กิจกรรมงานบุญ และ พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มุ่งสู่ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ จบ วันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
...อ่านต่อ
คณะสงฆ์จากเมืองเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เยี่ยมชมวัด วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรพระใหม่ โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญ และ พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มุ่งสู่ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ จบ ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2560
...อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2560 พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ 2 โครงการ ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
ได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์กลันตันและสมาคมสยามกลันตัน มีดำริมาจากพระครูสุวรรณวรานุกูล เจ้าคณะอำเภอตุมปัต เขต 1 ที่ได้ให้ความสำคัญต่อการรักษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมชาวพุทธของชาวสยาม เป้าหมายคือเยาวชนสยาม รัฐกลันตัน
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญ และ พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มุ่งสู่ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ จบ ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พิธีมอบถวาย "พระพุทธมหาเมตตาธิคุณ" แด่พระสังฆาธิการ ๑๒ วัด และผู้นำชุมชน / องค์กร สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พิธีทอดผ้าป่าถวายสังฆทาน "รัก
...อ่านต่อ
พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อเยียวยาฟื้นฟูจิตใจ อุทิศให้ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและแผ่นดินถล่มครั้งใหญ่ในรอบ ๑๔ ปี
...อ่านต่อ
พิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
...อ่านต่อ
พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล ณ พระลานพระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2560 เวลา 16.00 น.
...อ่านต่อ
สวดธรรมจักร จุดโคมประทีป เดินเวียนประทักษิณ ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญ และพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรมุ่งสู่ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ จบ วันที่ ๗-๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีปุพพเปตพลี ฟังคณะสงฆ์สวดธรรมนิยามสาธุชนร่วมถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน อุทิศบุญกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับ
...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560 พระครูวิบูลนิติธรรม วัดพระธรรมกาย , เจ้าหน้าที่มูลนิธิธรรมกาย และตัวแทนเครือข่าย
...อ่านต่อ
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประสบอุทกภัย 500 ชุด และช่วยเหลือคณะสงฆ์ในเขตเมือง Kaluthara, Galle
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญ และพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มุ่งสู่ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ จบ ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญ และ พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มุ่งสู่ ๗๗,๗๗๗,๗๗๗ จบ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
ชาวพุทธเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย และสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์ เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
...อ่านต่อ
พิธีปลงผมธรรมทายาท ในโครงการอุปสมบทหมู่ พระพี่เลี้ยงเข้าพรรษา พ.ศ. 2560 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง