วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ธารน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม

สงเคราะห์โลก

เรื่อง : อัญชลี เรื่องจิต
ธารน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม

           หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมดำเนินมานานหลายเดือน คำว่าน้ำใจไม่เคยแห้งเหือดไปจากสังคมไทย ยังคงเป็นนิยามที่พี่น้องไทยทุกคนตระหนักเป็นอย่างดี ความช่วยเหลือหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศ เพื่อช่วยซับน้ำตาพี่น้องที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ

           แม้ความเดือดร้อนจะไม่อาจประเมินค่าได้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ กลับเป็นพลังของประชาชนในพื้นที่อันเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน องค์กร ชุมชน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะพลังของเหล่าพุทธบริษัท ๔ ที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว

           มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ที่ผ่านมา จนถึงวันนี้รวมแล้วเป็นจำนวนกว่า ๒๘,๐๐๐ ชุด โดยนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากโครงการตักบาตรพระ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัดทุกวัด ทั่วไทย ไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย เพื่อช่วย ลดทอนความเดือดร้อนจากภัยพิบัติให้บรรเทาเบาบางลงในหลายพื้นที่ อาทิเช่น

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ชาวบ้านที่ได้ รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม ใน อ.บางไทร อ.บางบาล อ.บางปะอิน และ อ.ท่าเรือ ซึ่งได้รับความลำบากเดือดร้อนจากการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ปัจจุบันพื้นที่ประสบภัยมีน้ำท่วมสูงเนื่องจากเป็นพื้นที่ราบและอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ชาวบ้านไม่มีห้องน้ำใช้ และไม่สามารถสัญจรไปมาได้

จังหวัดปทุมธานี

           มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านใน อ.เมือง และ อ.คลองหลวง โดยนำถุงยังชีพไปมอบให้พี่น้องประชาชนหมู่ ๙ ต.บางคูวัด อ.เมือง จำนวน ๒๐๐ ชุด เรือ ๖ ลำ ผ้าห่ม ๒๐๐ ผืน และน้ำดื่ม ๒๐๐ ขวด ซึ่งประชาชนทุกคนต่างรู้สึกดีใจ และซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก

จังหวัดสุพรรณบุรี

           มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในหลายตำบลของ อ. สองพี่น้อง ซึ่งสถานการณ์ล่าสุด น้ำยังคงท่วมบ้านเรือนอยู่ พี่น้องประชาชนยังต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะ คาดว่าน้ำยังคงท่วมขังอีกประมาณ ๒ - ๓ เดือน จึงจะเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะนี้ประชาชน ยังคงได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของน้ำดื่มอีกเป็น จำนวนมาก

           นอกจากนี้ ยังได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบด้วย ข้าวสาร ๖๐ กระสอบ บะหมี่กึ่งสำเร็จ รูป ๑๕,๐๐๐ ซอง ปลากระป๋อง ๑๕,๐๐๐ กระป๋อง น้ำมันพืช รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ในวัดที่ประสบปัญหาน้ำท่วม จนไม่สามารถออกบิณฑบาตเป็นเวลานาน จำนวนกว่า ๓๐ วัด ใน จ.สุพรรณบุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

           มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน ๒๐๐ ชุด เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่ วัดสิงห์ ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โดยมี ประชาชน หมู่ ๒ บ้านมอญ มารับมอบเครื่องอุปโภค บริโภคในครั้งนี้ และยังได้ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร วัดสิงห์ เนื่องจากภัยน้ำท่วมได้ส่งผลกระทบต่อพระภิกษุสงฆ์เป็นอย่างมาก ท่านยังไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ ส่วนประชาชนก็ได้รับความเดือนร้อนอย่างหนัก ทั้งเรื่องความเป็นอยู่และอาหาร ทำให้ไม่สามารถไปตักบาตรได้

จังหวัดชัยนาท

           มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน ๓๐๐ ชุด ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม หมู่ ๒ และหมู่ ๓ ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท จำนวนกว่า ๗๐๐ ชุด โดยมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ นางนันท์ชญา สุภาวิต และผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ นางพิสมัย จิ๋วแหยม ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวขอบคุณทีมงานที่เดินทางมาให้ความช่วยเหลือ

           หลังจากนั้น คณะทีมงานเดินทางต่อไปยัง ต.ตลุก อ.สรรพยา เพื่อนำถุงยังชีพไปช่วยเหลือพี่น้อง ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม จำนวน กว่า ๓๐๐ ชุด ซึ่งทำพิธีรับมอบ ณ วัดอินทาราม แม้ว่าขณะนี้น้ำจะเริ่มลดลงบ้างแล้ว แต่ผลกระทบจากน้ำท่วมยังคงสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน อยู่อีกเป็นจำนวนมาก บางครอบครัวยังคงพักอาศัย อยู่บริเวณ ๒ ข้างทางริมถนน

           การเดินทางไปให้ความช่วยเหลือของมูลนิธิธรรมกายในครั้งนี้ ได้สร้างรอยยิ้มและความปลื้มปีติใจ ให้กับทุกท่านเป็นอย่างมาก

จังหวัดนครราชสีมา

           มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ๓ อำเภอใน จ.นครราชสีมา ได้แก่ อ.โนนไทย อ.ชุมพวง และอ.พิมาย โดยสถานที่แรกทีมงานให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนจากหมู่บ้านอ้อ ต.กำปัง อ.โนนไทย โดยทำพิธีรับมอบขึ้น ณ ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดนครราชสีมา จากนั้นทีมงานเดินทางไปยังหมู่บ้านสุกร ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง เพื่อนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปให้ความช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม แม้ การเดินทางครั้งนี้เป็นไปด้วยความยากลำบาก ต้อง ใช้รถจีเอ็มซีของทหารจากกองทัพภาคที่ ๒ จ.นครราชสีมาในการเดินทาง เพราะน้ำท่วมสูง แต่ ทุกคนมีความตั้งใจอย่างมากที่จะช่วยเหลือพี่น้อง ประชาชน การมอบสิ่งของในครั้งนี้มีผู้แทนจาก ๕ หมู่บ้านเดินทางมารับมอบ เพราะประชาชนส่วนใหญ่ ไม่สามารถเดินทางมารับด้วยตัวเอง การเดินทางเข้าออกต้องใช้รถของทหารและเรือท้องแบนเป็นยานพาหนะเท่านั้น

           ชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายในสังสารวัฏ เป็นชีวิตที่เสี่ยงต่อภัยร้ายที่คอยคุกคามเราอยู่ตลอดเวลา หากผู้ใดรู้จักใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าด้วยการสร้างบุญกุศลทุกรูปแบบ จะทำให้มี "บุญ" คอยเกื้อหนุนให้ประสบแต่ความสุขและความสำเร็จในชีวิต.. เพราะบุญเท่านั้นเป็นสิ่งที่ มีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองทั้งหลาย ที่ภัยใด ๆ ไม่อาจทำอันตรายได้ และเป็นของเฉพาะตนที่สามารถนำติดตัวไปได้แม้ข้ามภพข้ามชาติ ดังนั้น ไม่ว่าชีวิตจะประสบกับอุปสรรคมากมายเพียงไร เราต้องหมั่นรักษาใจให้ผ่องใส ณ ศูนย์กลางกายอยู่เสมอ ตรึกระลึกถึงพระรัตนตรัยภายใน ซึ่งสถิตมั่นอยู่ ณ กลางใจ คอยเป็นที่พึ่งให้กับเราได้ตลอดเวลา..

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร