ในอดีตกาลนานไกลโพ้น ณ หิมวันตประเทศ ดาบผู้หนึ่งเป็นคนถือตัวจัด (มานะ)จนทำฌาณไม่สำเร็จ
...อ่านต่อ
เรื่องมีอยู่ว่า...ในกรุงพาราณสีมีงานมหรสพขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นพวกนาค พวกครุฑ เเละพวกภุมมัฎฐเทวดา(เทวดาประจำเเผ่นดิน,พระภูมิเจ้าที่) ต่างพากันมาชม
...อ่านต่อ
ในอดีตกาลนานมา พระเจ้ากรุงพาราณสีเสด็จประพาสพระราชอุทยานตลอดวัน จึงเสด็จกลับพระราชวัง
...อ่านต่อ
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเต่าสามตัวพ่อแม่ลูก อาศัยอยู่ริมหนองน้ำที่อุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารการกินของสัตว์น้อยใหญ่ วันหนึ่งลูกเต่าเอ่ยถามพ่อแม่ว่า "พ่อจ๋า แม่จ๋า ทำไมเราต้องทนแบกเจ้ากระดองหนักๆ นี้ไว้บนหลังด้วยล่ะ ทั้งๆที่จริงแล้วมันก็ถอดได้นี่นา"
...อ่านต่อ
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีหมอยาคนหนึ่ง ที่มีความสามารถในการปรุงยารักษาโรคได้เก่งมาก ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไร
...อ่านต่อ
หลักธรรมประจำห้องเรียนหรือห้องทำงานคือ สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเลี้ยงชีพชอบ
...อ่านต่อ
เอ...กินข้าวมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยหรือ...ยิ่งใหญ่แน่นอน
...อ่านต่อ
ความประทับใจแรกพบส่วนใหญ่มาจากการแต่งตัว
...อ่านต่อ
ในตัวเราล้วนมี...ขี้ตา ขี้หู ขี้มูก ขี้ฟัน ขี้เล็บ ขี้ไคล และ ขี้ (อุจจาระ) 
...อ่านต่อ
การนั่งสมาธิก่อนนอน จึงเป็นการผ่อนคลายความคิด อารมณ์ ทำให้เราหลับได้อย่างเต็มที่
...อ่านต่อ
เมื่อภาวะเศรษฐกิจกับจิตใจมีความมั่นคงพอ   การปฏิบัติหน้าที่การงานกับการดูแลคนรอบข้างในทิศทั้ง ๖
...อ่านต่อ
ความดีสากล มีผลต่อความผ่องใสของจิตอย่างมาก กล่าวคือ ทำให้ใจสะอาด ใจสบาย ใจนุ่มนวล ใจไร้กังวล และใจผ่องใสในที่สุด
...อ่านต่อ
โทษของความสกปรก คือ ถ้าคนเรามีความสะอาดไม่พอ ผลที่ออกมาจะเกิดตรงกันข้ามทุกอย่าง
...อ่านต่อ
ความดีสากลมีผลหลายประการ แต่ผลดีอันดับแรกคือ กำจัดความสกปรกของร่างกาย
...อ่านต่อ
ความดีสากล ๕ วิธีป้องกันและกำจัดทุกข์แบบยั่งยืน เวลาคนเรามีความทุกข์จะหาวิธีดับทุกข์แบบแปลก 
...อ่านต่อ
การงดเว้นจากการเสพสิ่งเสพติดต่างๆ เช่น ฝิ่น กัญชา ยาบ้า ยาไอซ์ เฮโรอีน รวมถึงวัตถุทุกชนิด
...อ่านต่อ
ศีลข้อ ๔ มีองค์ของศีลอยู่ ๔ ประการ คือ เรื่องไม่จริง มีจิตคิดจะพูดให้ผิดไปจากความจริง 
...อ่านต่อ
ศีลข้อ ๓ มีองค์ของศีลอยู่ ๔ ประการ คือ หญิงหรือชายที่ไม่ควรละเมิด มีจิตคิดจะเสพเมถุน
...อ่านต่อ
ศีลข้อ ๒ มีองค์ของศีลอยู่ ๕ ประการคือ ทรัพย์หรือสิ่งของนั้นมีเจ้าของหวงแหน
...อ่านต่อ
มนุษย์เราสกปรกตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ทุกอย่างที่ออกจากกายมนุษย์ ล้วนเป็นอาหารของสัตว์ได้
...อ่านต่อ
ชีวิตที่ปลอดภัย คือชีวิตที่ไม่ละเมิดกฏแห่งกรรม หากแต่ละคนในสังคมรักษาศีล ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร