เราต้องหยุดนิ่งสนิท เห็น จำ คิด รู้ หยุดสนิทเป็นจุดเดียวกันที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7


ลูกทุ่มชีวิตมาเพื่อสร้างบารมี มาเพื่อศึกษาวิชชาธรรมกาย ตรงนี้ถือเป็นภารกิจหลัก ต้องทำให้หายสงสัยด้วยตัวเอง
...อ่านต่อ
เราผ่านขั้นตอนฟุ้งมาแล้ว ผ่านยาก ๆ มาแล้ว มาถึงขั้นตอนง่าย ง่ายยิ่งขึ้น แน่นในแน่น แน่นแล้วแน่นอีก ความชัด ความใส สว่างเพิ่มขึ้น
...อ่านต่อ
ให้รักษาศูนย์กลางกายของลูกที่เข้าสู่เส้นทางภายใน ต้องหวงแหนเอาไว้ให้ดีนะ รักษาเอาไว้ให้บริสุทธิ์
...อ่านต่อ
ตลอดเส้นทางสายกลาง ต้องมีความสุขตลอด และมีความสุขเพิ่มขึ้น จับหลักตรงนี้ให้ได้
...อ่านต่อ
ลูกต้องขวนขวายนั่งธรรมะกันนะ คำว่า “ทิ้งทุกอย่าง วางทุกสิ่ง นิ่งอย่างเดียว” ไม่ใช่คำที่สวยหรู แต่ต้องทำให้ได้จริง ๆ มันต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้น
...อ่านต่อ
เราควรจะใช้ชีวิตของเรา ให้เป็น ไปเพื่อความสะอาดบริสุทธิ์ ของ กาย วาจา ใจ เป็นอันดับหนึ่ง เรื่องอื่น นั้น เป็นเรื่องที่รองลงมา
...อ่านต่อ
ต้องเป็นผู้ดูที่ดี ดูภาพภายในอย่างสบาย ๆ หมั่นทำซ้ำ ๆ ให้คล่องให้ชำนาญ
...อ่านต่อ
ลูกดูดวง ดูองค์พระ ดูอย่างมีความสุข นิ่ง นุ่ม อย่างสบาย ๆ ถ้าไปฝืนไปพยายาม ไปเค้นภาพไม่ได้เลยนะ ต้องสบาย ๆ
...อ่านต่อ
ลูกยังติดเรื่องหยาบอยู่บ้างไหม เรื่องหยาบ หมายถึง เรื่องทางโลก ถ้าเป็นเรื่องงาน เรื่องทั่ว ๆ ไป ก็ยังดีหน่อย
...อ่านต่อ
ลูกจะรู้แจ้งแทงตลอดได้ ต้องฝึกให้ใจลูกบริสุทธิ์หลุดจากเครื่องกั้นจิต นิวรณ์ ๕ ใจจะหยุดนิ่ง
...อ่านต่อ
ถ้าใครนั่งดี ๆ นะ ให้ลืมทุกสิ่งไปเลย ลืมเรื่องภารกิจการงานใด ๆ ก็ตาม “ลืมให้เกลี้ยงเลย” ถ้านั่งได้ดี
...อ่านต่อ
ลูกดูดวง ดูองค์พระ ดูอย่างมีความสุข นิ่ง นุ่ม อย่างสบาย ๆ ถ้าไปฝืนไปพยายาม ไปเค้นภาพไม่ได้เลยนะ
...อ่านต่อ
สำคัญตรง “ถูกส่วน” นี่แหละ ถูกต้อง...ทำให้ถูกส่วน ลูกฝึกทำให้ถูกส่วน ให้ทำได้ทุก ๆ รอบที่นั่งธรรมะนะ
...อ่านต่อ
การจะเข้าถึงธรรมกายได้นั้น ต้องวางใจให้ถูกทาง คือ ตรงศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
...อ่านต่อ
ช่วงไหนที่เรารู้สึกไม่ต้องการอะไร มีเพียงอาสนะหนึ่งผืน ที่นั่งแคบ ๆ ไม่เกินหนึ่งตารางเมตร ที่นอนไม่เกินสองตารางเมตร
...อ่านต่อ
คุณยายอาจารย์ฯ ของเรา ท่านใช้เวลาของท่านอย่างคุ้มค่า ไม่ให้หมดเวลาไปฟรี ๆ
...อ่านต่อ
ประสบการณ์ภายในของลูก หลวงพ่อเห็นมาตั้งแต่เริ่มต้น จากมืดตื้อ มืดมิด มาถึงตอนนี้
...อ่านต่อ
สิ่งที่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริง มีเพียง ๒ สิ่ง คือ “ใจ” และ “ฐานที่ตั้งของใจ”
...อ่านต่อ
ลูกทำซ้ำ ๆ ให้มีความเพียรอย่างสม่ำเสมอ สู้ได้ด้วยความเพียรกับความมุ่งมั่น
...อ่านต่อ
ถ้ารู้ตัวว่าหยุดแบบกด ๆ รู้ตัวเมื่อไหร่ให้ลืมตาเลย อย่าฝืนทำต่อ เดี๋ยวจะติดเป็นนิสัย
...อ่านต่อ
ต้องรักษาใจตลอดเวลา ไม่ให้เคลื่อนจากศูนย์กลางกาย ลูกต้องมีความสุข ความบริสุทธิ์ ไม่ติดอะไรเลยจริง ๆ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร