อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 44

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 44
มองเห็นเพชฌฆาตกำลังพุ่งตรงมาที่รถของตน พนมมือขึ้นพร้อมกับตะโกนสุดเสียง “หลวงพ่อพระมหาสิริราชธาตุช่วยลูกด้วย”...อ่านต่อ
ใครก็ตามที่เข้ามาใกล้ชิดกับคุณป้า หรือแม้แต่เหยียบเท้าเข้ามาในบริเวณรั้วบ้านก็จะถูกเจ้าน้ำหวานเห่า และกัดอย่างมันเขี้ยว...อ่านต่อ
ก็รู้ว่าเป็นน้ำร้อนราดลงมาแต่เฉยๆ เหมือนน้ำเย็นธรรมดาหกใส่ขา ช้าตรู่ของวันนี้ทุกคนในบ้าน ต่างดูกระตือรือร้น เตรียมกำลังกายให้เข้มแข็ง กำลังใจให้เบิกบาน...อ่านต่อ
ลูกค้าตกลงใจซื้อภาพด้วยความรู้สึกถูกสเป็ค พออกพอใจในภาพนั้นมาก เป็นราคาถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท ท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุภายนอก ต่างจากแอร์เย็นฉ่ำภายในตึกหลังใหญ่...อ่านต่อ
ช่วงเสี้ยววินาทีที่เสากำลังจะล้มอยู่นั้น พลันสายตาก็เหลือบไปเห็นเงาตะคุ่มๆ ทึมๆ ดำๆ รูปร่างสูงใหญ่ยืนอยู่ทางซ้ายมือ รถจักรยานคู่ชีพพร้อมกับสารถีแก้วผู้มีใจรักการสร้างบารมี...อ่านต่อ
คุณหมอบอกว่า อาการของพี่เขาหนักมาก เขาติดเชื้ออย่างรุนแรงที่ดวงตา เป็นหนักมาก คุณหมอบอกต้องควักลูกตาออก ชีวิตของคนเราเกิดมาแตกต่างกัน...อ่านต่อ
หนังสือ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ ทุกเล่ม

พระมหาสิริราชธาตุ

 

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ "พระมหาสิริราชธาตุ" กรอบทองเรียบหรูดูวิจิตร รุ่นดูดทรัพย์ เป็นของศักสิทธิ์คู่บุญสำหรับผู้มีบุญ เป็นพยานทางวัตถุให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย ตลอดจนบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาดีแล้ว ที่ใต้ฐานขององค์พระมีอักขระพิเศษจารึกว่า "ดูดทรัพย์"
ความหมายของ คำว่า "ดูดทรัพย์"
ทรัพย์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑.โลกียทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายนอก ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง สามีภรรยา บุตรธิดา บริวาร เป็นต้น
๒.อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายใน ได้แก่ คุณธรรมประจำใจ เช่น ศรัทธา ศีล ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ความเสียสละเอื้อเฟื้อ ปัญญา เป็นต้น
พระ มหาสิริราชธาตุที่สลักคำว่า "ดูดทรัพย์" ไว้นั้น ประสงค์จะให้ทราบว่า บุคคลใดก็ตามเมื่อได้รับพระพุทธรูปนี้ไปแล้ว ตั้งใจสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย อาราธนาองค์พระติดตัวไว้เป็นประจำ เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำความชั่ว ให้ลด ละ เลิก อบายมุข และเป็นกำลังใจในการทำความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป บุญที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจบำเพ็ญมหาทานบารมีด้วยการสร้างพระธรรมกายประจำ ตัวเพื่อประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ รวมกับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาพระอย่างถูกวิธีนี้ ย่อมจะดึงดูดโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ มาสู่ผู้เป็นเจ้าขององค์พระมหาสิริราชธาตุนี้อย่างแน่นอน