สภาพห้องนอนของ “ก้อง” เด็กผู้ชายวัยแปดขวบ เหมือนเพิ่งถูกใช้เป็นสนามรบมาหมาดๆ
...อ่านต่อ
ในตัวเราล้วนมี...ขี้ตา ขี้หู ขี้มูก ขี้ฟัน ขี้เล็บ ขี้ไคล และ ขี้ (อุจจาระ) 
...อ่านต่อ
ความดีสากล มีผลต่อความผ่องใสของจิตอย่างมาก กล่าวคือ ทำให้ใจสะอาด ใจสบาย ใจนุ่มนวล ใจไร้กังวล และใจผ่องใสในที่สุด
...อ่านต่อ
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีหมอยาคนหนึ่ง ที่มีความสามารถในการปรุงยารักษาโรคได้เก่งมาก ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไร
...อ่านต่อ
เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในยุคหนึ่งที่ผู้คนไม่ทำอาหาร และไม่มีร้านขายอาหารนอกบ้าน
...อ่านต่อ
กันต์ เมื่อไหร่เธอจะปรับปรุงตัวสักที นี่เธอมาสายเป็นครั้งที่ยี่สิบของเดือนนี้แล้วนะ
...อ่านต่อ
“ข้าวฟ่าง” เด็กหญิงจอมซน กำลังนั่งหน้ามุ่ย อยู่หน้าตู้เสื้อผ้าเพราะคุณแม่บอกให้เธอจัดเก็บตู้ให้เป็นระเบียบ
...อ่านต่อ
ในตัวเราล้วนมี...ขี้ตา ขี้หู ขี้มูก ขี้ฟัน ขี้เล็บ ขี้ไคล และ ขี้ (อุจจาระ) แทบจะเรียกได้ว่าร่างกายแต่ละส่วนมีสิ่งปฏิกูล
...อ่านต่อ
หลักธรรมประจำห้องเรียนหรือห้องทำงานคือ สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเลี้ยงชีพชอบ
...อ่านต่อ
ความประทับใจแรกพบส่วนใหญ่มาจากการแต่งตัว
...อ่านต่อ
การนั่งสมาธิก่อนนอน จึงเป็นการผ่อนคลายความคิด อารมณ์ ทำให้เราหลับได้อย่างเต็มที่
...อ่านต่อ
เมื่อภาวะเศรษฐกิจกับจิตใจมีความมั่นคงพอ   การปฏิบัติหน้าที่การงานกับการดูแลคนรอบข้างในทิศทั้ง ๖
...อ่านต่อ
โทษของความสกปรก คือ ถ้าคนเรามีความสะอาดไม่พอ ผลที่ออกมาจะเกิดตรงกันข้ามทุกอย่าง
...อ่านต่อ
ความดีสากลมีผลหลายประการ แต่ผลดีอันดับแรกคือ กำจัดความสกปรกของร่างกาย
...อ่านต่อ
ความดีสากล ๕ วิธีป้องกันและกำจัดทุกข์แบบยั่งยืน เวลาคนเรามีความทุกข์จะหาวิธีดับทุกข์แบบแปลก 
...อ่านต่อ
การงดเว้นจากการเสพสิ่งเสพติดต่างๆ เช่น ฝิ่น กัญชา ยาบ้า ยาไอซ์ เฮโรอีน รวมถึงวัตถุทุกชนิด
...อ่านต่อ
ศีลข้อ ๔ มีองค์ของศีลอยู่ ๔ ประการ คือ เรื่องไม่จริง มีจิตคิดจะพูดให้ผิดไปจากความจริง 
...อ่านต่อ
ศีลข้อ ๓ มีองค์ของศีลอยู่ ๔ ประการ คือ หญิงหรือชายที่ไม่ควรละเมิด มีจิตคิดจะเสพเมถุน
...อ่านต่อ
ศีลข้อ ๒ มีองค์ของศีลอยู่ ๕ ประการคือ ทรัพย์หรือสิ่งของนั้นมีเจ้าของหวงแหน
...อ่านต่อ
มนุษย์เราสกปรกตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ทุกอย่างที่ออกจากกายมนุษย์ ล้วนเป็นอาหารของสัตว์ได้
...อ่านต่อ
ชีวิตที่ปลอดภัย คือชีวิตที่ไม่ละเมิดกฏแห่งกรรม หากแต่ละคนในสังคมรักษาศีล ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร