ่านต่อ
คนมียศ มีตำแหน่งเวลาเข้าวัด ยศให้วางทิ้งไว้ มันเป็นเรื่องของโลก เวลาตายไปก็เอาติดตัวไปด้วยไม่ได้ ต้องทิ้งไว้
...อ่านต่อ
ทำอะไร ก็ทำได้ คนดูแลนี่ซิสำคัญ ทำอะไรมันต้องคิดก่อน มีปัญญาทำ แต่ไม่มีปัญญารักษา อย่างนี้ใช้ไม่ได้
...อ่านต่อ
อธิษฐานอะไรก็ตาม ก็ให้เหนี่ยวพระนิพพานเอาไว้ทุกครั้ง เพราะว่า..การที่เราเอาใจเหนี่ยวกับพระนิพพานไว้
...อ่านต่อ
ยายเป็นคนยอมคนนะ อยู่ที่ไหนก็ลดทิฐิ อ่อนน้อมถ่อมตนเสมอ เราต้องยอมทุก ๆ คน
...อ่านต่อ
ขอให้มีสมบัติทำบุญทำทาน อย่ารู้จักหมดสิ้น ให้มีที่ดินเป็นของตนเอง
...อ่านต่อ
เวลาทำบุญอะไรก็ตาม คุณยายสอนให้อธิษฐาน ว่า...เกิดมาทุกยุคทุกสมัย
...อ่านต่อ
ควรทำประโยชน์สักอย่างหนึ่งอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้ตัวเอง
...อ่านต่อ
ตลอดชีวิต ยายมีวิธีตัดสินใจง่ายๆของยาย คือ ยายไม่เอาใจใครเลย
...อ่านต่อ
เราทำก็ตาย ไม่ทำก็ตายฉะนั้นเราทำดีกว่าทำสุดความสามารถของเรา
...อ่านต่อ
เกิดเป็นคน มันต้องหามงคลใส่ตัว ชีวิตถึงจะเจริญได้ จะต้องนึก ต้องคิดหามงคลใส่ตัว
...อ่านต่อ
ถ้าอยากเป็นใหญ่ ต้องใหญ่ด้วยบุญ อย่าเป็นใหญ่ด้วยกิเลส ถ้าใหญ่ด้วยบุญ ถึงจะเป็นใหญ่ได้อย่างแท้จริง
...อ่านต่อ
ถ้าเอาใจไว้ข้างนอกตัว ความรู้ก็ถูกบีบให้แคบลง
...อ่านต่อ
กว่าจะได้เกิดมาเป็นคนน่ะ ยากนะ เกิดมาแล้วก็ให้ทำบุญเยอะ ๆ มีมากก็ทำมาก มีน้อยก็ทำน้อย ทำตามกำลัง อย่าให้เดือดร้อน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร