กิจกรรมงานบุญ และพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรมุ่งสู่ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ จบ วันที่ ๒๖-๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
...อ่านต่อ
พิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและพิธีจุดโคมประทีป เวียนประทักษิณ เป็นพุทธบูชา
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกาย จัดบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา ปีที่ 14 บวชพระแท้-ทดแทนคุณบิดามารดา
...อ่านต่อ
พิธีถวายประทีปโคมไฟแด่คณะสงฆ์ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ หอฉันคุณยายฯ
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ โครงการอบรมธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ ๔๕ ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
หนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 เชิงคุณภาพ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560
...อ่านต่อ
โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ยอดรวม ๔๖๕ จบ
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญ หล่อเทียนเข้าพรรษา วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
ภาพพระอาทิตย์ทรงกลด ณ วัดพระธรรมกาย วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2560
...อ่านต่อ
พิธีสวดธัมจักกัปวัตนสูตร เพื่อฟื้นฟูจิตใจและอุทิศบุญให้แก่ผู้ประสบภัย น้ำท่วม เมืองจิตตะกอง ประเทศบังกลาเทศ
...อ่านต่อ
นิทรรศการ การเรียนรู้สู่คุณธรรมนำชีวิต พิธีมอบโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ ชั้น ๔ ห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์ จ.สระบุรี
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญ วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดบึงบาประภาสะวัต
...อ่านต่อ
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560 แจกถุงยังชีพ ที่วัด Shilghata Parinirvan Vihar และได้มอบปัจจัยช่วยเหลือศูนย์ปฏิบัติธรรมในเขต Satkania,Chittagong
...อ่านต่อ
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560 มูลนิธิธรรมกายร่วมกับ มหาเถรสมาคมแห่งบังกลาเทศ (Bangladesh Sangharaj Bhikkhu Mahasapha)
...อ่านต่อ
พุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาร์ จากจ.สุพรรณบุรี ๑๕๐ ท่าน เยี่ยมชมวัด เดินเวียนประทักษิณ บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญ และพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรมุ่งสู่ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ จบ วันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช เนื่องในมงคลสมัยพระชันษา ๙๐ ปี ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้เดินทางไปแจกถุงยังชีพ ตามวัดต่างๆในพื้นที่เมือง Bhujpur, Chittagong รวม 8 วัด
...อ่านต่อ
พิธีตัดปอยผมธรรมทายาท รุ่น เข้าพรรษา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
ตัวแทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก, วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย นำโดยพระครูวิบูลนิติธรรม
...อ่านต่อ
วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคมหน้าอุโบสถวัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง