เราต้องหยุดนิ่งสนิท เห็น จำ คิด รู้ หยุดสนิทเป็นจุดเดียวกันที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7


สิ่งที่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริง มีเพียง ๒ สิ่ง คือ “ใจ” และ “ฐานที่ตั้งของใจ”
...อ่านต่อ
ลูกทำซ้ำ ๆ ให้มีความเพียรอย่างสม่ำเสมอ สู้ได้ด้วยความเพียรกับความมุ่งมั่น
...อ่านต่อ
ถ้ารู้ตัวว่าหยุดแบบกด ๆ รู้ตัวเมื่อไหร่ให้ลืมตาเลย อย่าฝืนทำต่อ เดี๋ยวจะติดเป็นนิสัย
...อ่านต่อ
ต้องรักษาใจตลอดเวลา ไม่ให้เคลื่อนจากศูนย์กลางกาย ลูกต้องมีความสุข ความบริสุทธิ์ ไม่ติดอะไรเลยจริง ๆ
...อ่านต่อ
ลูกอย่าประมาทกันนะ หลวงพ่ออยากจะทำความปรารถนาให้สำเร็จ ลูกต้องร่วมมือกัน
...อ่านต่อ
ลูกต้องไม่ติดอะไรเลย จึงจะเข้าไปสู่ภายในได้ เหมือนกายหยาบเป็นทางผ่านเข้าไปข้างใน
...อ่านต่อ
อารมณ์ดี อารมณ์เดียว อารมณ์สบาย อารมณ์เดียว ก็อารมณ์ดีนั่นแหละ
...อ่านต่อ
นอกรอบสำคัญนะ ต้องขวนขวายให้มาก ๆ นอกรอบ คือ “ใจต้องตั้งเป้าหมายไว้ว่า ต้องไปศึกษาวิชชาธรรมกายให้ได้
...อ่านต่อ
สมมติว่า…นั่งแล้วเห็นธรรมะ แล้วเราจะเอาธรรมะไปทิ้งกันหรือเปล่า
...อ่านต่อ
ลูกนั่งไปแล้วไปถึงจุดที่มีความสุข มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมา ก็นึกถึงพระเดชพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ
...อ่านต่อ
ลูกตั้งใจนั่งธรรมะกันนะ ให้นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ นึกถึงท่านอย่างสบาย ๆ
...อ่านต่อ
ถ้าฝึกให้กายและใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ใจอยู่กับเนื้อกับตัวจนสมบูรณ์ ใจถึงไหนกายไปถึงนั่น
...อ่านต่อ
ความสามารถหยุดนิ่งแน่นมีอยู่ในลูก ๆ ทั้งหมดทุกคน แต่ยังเอาออกมาใช้ไม่ได้ เหมือนพ่อแม่ฝากเงินเอาไว้ในบัญชี
...อ่านต่อ
เราเกิดมาเพื่อสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนา จะปล่อยพระพุทธศาสนามาล่มสลายในยุคที่ลูกมาเกิดนั้นไม่ได้หรอก
...อ่านต่อ
ลูกเข้าใจคำนี้หรือเปล่า คำว่า “หลุดพ้น” ถ้าฟังผ่านจะไม่ได้อะไร เดิมทีที่ผ่านมาเราฟังผ่าน
...อ่านต่อ
กต้องประคองใจที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลาเวลาออกนอกห้องปฏิบัติธรรม ช่วงทำภารกิจงานหยาบ
...อ่านต่อ
ลูกต้องแปะติดภาพให้ได้ตลอดเวลานะ เพื่อใจจะได้มีที่ยึดที่เกาะของใจ เหมือนเอากาวมาแปะติดภาพไปไว้ที่กลาง
...อ่านต่อ
ลูกทุกคนเป็นความหวังของหลวงพ่อและเป็นความหวังของโลกด้วย ต้องประคองธรรมะกันให้ดีนะ
...อ่านต่อ
ลูกต้องตั้งใจนั่งธรรมะ ยังอยู่ในวัยแข็งแรง ต้องรีบชิงช่วงในวัยนี้แหละ
...อ่านต่อ
ลูกต้องหยุดนิ่งให้ตลอดเส้นทางจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรม ลูกต้องเป็นมหาเศรษฐีแห่งความนิ่ง
...อ่านต่อ
ลูกจะถูกส่วนได้ ใจต้องรวมกันเป็นหนึ่ง ใจเราแตกมาตั้งแต่เกิด เห็นไปทาง จำไปทาง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร