พิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด

วันที่ 10 มค. พ.ศ.2561

พิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อรักษาสมบัติพระพุทธศาสนา

ในอาคารต่างๆ ของวัดพระธรรมกาย วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561