รวมนิทานชาดกพร้อมภาพประกอบสีสดใส ข้อคิดจากชาดก นิทานชาดกภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน

รูปนิทานชาดกนกยางกับปู พกชาดกชาดก ว่าด้วยความเป็นผู้มีใจโลเล

นิทานชาดก : นกยางกับปู พกชาดกชาดก ว่าด้วยความเป็นผู้มีใจโลเล หน้า 3 จบ

หน้า 3 จบ

นิทานชาดกเรื่อง

นกยางกับปู 

พกชาดกชาดก ว่าด้วยความเป็นผู้มีใจโลเล

ภาพ  ป๋องแป๋ง
ลงสี  ปูเป้

 

นิทานชาดกเรื่องนกยางกับปู พกชาดกชาดก ว่าด้วยความเป็นผู้มีใจโลเล

นิทานชาดกเรื่องนกยางกับปู พกชาดกชาดก ว่าด้วยความเป็นผู้มีใจโลเล

นิทานชาดกเรื่องนกยางกับปู พกชาดกชาดก ว่าด้วยความเป็นผู้มีใจโลเล

นิทานชาดกเรื่องนกยางกับปู พกชาดกชาดก ว่าด้วยความเป็นผู้มีใจโลเล

นิทานชาดกเรื่องนกยางกับปู พกชาดกชาดก ว่าด้วยความเป็นผู้มีใจโลเล

นิทานชาดกเรื่องนกยางกับปู พกชาดกชาดก ว่าด้วยความเป็นผู้มีใจโลเล

นิทานชาดกเรื่องนกยางกับปู พกชาดกชาดก ว่าด้วยความเป็นผู้มีใจโลเล

นิทานชาดกเรื่องนกยางกับปู พกชาดกชาดก ว่าด้วยความเป็นผู้มีใจโลเล

นิทานชาดกเรื่องนกยางกับปู พกชาดกชาดก ว่าด้วยความเป็นผู้มีใจโลเล

นิทานชาดกเรื่องนกยางกับปู พกชาดกชาดก ว่าด้วยความเป็นผู้มีใจโลเล

จบ

Copyright © Dhammakaya Foundation. All rights reserved.
ที่มา : หนังสือนิทานชาดก โดย พระภาวนาวิริยคุณ  

 

พกชาดกชาดก

:: สาเหตุที่ตรัสชาดก ::


.....ในสมัยพุทธกาล ณ เชตวันมหาวิหาร มีพระภิกษุรูปหนึ่งสามารถทำผ้าเก่าให้ดูเหมือนผ้าใหม่ได้อย่างสวยงามประณีต ความสามารถในการตัด-เย็บ-และย้อมจีวรของภิกษุรูปนี้เป็นที่ยอมรับกันในหมู่สงฆ์ จนได้รับฉายานามว่า พระจีวรวัฑฒกะ ท่านได้ใช้ความสามารถนี้หลอกเอาผ้าเนื้อดีจากภิกษุบวชใหม่ ที่มาขอให้ท่านช่วยตัดจีวรให้ พฤติกรรมของพระจีวรวัฑฒกะรูปนี้เป็นที่เลื่องลือไปทั่วเชตวันมหาวิหาร


.....ณ วัดอีกแห่งหนึ่งในชนบท มีพระภิกษุผู้เชี่ยวชาญในการตัดเย็บจีวรอีกรูปหนึ่ง มีพฤติกรรมเช่นเดียวกับพระจีวรวัฑฒกะแห่งเชตวันฯ เมื่อพระจีวรวัฑฒกะแห่งชนบททราบดังนั้น คิดอยากลองฝีมือ จึงนุ่งห่มจีวรเก่าที่แสร้งทำให้ดูให้สวยงามมีราคาแพง แล้วออกเดินทางไปเชตวันมหาวิหารทันที พกชาดกชาดก:: สาเหตุที่ตรัสชาดก ::
 

.....ในสมัยพุทธกาล ณ เชตวันมหาวิหาร มีพระภิกษุรูปหนึ่งสามารถทำผ้าเก่าให้ดูเหมือนผ้าใหม่ได้อย่างสวยงามประณีต ความสามารถในการตัด-เย็บ-และย้อมจีวรของภิกษุรูปนี้เป็นที่ยอมรับกันในหมู่สงฆ์ จนได้รับฉายานามว่า พระจีวรวัฑฒกะ ท่านได้ใช้ความสามารถนี้หลอกเอาผ้าเนื้อดีจากภิกษุบวชใหม่ ที่มาขอให้ท่านช่วยตัดจีวรให้ พฤติกรรมของพระจีวรวัฑฒกะรูปนี้เป็นที่เลื่องลือไปทั่วเชตวันมหาวิหาร

.....เมื่อพระจีวรวัฑฒกะแห่งเชตวันฯ เห็นจีวรนั้นก็เกิดความอยากได้ ใช้อุบายขอแลกจีวรนั้นกับผ้าเก่าของตน แต่บังเอิญจีวรเก่าหมด จึงต้องนำเอาผ้าใหม่เนื้อดีมาแลก เมื่อได้มาก็นำมาห่มด้วยความชื่นชม แต่เมื่อนำไปซักก็รู้ว่าถูกหลอก 

.....พระภิกษุทั้งหลายพากันกล่าวถึงเรื่องนี้ในธรรมสภา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสสติญาณแล้วพระพุทธองค์ทรงนำ พกชาดก มาตรัสเล่า ดังนี้

 
     
:: ข้อคิดจากชาดก ::
 

.....๑. คนเราควรพึ่งตนเองให้มากที่สุด อย่าคิดพึ่งผู้อื่น งานใดที่พอฝึกได้พอทำได้ ก็ควรฝึกควรทำเอง

.....๒. ผู้ที่มากด้วยเล่ห์กล ชอบหลอกลวงคนอื่น สักวันหนึ่งจะถูกเขาซ้อนกลให้บ้าง

.....๓. บุคคลใดคิดชั่ว ทำชั่ว ย่อมได้รบผลชั่วตอบสนองอย่างแน่นอน

 

 

นิทานชาดก เรื่องนกยางกับปู ว่าด้วยความเป็นผู้มีใจโลเล

VDO นิทานชาดกเรื่อง นกยางกับปู

พกชาดกชาดก ว่าด้วยความเป็นผู้มีใจโลเล

นิทานชาดก เรื่องเดียวกันหน้าอื่นๆ
คำค้น :: นิทานชาดก มิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรม แต่นิทานชาดก คือ เรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นิทานธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีนิทานภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน คลิปนิทาน การ์ตูนสุภาษิต ให้ศึกษา เพื่อให้เป็น นิทานเยาวชน นิทานเด็ก นิทานสอนใจ นิทานคุณธรรมเพื่อจรรโลงจิตใจ ผู้ศึกษาให้รักในคุณงามความดี นิทา,นิทานชาดก,นิทานชาดกพร้อมรูปภาพประกอบ,นิทาน, นิทานชาดก, นิทานไทย, นิทานธรรมะ, นิทานธรรมะไทย, นิทานเด็ก, คุณธรรม, การ์ตูนธรรมะ, การ์ตูนไทย, การ์ตูนภาพ, การ์ตูนช่อง, การ์ตูนนิทาน, การ์ตูนเด็ก, การ์ตูนสีขาว, นิทานธรรมะออนไลน์, นิทานธรรมะสอนคุณธรรม พระโพธิสัตว์,นิทานชาดกออนไลน์,นิทานชาดกเรื่องสั้น,นิทานชาดก หมายถึง,นิทานชาดกและคติสอนใจ,นิทานสองภาษา,นิทานสำหรับเด็ก,นิทานก่อนนอน
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล