วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ สังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ยังทำได้อย่างต่อเนื่อง

ตักบาตรพระล้านรูป
เรื่อง : Brave Heart


สังฆทานครั้งยิ่งใหญ่

ยังทำได้อย่างต่อเนื่อง


 


          มหาสังฆทานในวันคุ้มครองโลก วันที่ ๒๒ เมษายน ที่ผ่านมา ณ วัดพระธรรมกาย ยังทำให้หลาย ๆ คนปลื้มใจไม่หาย ที่ได้สร้างบุญใหญ่กับพระภิกษุนับแสนรูปจาก ๓๐,๐๐๐ กว่าวัด ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นการทำบุญกับพระจากวัดต่าง ๆ ทั้งประเทศเลยทีเดียว โอกาสแบบนี้มิใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่าย ๆ เพราะการที่พระภิกษุแต่ละรูปจะไปรวมตัวกันได้มากขนาดนี้ จะต้องอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ มากมาย เช่น ต้องมีผู้ริเริ่มจัดงาน มีทีมงาน มีสถานที่กว้างใหญ่ มีพระภิกษุจากจังหวัดต่าง ๆ ที่วางภารกิจอื่น ๆ แล้วรับนิมนต์ไปร่วมงานในวันเวลาเดียวกัน ฯลฯ ด้วยความยากประการต่าง ๆ ทำให้การจัดงานใหญ่เช่นนี้ไม่สามารถทำได้บ่อยครั้ง ดังนั้นหากใครปรารถนาที่จะทำบุญถวายมหาสังฆทานแด่พระภิกษุครั้งละหลายหมื่นรูป ก็จะต้องรอถึง ๑ ปี กว่าจะถึงวันคุ้มครองโลกอีกครั้ง ซึ่งไม่แน่ว่าจะรอได้หรือเปล่า ถึงรอได้ ก็ไม่แน่ว่าจะได้ทำหรือเปล่า เพราะเวลา โอกาส ชีวิต และศรัทธาของมนุษย์นั้น ไม่มีความแน่นอน

         แต่หลังจากที่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ดำริให้มีโครงการตักบาตรพระ ๕ แสนรูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ที่ปัจจุบันพัฒนามาเป็นโครงการตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ประชาชนชาวไทยก็มีโอกาสถวายมหาสังฆทานกับ พระภิกษุนับหมื่นรูปอย่างตลอดต่อเนื่องทั้งปี โดยหมุนเวียนกันไปจัดพิธีในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสสร้างบุญใหญ่อย่างทั่วถึงกัน ซึ่งก็ต้องถือเป็นโชคดีอย่างยิ่งของชาวไทยในยุคนี้ ที่มีพระภิกษุเป็นหมื่นรูปมาเป็นเนื้อนาบุญ ให้เราถวายมหาสังฆทานอย่างไม่รู้จบสิ้น คือให้เรามีโอกาสทำบุญใหญ่กับท่านได้เป็นระยะ ๆ โดยมิต้องคอยให้ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน

         บัณฑิตในกาลก่อน แม้ตักบาตรกับพระเพียง ๑ รูป ก็ยังให้ความสำคัญ เนื่องจากท่านรู้คุณค่าของบุญ ถึงแม้จะมีอุปสรรคมากมายเพียงใด อดอยากยากจนเพียงใด ก็ไม่ละทิ้งการตักบาตร แต่ในยุคนี้ เรามีเนื้อนาบุญครั้งละเป็นพันเป็นหมื่นรูปมาให้ตักบาตร หากใครพลาดบุญนี้ไป คำว่า "น่าเสียดาย"Ž คงบรรยายได้ไม่เพียงพอ

          พิธีตักบาตรพระ ๑๒,๖๐๐ รูป ณ ด้านหน้าลาน Central World ถนนราชดำริ ถึงแยกประตูน้ำ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมเมธี กรรมการและโฆษกมหา-เถรสมาคม เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจาก มรว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ เป็นผู้แทนกล่าวแสดงความห่วงใยพระสงฆ์ ๒๘๖ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้ นายอุทัย คูตระกูล เป็นผู้แทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ เป็นผู้แทนกล่าวขอบคุณ

        การตักบาตรครั้งนี้ นับเป็นการจัดตักบาตรพระระดับหมื่นกว่ารูป เป็นครั้งแรกของปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ณ ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร โดยได้รับความเมตตาจากคณะพระภิกษุจาก ๒๐ จังหวัด เดินทางมาเป็น เนื้อนาบุญแก่พุทธศาสนิกชนที่พร้อมใจกันเดินทางไปร่วมงานบุญครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

          พิธีตักบาตรพระ ๒,๕๐๐ รูป ณ ริมฝั่งแม่น้ำมูล ท่าน้ำตลาดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสิริรัตนานุยุต ผู้ช่วย เจ้าอาวาสอาวุโส วัดทุ่งศรีเมือง เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบล- ราชธานี เป็นผู้แทนกล่าวรายงาน

          พิธีตักบาตรในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานี และพระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ๑ แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ไปเป็นเนื้อนาบุญ โดยมีประชาชนไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก

         พิธีตักบาตรครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ตามดำริ ของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และฟื้นฟูศีลธรรมโลก อีกทั้งยังเป็นการรวมใจ พุทธบริษัท ส่งกำลังใจไปช่วยเหลือพุทธบุตร ๒๘๖ วัด พร้อมด้วยประชาชน ทหาร ตำรวจ ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบมากว่า ๗ ปี

          พิธีตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป ณ ศาลากลาง จังหวัดเลย จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้รับความเมตตาจากพระราชวีราภรณ์ เจ้าคณะ จังหวัดเลย เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีนายชัยภัทร หิรัญเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นผู้แทนกล่าวรายงาน ต่อประธาน นายสุรชัย คงมีลาภ ปลัดจังหวัดเลย เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน นายสมบูรณ์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายเครื่องไทยธรรม และนางเครือวัลย์ เจียรณัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เป็นผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิต

         การจัดงานในครั้งนี้ ยังเป็นการทำบุญในโอกาสที่จังหวัดเลยก่อตั้งมา ๔๐๐ กว่าปีแล้ว เพื่อเป็นสิริมงคล และเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพชนผู้สร้างเมืองเลยและ ประชาชนที่ล่วงลับไปแล้ว และในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ทางจังหวัดเลยยังได้รณรงค์ให้ประชาชนถือศีล ๕ ในวันสำคัญอีกด้วย นอกจากนี้ นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ยังได้ถวายปัจจัยสมทบทุนสร้างตึกสงฆ์ โรงพยาบาลเลย แด่หลวงพ่อขันตี ญาณวโร อีกด้วย

          พิธีตักบาตรพระ ๑,๒๓๔ รูป ณ บริเวณศูนย์ปฏิบัติธรรมอาศรมบริสุทธิ์ ผาตะวันเขาใหญ่ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้รับความเมตตาจากพระสมาจารย์วิมล เจ้าคณะอำเภอ ปากช่อง เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดอำเภอปากช่อง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายธำรงศิลป์ โพธิสูง ประธานชมรมปากช่องร่มเย็น เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับคณะสงฆ์และผู้มาร่วมงาน ดร.ศุภชัย ศรีศุภอักษร เป็นผู้แทนนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ กัลฯพรสรร กำลังเอก กัลฯสรีระเพ็ญ โอทกานนท์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน กัลฯวีระศักดิ์ และกัลฯสุภาพร ผดุงตันตระกูล เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กัลฯศิริพรรณ ศรีพลแผ้ว เป็นผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิต

          การจัดตักบาตรครั้งนี้ นับเป็นมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ และเป็นครั้งแรกในใจกลางธรรมชาติอันร่มรื่น ของเขาใหญ่ ซึ่งน่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะฟื้นฟูการตักบาตร ให้กลับมาเป็นหนึ่งในกิจวัตรประจำวันของ ชาวนครราชสีมาและชาวไทยทุกคนตลอดไป

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร