วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ อนุโมทนาวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลที่มีความหมายต่อคนทั้งโลก

ทบทวนบุญ
เรื่อง : อุบลเขียว

 

 

 

    พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาแต่โบราณกาล พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง จนกล่าวได้ว่า ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งเมื่อองค์การสหประชาชาติได้ให้ควาสำคัญของพระพุทธศาสนา โดยประกาศให้วันวิสาขบูชา อัน เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในวันเดียวกันอย่าง น่าอัศจรรย์ เป็นวันสำคัญสากลของโลกซึ่งเป็นเครื่อง ยืนยันว่า หลักธรรมคำสอนของพระบรมศาสดา เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าอันประเสริฐต่อมวลมนุษยชาติอย่างยิ่ง พระองค์ทรงชี้แนะวิธีการดับทุกข์ด้วยการพิจารณาไปตามหลักเหตุและผลบนพื้นฐานของการใช้ปัญญา ซึ่งยังคงทันสมัย ใหม่อยู่เสมอตราบจนถึงปัจจุบัน จนเป็นที่ยอมรับของชาวโลกโดยทั่วไป

       วิสาขปุณณมีบูชา หมายถึง การบูชาพระรัตนตรัยในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนวิสาขะ หรือ เดือน ๖ ราวเดือนพฤษภาคม แต่หากตรงกับ ปีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน เช่นเดียวกับในปีนี้ วันวิสาขบูชาจะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ กลางเดือน ๗ หรือราวปลายเดือนพฤษภาคม จนถึงต้นเดือนมิถุนายน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐
 
       ในวันนี้เหล่าพุทธศาสนิกชน ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใด ต่างเดินทางไปทำบุญที่วัดใกล้บ้าน ซึ่งมีอยู่กว่า ๓๐,๐๐๐ วัดทั่วประเทศตามประเพณีนิยมที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันวิสาขบูชาขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมงานเป็น จำนวนมาก

      งานบุญวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญของ ชาวพุทธ และเป็นวันสำคัญสากลโลก เป็นประเพณี อันดีงาม ที่คอยหล่อหลอมชาติไทย ชาวไทย ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ควรที่จะอนุรักษ์และสืบทอด ให้รุ่งเรือง ถึงอนุชนคนรุ่นหลังสืบไป

 

 

 

พิธีทำบุญตักบาตร ณ มหารัตนวิหารคต

        เวลา ๐๖.๐๐ น. เรามาหยุดยืนบนเนื้อที่กว่าสองพันไร่ บริเวณมหาวิหารขนาดใหญ่ เรียกว่า มหารัตนวิหารคด เพื่อร่วมพิธีตักบาตรทำบุญยามเช้า ได้ยินเสียงสวัสดีต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ชุดขาว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนิสิตนักศึกษา รวมถึงเด็กตัวเล็กๆ หน้าตาสดใส ยิ้มแย้มทักทายประนมมือไหว้ด้วยความนอบน้อมเชื้อเชิญให้เข้าไปนั่งด้านใน

          สังเกตเห็นว่าใครที่ได้พื้นที่นั่งแล้ว มักจะนั่งหลับตาอธิษฐานจิต สำรวมกายและใจ ทำให้สัมผัสได้ถึงความสงบเย็นและความตั้งใจสร้างบุญของเหล่าสาธุชนทุกคน ส่งผลทำให้ผู้พบเห็นอยากนั่งสงบๆ ตามไปด้วย ระหว่างรอพิธีกรรมเริ่มขึ้น พิธีกรทั้งชาย และหญิงจะสลับกันอ่านธรรมบท คลอเสียงเพลงบรรเลง เป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจตั้งแต่ยังไม่เริ่มตักบาตรเลยทีเดียว

         ๐๖.๓๐ น. งานเริ่มขึ้น เสียงเพลงบรรเลงปิดลง ทุกอย่างเงียบสงบ ราวกับทุกสายตาจับจ้องมองไปเบื้องหน้า ที่แถวของพระภิกษุสงฆ์หลายร้อยรูป ที่ก้าวเดินด้วยกิริยาสงบ สำรวม น่าเลื่อมใส เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างพร้อมเพรียง

         วันนี้เราได้เห็นพิธีกรรมการตักบาตรซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ  คือการนั่งตักบาตรอันแสดงถึงความเคารพอ่อนน้อมต่อพระรัตนตรัยจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล เพื่อกลั่นกาย  วาจา ใจ  ให้สะอาด บริสุทธิ์  ให้เหมาะสมเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่

         บุญกิริยาที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันนี้สร้างความอิ่มอกอิ่มใจ และอิ่มบุญให้กับสาธุชนอย่างเต็มเปี่ยม เพราะมีโอกาสได้ตักบาตรพระสงฆ์นับพันรูป ปกติตักบาตรหน้าบ้านทุกวันได้อย่างมาก เพียง ๓ รูป หรือ ๕ รูป กว่าจะครบพันรูปนั้น คงใช้เวลานานหลายปีทีเดียว ตักบาตรแล้วก็ไม่ลืมกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้หมู่ญาติผู้ล่วงลับ ผู้มีพระคุณกับเรา ขอให้ท่านเหล่านั้นได้บุญโดย ทั่วถึงกัน

           ๐๙.๓๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำสาธุชนนั่งสมาธิเจริญภาวนา ทำใจ ให้หยุด ให้นิ่ง ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ปล่อยใจ ไปตามกระแสเสียงที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ แนะนำ ให้เราปล่อยวางภารกิจเครื่องกังวลต่างๆแล้วเอาใจกลับมาตั้งไว้ในกลางตัวของเรา แล้วนึกถึงความสำคัญของวันนี้ วันแห่งการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันแห่งการตรัสรู้ และวันดับขันธปรินิพพาน

 

 

 

 

 

    ภาคบ่าย เหล่าสาธุชนหลายหมื่นคน ร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรจำนวน ๗ รูปผู้เจริญรุ่งเรืองในชีวิตพรหมจรรย์อย่างองอาจ สง่างาม ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองให้ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัตรตลอดระยะเวลานานนับสิบปี สมเป็นศาสนทายาท ผู้จรรโลงพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรือง

       เวลา ๑๔.๐๐ น. เมื่อพระอุปัชฌาย์ คือ พระธรรมกิตติวงศ์ เดินทางมาถึงอุโบสถ สามเณรทุกรูปเข้าพิธีอุปสมบท ซึ่งมีการถ่ายทอด เสียงจากภายในอุโบสถให้สาธุชนที่อยู่ในสภาธรรมกายสากลได้ยินเสียงได้เห็นภาพโดยทั่วถึงกัน

       ภาคค่ำ เป็นพิธีเวียนวิสาขประทีป รอบมหาธรรมกายเจดีย์ เหล่าสาธุชนผู้มีบุญต่างประคองดวงประทีปอันงดงาม บรมเศรษฐี มหาเศรษฐี จุลเศรษฐี และกล้าเศรษฐี น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันแสงสว่างแห่งโลก

 

     ภาคค่ำ เป็นพิธีเวียนวิสาขประทีป รอบมหาธรรมกายเจดีย์ เหล่าสาธุชนผู้มีบุญต่างประคองดวงประทีปอันงดงาม บรมเศรษฐี มหาเศรษฐี จุลเศรษฐี และกล้าเศรษฐี น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันแสงสว่างแห่งโลก

 

 

       ดวงประทีปทรงกลมใส มองเห็นเปลวประทีปสว่างเรืองรองอยู่ภายในบนฐานสีทอง สีเงิน และสีขาวใส ซึ่งสาธุชน ต่างนำพวงมาลัย ดอกไม้ ของหอมทั้งมะลิ จำปี จำปา มาเป็นฐานรองประทีปอีกชั้นหนึ่ง ด้วยจิตเคารพบูชาอย่างสูงสุดเปลวประทีปนี้ไม่เหมือนที่ใด เพราะไม่ร้อนมือ และไม่หกเลอะเทอะเปรอะเปื้อนเพราะดวงประทีปถูกทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่องานเวียนประทักษิณในครั้งนี้โดยเฉพาะ เปรียบเหมือนประทีปธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นสิ่งเย็นตา เย็นใจ คอยดับไฟกิเลส คือ ราคะ โทสะ และโมหะ ซึ่งเป็นเพลิงที่รุ่มร้อนให้หมดสิ้นไป

สาธุชนผู้มีบุญประคองดวงประทีปเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

 

 

 งานวิสาขบูชาวันนี้ ก่อให้เกิดภาพงานบุญที่สวยงาม ประทับไว้ในใจ ถึงพร้อมด้วยกิจกรรมแห่งความเป็นพุทธแท้ ที่

      สงบ สง่างาม ดำเนินตามคำสอนของพระบรมศาสดา ด้วยการบำเพ็ญบุญ ทั้งการให้ทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา โดยไม่มีมหรสพ หรือการละเล่นใดๆ ปรุงแต่ง ภายใต้ชุดสีขาว อันบริสุทธิ์ สองมือที่ประคองประทีปด้วยความนอบน้อก้าวเดินเวียนประทักษิณด้วยอาการสงบสำรวม เป็นความเรียบง่ายที่เปี่ยมพลังชวนให้แสวงหาความสุขจากภายในตัวมากกว่าจะแสวงหาความสุขจากสิ่งนอกตัว สมดังพุทธพจน์ที่ว่านตฺถิ สนฺต ปรํ สุขํ สุขอื่น นอกจากใจสงบ หยุดนิ่ง ไม่มี

        จากเช้าจรดค่ำของวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลซึ่งมีความหมายต่อชาวโลกในปีนี้ เหล่าพุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญบุญกิริยากันอย่างครบถ้วน เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง ภาพแห่งการร่วมกันทำความดีในครั้งนี้ จักเป็นเครื่องยืนยันถึงพลังศรัทธา และความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งเป็น ที่ยอมรับว่าเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาแต่ครั้งโบราณกาล

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร