ยายก็เป็นอย่างนี้ รักความสะอาด ความมีระเบียบเรียบร้อย ยายสอนตัวเองเป็นหมด


ให้เราสร้างความดีของเราให้มากเข้า  บุญมากเท่าภูเขาเมื่อไร  อะไร ๆ  ก็ปิดไม่อยู่  บังไม่อยู่  ใคร ๆ  ก็จะเห็นความดีของเรา  จำคำของยายเอาไว้ให้ดีนะ
...อ่านต่อ
เมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับตัวเรา  ต้องเอาธรรมขึ้นมาพิจารณาเสมอว่า...เป็นอย่างไร  อย่าให้เราหลงเพลิดเพลินไปตามกิเลส
...อ่านต่อ
ยายทำเพื่อตัวเอง  และเพื่อคนหมู่มากด้วย  เราเกิดมาควรทำประโยชน์ สักอย่างหนึ่ง  อย่างน้อยที่สุดก็ทำให้ตัวเอง  
...อ่านต่อ
ทุกสิ่งทุกอย่าง ขึ้นอยู่กับกำลังบุญ  มีบุญอย่างเดียว  อะไร ๆ  ก็สำเร็จทั้งหมด
...อ่านต่อ
  เราอย่าคิดนะว่า...อยู่ใกล้ยายแล้วจะได้บุญมาก
...อ่านต่อ
  การมาวัดวันหนึ่ง  ก็ได้บุญไปช่วงหนึ่ง  ถ้าไม่มา  ก็ไม่ได้ ถ้ามาแล้ว  ก็ได้บุญ  บุญจะสะสมทับทวี  เหมือนกับเก็บออมสิน
...อ่านต่อ
  บุญในอดีตเรามีมากหรือน้อย  จะส่งผลให้เป็นไปในปัจจุบันนี้  ถ้าบุญในอดีตเราทำมา 10 ก็ส่งผล 10 ทำมา 100 ก็ส่งผล  100
...อ่านต่อ
เรื่องนี้ คุณยายท่านได้มาเล่าให้อาตมาฟัง แม้คุณยาย จะไม่ได้อ่านพระไตรปิฎก เพราะท่านอ่านหนังสือไม่ออก
...อ่านต่อ
เราแก่แล้วนะ อย่านึกว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่  ให้คิดถึงความแก่ตลอดเวลา  
...อ่านต่อ
ที่เขาเป็นทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ เพราะเขามีแต่ความอยาก  ความอยากนี่แหละทำให้ทุกข์  อยากสวยก็ทุกข์ อยากรวยก็ทุกข์
...อ่านต่อ
เมื่อเกิดเรื่องหนัก ๆ  ขึ้น  ยายจะนึกถึงบุญ  นึกถึงบารมีตลอดเวลา นึกถึงความดีที่เคยสร้างมา  จะกี่ภพกี่ชาติก็ตาม
...อ่านต่อ
การทำทาน  เป็นเสบียง  การทำสมาธิ  ทำให้หลุดพ้น   ต้องทำให้มาก ๆ กว่าเราจะได้บุญ
...อ่านต่อ
เราเกิดมาแล้ว  ควรจะรู้จักสอนตัวเอง ยายเองไม่เห็นต้องมีคนสอนเลย ยายก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ ทั้ง ๆ  ที่ยายไม่รู้หนังสือสักตัว
...อ่านต่อ
 คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ได้ชื่อว่า เป็นผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ท่านเป็นบุคคลที่โลกจารึกเอาไว้ว่า
...อ่านต่อ
 ต้องพยายามหาบุญให้มาก ๆ  เวลานี้ยายต้องนึกถึงบุญ  เอาบุญประคองทุกอย่าง  ไม่เช่นนั้นก็อยู่อย่างมีความสุขไม่ได้
...อ่านต่อ
บุญในอดีตเรามีมากหรือน้อย  จะส่งผลให้เป็นไป  ในปัจจุบันนี้  ถ้าบุญในอดีตเราทำมา  ๑๐  ก็ส่งผล  ๑๐  ทำมา  
...อ่านต่อ
ยายยึดบุญเป็นใหญ่ ยายรักบุญ รักบุญมากที่สุด เพราะบุญช่วยยายได้ คนยังมีกิเลส เดี๋ยวก็ดีบ้าง เดี๋ยวก็ร้ายบ้าง
...อ่านต่อ
เราต้องคิดให้ดีว่า ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ชาติสุดท้ายที่เราจะมีโอกาสแก้ไขตัวเรา
...อ่านต่อ
เหตุการณ์ต่าง ๆ มีดี มีเสีย โลกเราก็เป็นอย่างนี้มานานแล้ว บางช่วงก็ยินดี ร่าเริง บางช่วงทุกข์ เครียด
...อ่านต่อ
ทำสมาธิ สัมมาอรหัง ก็ได้บุญแล้ว การได้พระธรรมกายไม่ใช่ของง่าย ๆ
...อ่านต่อ
ในชีวิตของเรา ต้องมีความเพียรที่จะนั่งธรรมะให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป สมัยก่อน ยายยังไม่เห็นธรรมะ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร