พิธีสักการะ "องค์หลวงพ่อหยก" วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ธุดงคสถานชลบุรี จ.ชลบุรี
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
...อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประสานงานจัดตั้งสถาบันธรรมชัย
...อ่านต่อ
"หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดปทุมธานี" ณ ศาลาประชาคมหน้าอุโบสถวัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 และคณะครูอาจารย์ 4,000 คน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
...อ่านต่อ
วันที่ ๑๓ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญ และ พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มุ่งสู่ ๑๑๑,๑๑๑,๑๑๑ จบ ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
คณะอาจารย์ ,ครู และนักเรียน ม.1-ม.6 จำนวนกว่า 2,000 คน โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร
...อ่านต่อ
วันเข้าพรรษา แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พิธีอธิษฐานจำพรรษา ของคณะสงฆ์ ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
งานหล่อเทียนพรรษาตามวันเกิด ประจำปี ๒๕๖๐ วันเสาร์ที่ ๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดบ้านขุน อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ และ วัดทุ่งเจริญธรรม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
...อ่านต่อ
พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ครบ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ จบ ฉลองชัย ชิตังเม! วันอาสาฬหบูชา ที่ ๘  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาร์ ร่วมงาน หล่อเทียนเข้าพรรษา สวดธรรมจักรฯ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
คณะครู นักเรียน โรงเรียนดลวิทยา ชั้น ประถมศึกษา 4 ถึง มัธยมศึกษา 6 ร่วมกันถวายเทียนพรรษา และสวดธรรมจักรฯ เนื่องในวัน อาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญ และ พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มุ่งสู่ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ จบ วันที่ ๕-๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
ศูนย์เบญจธรรมจัดอบรมบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560
...อ่านต่อ
งานวันอาสาฬหบูชาและงานวันเข้าพรรษา โรงเรียนศรีสังวาลย์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันศุกร์ ที่ ๗ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐
...อ่านต่อ
โครงการทำดีเพื่อพ่อ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวสตรีแกนนำบนพื้นที่สูง และ ธุดงคสถานล้านนา อ.สันทราย จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๗ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญ วัดรามูสีมา บังคลาเทศ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560 พิธีถวายสังฆทาน และสวดธรรมจักรฯ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง