วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ หล่อเทียนสวรรค์ บูชาพระรัตนตรัยผ่าน มหาธรรมกายเจดีย

 

 

        ฤดูกาลเข้าพรรษามาถึงแล้ว         น้อมดวงแก้วองค์พระใสไว้กลางศูนย์

   กลาของกลางหยุดในหยุดสุขเพิ่มพูน       ใจจรดศูนย์บุญเลิศล้ำถึงธรรมกาย

 

 

        พรรษา หมายถึง ช่วงระยะเวลา ๓ เดือนในฤดูฝน เมื่อฝนซา ฟ้าใส เราจะได้กลิ่นหอมอ่อนๆ ของไอดิน ปกคลุมไปทั่วบริเวณ บรรยากาศรอบข้างแลดูเขียวขจี พันธุ์ไม้ดอก ไม้ใบ แตกยอดอ่อนเขียวไสว ให้ความรู้สึกเย็นตาเย็นใจแก่ผู้พบเห็น ในช่วงฤดูฝนนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุอยู่จำพรรษา ณ วัดใดวัดหนึ่ง ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เพื่อปรารภความเพียรให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

 

 

        ในช่วงเข้าพรรษา ไม่เพียงแต่พระภิกษุเท่านั้น ที่ปวารณาอยู่จำพรรษา ตั้งใจศึกษาธรรมะทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติอย่างเต็มที่ แม้แต่สาธุชนทั่วไปก็ยึดถือพระภิกษุเป็นต้นแบบ ถือเอาเวลาในช่วงนี้ตั้งใจทำความดีเช่นกัน นอกจากนี้ เหล่าพุทธศาสนิกชนยังนิยมสร้างบุญใหญ่ เช่น บรรพชาอุปสมบทกุลบุตร ถวายผ้าอาบน้ำฝน และถวายเทียนพรรษา

         การหล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา และการจุดดวงประทีปให้สว่างไสว นอกจากเป็นการสั่งสมปัญญาบารมีแล้ว ยังเป็นนิมิตหมายเหมือนดังคำมั่นสัญญาว่า ๓ เดือนนี้ เราจะทำความสว่างในใจให้สุกสกาว ไม่มีวันมอดดับ เป็นแสงแห่งความดีที่เกิดจากการให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาอยู่เสมอ

 

 

          อีกทั้งยังเป็นการเจริญพุทธานุสสติ ด้วยตระหนักถึงการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ การบังเกิดขึ้นของดวงประทีปแห่งโลก ที่พร้อมจะขจัดความมืดมิดแห่งอวิชชาให้หมดสิ้นไป

          โลกยังคงไม่มืดมน ตราบใดที่ยังมีผู้จุดประทีปนี้ส่งต่อกันไปอย่างไม่หยุดยั้ง จนกระทั่งโลกสว่างไสวทั้งกลางวันและกลางคืน ด้วยแสงแห่งธรรม

        ดังเช่น ภาพแห่งความประทับใจ ที่เกิดขึ้นในพิธีหล่อเทียนสวรรค์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ตรงกับวันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ บริเวณทางเข้าหมายเลข ๑ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี นับเป็นแบบอย่างอริยประเพณีอันดีงาม ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล

 

 

          เวลา ๑๓.๓๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำสาธุชนนั่งสมาธิเจริญภาวนา กลั่นใจให้ใสสะอาด บริสุทธิ์ เหมาะสมเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ เมื่อถึงเวลาสว่าง พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้นำอธิษฐานจิต แล้วกล่าวเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญลุกขึ้นยืน เพื่อเตรียมประกอบพิธีหย่อน "ดวงเทียนสวรรค์" โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ได้หย่อนดวงแรกเป็นปฐมเริ่ม จากนั้น ดวงเทียน สีขาวบริสุทธิ์นับพัน นับหมื่นจากยอดมหาเศรษฐี ผู้ใจบุญทุกท่าน ได้หย่อนลงบนรางรับสีทอง เพื่อนำสู่เบ้าหลอม เสียงสาธุชนสวดสรรเสริญคุณ พระธรรมกายดังกังวานไปทั่วบริเวณ

 

 

 

 

          เมื่อสิ้นเสียงสัญญาณฆ้อง คณะสงฆ์ ได้รวมดวงเทียนทั้งหมดใส่ลงในเบ้าหลอม เพื่อประกอบพิธีเทน้ำเทียนลงในแบบต่อไป เทียนสวรรค์สีขาวบริสุทธิ์ ที่เราร่วมหล่อในครั้งนี้ มีความสูงถึง ๕ เมตร จะนำไปใช้ในพิธีบูชา มหาธรรมกายเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ต่อไป

          จากนั้น พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้นำ แผ่เมตตา น้อมนำบุญกุศลอุทิศแด่หมู่ญาติผู้ล่วงลับ ซึ่งรอคอยบุญกุศลอยู่ทุกขณะจิต ตลอดจนสรรพสัตว์ ทั้งปวงที่ต่างต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร กระแสแห่งความเย็นแผ่ไปทุกอณูบรรยากาศ รู้สึกปีติใจว่าหมู่ญาติของเราต่างได้รับบุญใหญ่ใน ครั้งนี้กันถ้วนหน้า จากนั้นถ่ายภาพประวัติศาสตร์ ร่วมกัน

          เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีถวายปัจจัยด้านหน้ารัตนบัลลังก์ เหล่าสาธุชนร่วมสร้างมหาทานบารมีเพื่อเป็นต้นทางสวรรค์ ทางมาแห่งบุญของ ผู้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องไปทุกภพทุกชาติ

          เทศกาลเข้าพรรษานับเป็นมรดก ทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า ของพวกเราชาวพุทธ เพราะการที่เราได้มีโอกาสทำความดีเป็นพิเศษอย่าง จริงจัง และต่อเนื่องยาวนานถึง ๓ เดือนนั้น ถือว่าเป็นการ "บ่มบุญ"ที่จะก่อให้เกิดอานิสงส์หลายประการตามมา เริ่มต้นด้วยเรื่องของสัมมาทิฏฐิ เรื่องของการสร้างกำลังใจในการทำความดี ตลอดจนการพิจารณาข้อดี และข้อบกพร่องของตนเอง ฝึกฝนอบรมตนในด้านต่างๆ ให้ครบถ้วน

          ทุกครั้งที่มองเห็นเปลวเทียนส่องสว่าง ย่อมเป็นการเตือนย้ำถึงมโนปณิธานที่ลุกโพลงอยู่ในใจว่า เราจะดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์ เพราะช่วงเวลาแห่งชีวิต เปรียบได้กับดวงชวาลาที่โชนแสงขึ้น เพื่อรอวันดับวูบลงในที่สุด ดังนั้น เราจะตั้งใจสั่งสมบุญบารมีอย่างเต็มที่ ให้พรรษานี้เป็นพรรษาแห่งพระเห็นพระ เณรเห็นพระ และโยมเห็นพระ อย่างแท้จริง

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร