วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ประวัติวัดพระธรรมกาย เส้นทางมาวัดพระธรรมกาย

 

       ย้อนอดีตไปเมื่อวันเพ็ญ เดือน ๑๐ พุทธศักราช ๒๔๖๐ ครั้งนั้นพระภิกษุสด จนฺทสโร ได้อุทิศชีวิต ปฏิบัติธรรม จนค้นพบวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ทำให้ท่าน ได้ทราบว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าเชื้อชาติ ศาสนาใด ต่างก็มี พระธรรมกายอยู่ภายในตัว และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ด้วยการเจริญสมาธิ ภาวนาอันนำมาซึ่งความสุขที่แท้ จริงจากภายใน

พระมงคลเทพมุนี สด จันทสโร พระเทพญาณมหามุนี ธัมชโย มหาอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

      นับจากนั้นมา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หรือหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้ทุ่มเทเผยแผ่วิชชา ธรรมกาย จนมีผู้สนใจมาศึกษาและฝากตัวเป็นศิษย์เป็น จำนวนมาก หนึ่งในบรรดาศิษย์ของท่านที่ประสบความ สำเร็จ อย่างยอดเยี่ยมในการศึกษาวิชชาธรรมกายชั้นสูง คือ คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้เคยได้รับคำชมจาก หลวงปู่ว่า "ลูกจันทร์นี่ หนึ่งไม่มีสอง" 


      หลังจากหลวงปู่วัดปากน้ำมรณภาพแล้ว คุณยายได้เผยแผ่วิชชาธรรมกายสืบ ต่อมาตามคำสั่งของหลวงปู่ จนกระทั่งมีนิสิตผู้หนึ่งซึ่งรักการปฏิบัติธรรมอย่าง ทุ่มเทชีวิตจิตใจ มาฝากตัวเป็นศิษย์ของท่าน และมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีเยี่ยม ต่อมานิสิตผู้นั้นได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ มีฉายาว่า "ธัมมชโย" นับแต่นั้นมา หลวงพ่อธัมมชโยได้อบรมสั่งสอนธรรมปฏิบัติ แก่สาธุชนที่บ้านธรรมประสิทธิ์ ในเขตวัดปากน้ำ โดยมีผู้สนใจมาปฏิบัติธรรมกับท่านอย่างเนืองแน่น

      ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ หลวงพ่อธัมมชโยและหมู่คณะได้ก่อตั้ง "วัดพระธรรมกาย" ขึ้นที่ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อรองรับผู้มาปฏิบัติ ธรรมที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ และเพื่อรองรับงานเผยแผ่วิชชา ธรรมกายไปทั่วโลก โดยมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะ "สร้างวัดให้เป็นสถานที่อบรมศีลธรรมของชาวโลก สร้างพระ ให้เป็นพระแท้ และสร้างคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม"

      พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หรือหลวงพ่อธัมมชโย ได้ทุ่มเทอบรมสั่งสอน ปลูกฝังศีลธรรมแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปอย่างเต็มกำลัง จนมี ผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดเพิ่มมากขึ้น จากร้อยเป็นพัน จากพันเป็นหมื่น จากหมื่นเป็นแสน ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ท่านจึงดำริให้ผลิตรายการเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาไปสู่มหาชน ทุกมุมโลก ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทางช่อง DMC ถ่ายทอดผ่านดาวเทียมครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก เพื่อสานต่อ มโนปณิธานของหลวงปู่ และคุณยาย ในการสร้างสันติภาพให้บังเกิดขึ้นแก่โลก

 ดูภาพขนาดใหญ่

 วิธีการดูแผนที่   ถ้าต้องการขยายภาพ ให้คลิ๊กเมาส์ขวาที่รูป แล้วเลือก Zoom In เมื่อมีรูปมือ สามารถคลิ๊กเลื่อนภาพไปมาได้ เมื่อต้องการย่อภาพให้เล็กลง ให้คลิ๊กเมาส์ขวาที่รูป แล้วเลือก Zoom Out

แผนทีวัดพระธรรมกาย แผนผังวัดพระธรรมกาย

 อิ่มบุญทุกวันกับกิจกรรมบุญมากมาย

วันจันทร์ถึงเสาร์

บูชาเจดีย์ วัดพระธรรมกาย

๐๖.๐๐ น.         พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์และอธิษฐานจิต ณ มหาธรรมกายเจดีย์

๐๖.๓๐ น.        ถวายภัตตาหารที่หอฉันคุณยาย

๐๘.๐๐ น.        พิธีปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

๐๙.๐๐ น.       พระอาจารย์แนะนำการนั่งสมาธิ ฝึกทำใจใสๆ สำหรับคนใหม่ ณ ห้องใจสบาย หอฉันคุณยาย และกิจกรรมชมวัดปฏิบัติธรรม (เฉพาะวันเสาร์) ที่สำนักงานใหญ่ วัดพระธรรมกาย

๑๐.๓๐ น.       พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ณ หอฉันคุณยาย

๑๑.๐๐ น.       พิธีถวายภัตตาหาร ณ หอฉันคุณยายฯ

๑๒.๓๐ น.       ฝึกสมาธิเบื้องต้นและสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ อย่างเป็นกันเอง ณ ห้องใจสบาย หอฉันคุณยาย

๑๘.๐๐ น.       พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์และอธิษฐานจิต ณ มหาธรรมกายเจดีย์

๑๙.๐๐ น.       ฟังพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ใน โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

วันอาทิตย์

๐๘.๐๐ น.       ถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ จุดอธิษฐานธรรม สภาธรรมกายสากล เสา L3 และ G3

๐๘.๔๐ น.      สวดมนต์ทำวัตรเช้า

๐๙.๓๐ น.      พระราชภาวนาวิสุทธิ์ นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ

๑๑.๐๐ น.      พิธีถวายภัตตาหารเพลเป็นสังฆทาน

๑๒.๑๕ น.     ชมรายการสู้ต่อไป

๑๓.๔๐ น.     พระราชภาวนาวิสุทธิ์ นำสาธุชนนั่งสมาธิ / อธิษฐานจิต / แผ่เมตตา / พิธีมอบของที่ระลึก / ถวายปัจจัยบูชาธรรม

๑๕.๐๐ น.    พระราชภาวนาวิสุทธิ์ กล่าวให้โอวาทแก่สาธุชน

๑๕.๓๐ น.    พระภาวนาวิริยคุณ แสดงพระธรรมเทศนาแก่สาธุชน

๑๗.๑๕ น.    คณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ จำนวน ๑๐๐ รูป

๑๘.๐๐ น.    พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์และอธิษฐานจิต ณ มหาธรรมกายเจดีย์

หมายเหตุ  การแต่งกายมาวัด ควรใส่ชุดสีขาว หรืออย่างน้อยใช้เสื้อสีขาว หรือชุดสุภาพเรียบร้อย

เส้นทางระบบเดินทางและระบบจราจร มาวัดพระธรรมกาย (ในงานบุญใหญ่)

แผนผังศูนย์กลางธรรมกายโลก

ภาพวิดิทัศน์ บรรยายเส้นทางการเดินทางมาวัด -> 56k | 128k

(กด click ขวา save as target เพื่อรับชมที่เครื่อง)

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -