วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ทำไมพระภิกษุจากวัดต่าง ๆ จึงต้องไปถวายกำลังใจ หลวงพ่อธัมมชโย

เรื่องเด่น
เรื่อง : มาตา

ทำไมพระภิกษุจากวัดต่าง ๆ จึงต้องไปถวายกำลังใจ
หลวงพ่อธัมมชโย

ทำไมพระภิกษุจากวัดต่าง ๆ จึงต้องไปถวายกำลังใจ หลวงพ่อธัมมชโย

    นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม (๒๕๕๙) จนถึงต้นเดือนกรกฎาคม มรสุมที่พัดกระหน่ำตรงไปยังวัดพระธรรมกาย โดยมุ่งเป้าไปที่พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ในรูปของการกล่าวหา ใส่ร้าย บิดเบือนความจริงจับผิด จนกระทั่งคุกคามด้วยวิธีการต่าง ๆ ยังคงไม่สลายตัวไป และนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบต่อหลวงพ่อและหมู่คณะวัดพระธรรมกาย ทั้งในด้านชื่อเสียง สุขภาพกายสุขภาพใจ และยังบั่นทอนงานพระศาสนาอีกด้วย
 

ทำไมพระภิกษุจากวัดต่าง ๆ จึงต้องไปถวายกำลังใจ หลวงพ่อธัมมชโย

   อย่างไรก็ตาม พายุลูกนี้ไม่สามารถที่จะทำลายความเชื่อมั่นที่มีต่อหลวงพ่อและวัดพระธรรมกายให้ออกไปจากใจของผู้รู้เห็นความจริงได้ ดังนั้นจึงยังคงมีผู้คนมากมายรวมทั้งคณะพระภิกษุจากจังหวัดต่าง ๆ เดินทางไปถวายกำลังใจหลวงพ่อที่วัดพระธรรมกายอย่างตลอดต่อเนื่อง


ทำไมพระภิกษุจากวัดต่าง ๆ จึงต้องไปถวายกำลังใจ หลวงพ่อธัมมชโย

    จากการสัมภาษณ์คณะพระภิกษุเหล่านี้พบว่า ท่านมีเหตุผลต่าง ๆ นานาในการไปถวายกำลังใจหลวงพ่อธัมมชโย อาทิ ไปด้วยจิตสำนึกที่รักความเป็นธรรม ทนเห็นพระภิกษุผู้บริสุทธิ์ถูกรังแกไม่ได้, บางรูปก็ตระหนักในคุณธรรมของหลวงพ่อและชื่นชมผลงานของท่าน จึงอยากไปถวายกำลังใจ, บางรูปอยากตอบแทนพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาเทศน์สอนผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง DMCจนเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น ทำให้อยู่เป็นพระภิกษุมาจนถึงปัจจุบัน, บางรูประลึกถึงน้ำใจของหลวงพ่อที่เคยให้ความอุปการะช่วยเหลือผ่านโครงการต่าง ๆ ของวัดพระธรรมกาย ฯลฯ
 

ทำไมพระภิกษุจากวัดต่าง ๆ จึงต้องไปถวายกำลังใจ หลวงพ่อธัมมชโย

     มีอยู่เหตุผลหนึ่งที่พระภิกษุทั้งหลายเห็นตรงกันก็คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของใคร แต่เป็นภัยของพระศาสนาพวกท่านต่างเห็นว่า ถ้าหากหลวงพ่อธัมมชโยถูกดำเนินคดีหรือวัดพระธรรมกายอยู่ไม่ได้จะส่งผลสะเทือนต่อความมั่นคงของพระพุทธ-ศาสนาอย่างแน่นอน

    ดังนั้น ในฐานะนักบวชในพระพุทธศาสนาผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลและสืบทอดพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปพวกท่านจึงถือว่า การไปให้กำลังใจหลวงพ่อธัมมชโยและวัดพระธรรมกายเป็นสิ่งที่ต้องกระทำ
 

ทำไมพระภิกษุจากวัดต่าง ๆ จึงต้องไปถวายกำลังใจ หลวงพ่อธัมมชโย

      คำถามมีอยู่ว่า อะไรทำให้พวกท่านคิดว่าเรื่องนี้จะส่งผลสะเทือนไปถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนา?

 คำตอบก็คือ ตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา พระภิกษุเหล่านี้ประจักษ์แก่ใจดีว่าหลวงพ่อธัมมชโยมีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะสร้างความเป็นปึกแผ่นแก่พระศาสนา และมีความตั้งใจที่จะฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้หวนคืนมา เพื่อสร้างสันติสุขแก่โลกใบนี้ อีกทั้งยังปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมผ่านโครงการต่าง ๆ มากมายนับพันโครงการ อาทิ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่, โครงการสอนสมาธิแก่มหาชนทั้งในและต่างประเทศ, โครงการอบรมเยาวชน, โครงการมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรเปรียญธรรม ๙ ประโยค, โครงการถวายทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีทั่วประเทศ,โครงการทอดผ้าป่าช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัย, โครงการถวายมหาสังฆทานแก่วัดทั่วประเทศ, โครงการถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ใน ๔ จังหวัดภาคใต้, โครงการตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย ฯลฯ

  โครงการต่าง ๆ ของวัดพระธรรมกายโดยดำริของหลวงพ่อธัมมชโยสามารถสร้างความเป็นปึกแผ่นแก่พระพุทธศาสนาและฟื้นฟูศีลธรรมโลกได้จริง จนกระทั่งปรากฏเด่นชัดแก่มหาชนทั้งหลาย อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ดังที่มีองค์กรต่าง ๆ จาก ๔๐ ประเทศ รวม ๙๗ องค์กร นำโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณมาถวายหลวงพ่อเป็นจำนวนถึง ๙๗ รางวัล เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ในฐานะบุคคลสำคัญที่มุ่งมั่นสร้างสันติสุขแก่โลกใบนี้

   ดังนั้น ถ้าหากหลวงพ่อธัมมชโยและวัดพระธรรมกายประสบภัยพิบัติ บรรดาพระภิกษุทั้งหลายจึงเกรงว่า โครงการเหล่านี้รวมทั้งโครงการดี ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องชะงักงันลงไป ซึ่งจะส่งผลเสียต่อความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอน

      ฉะนั้น แทนที่จะทนนั่งมองความเสียหายของพระพุทธศาสนาอยู่เงียบ ๆ ที่วัด  คณะพระภิกษุเหล่านี้จึงตัดสินใจเดินทางไปยังวัดพระธรรมกาย ทั้ง ๆ ที่แต่ละรูปมีศาสนกิจมากมาย อีกทั้งบางรูปก็อายุมากแล้ว ไม่ค่อยสะดวกที่จะเดินทางไปไหน
 

ทำไมพระภิกษุจากวัดต่าง ๆ จึงต้องไปถวายกำลังใจ หลวงพ่อธัมมชโย

   อีกประการหนึ่ง เมื่อเหตุการณ์ล่วงเลยมาถึงจุดนี้ พุทธบุตรทั้งหลายต่างเห็นภาพชัดเจนแล้วว่า ถ้าหากวัดใหญ่ขนาดนี้ถูกรังแกคงไม่ต้องสงสัยว่า วัดเล็ก ๆ จะมีอนาคตอย่างไร

  และถ้าพิจารณากันตามความเป็นจริงตอนนี้พระพุทธศาสนาก็บาดเจ็บเกินพอแล้วหากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปสักวันศาสนาพุทธในประเทศไทยอาจล้มหายตายจากไปเลยเหมือนในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นเรื่องที่พวกท่านยอมไม่ได้

    ฉะนั้น ในเมื่อไม่อยากให้พระพุทธศาสนากลายเป็นเพียงประวัติศาสตร์ของชาติไทย พุทธบุตรทั้งหลายจึงจำเป็นต้องลุกขึ้นมาปกป้อง


    คณะพระภิกษุที่ไปถวายกำลังใจแด่หลวงพ่อธัมมชโยที่วัดพระธรรมกาย นับตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา จนกระทั่งถึงวันนี้ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙) เป็นพระภิกษุที่มาจาก ๕๑ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี อ่างทอง สระบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ระยอง ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี บุรีรัมย์ อุดรธานี อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ หนองคาย สุรินทร์ สกลนคร สระแก้ว ยโสธร ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ พิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร สุโขทัย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน เชียงใหม่ พะเยา เพชรบูรณ์ เชียงราย ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

    นอกจากนี้ ยังมีกำหนดนัดหมายจากพระภิกษุอีกหลายจังหวัดที่จะเดินทางไปถวายกำลังใจพระเดชพระคุณหลวงพ่อเร็ว ๆ นี้
 

ทำไมพระภิกษุจากวัดต่าง ๆ จึงต้องไปถวายกำลังใจ หลวงพ่อธัมมชโย

   สำหรับผู้ที่ยังมองภาพภัยพระศาสนาที่เกิดขึ้นไม่แจ่มชัด อยากให้ลองย้อนไปทบทวนเรื่องราวการบิดเบือน โจมตี และใส่ร้ายวงการสงฆ์ที่ผ่าน ๆ มา แล้วนำมาประมวลรวมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แล้วท่านจะเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นว่า การเดินทางไปยังวัดพระธรรมกายของคณะพระภิกษุจากหลายจังหวัดนั้น มิใช่เแค่การไปถวายกำลังใจหลวงพ่อธัมมชโย แต่ยังบ่งบอกถึงความห่วงใยในพระศาสนา อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความกล้าหาญและสมัครสมานสามัคคีของพุทธบุตรผู้พร้อมจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว เพื่อขจัดเงามืดที่จะมาขวางกั้นความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาให้มลายหายไปในที่สุด


ทำไมพระภิกษุจากวัดต่าง ๆ จึงต้องไปถวายกำลังใจ หลวงพ่อธัมมชโย

    อย่างไรก็ตาม ในสภาพสังคมที่ผู้คนจำนวนหนึ่งไม่อยากฟังเรื่องจริง อยากจะเชื่อแต่สิ่งที่ตัวเองคิดว่าจริง ทำให้การไปถวายกำลังใจหลวงพ่อธัมมชโย ซึ่งถือเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ของท่านอีกรูปแบบหนึ่งกลายเป็นสิ่งที่บางคนรับไม่ได้ และเปิดฉากลุยในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้เกิดความเสียหายและปัญหาบางประการแก่ผู้ที่ออกมาให้กำลังใจหลวงพ่อ

    ดังนั้น การฝ่ามรสุมเข้าไปให้กำลังใจหลวงพ่อและวัดพระธรรมกายของพุทธบุตรทั้งหลาย จึงเป็นสิ่งที่หมู่คณะวัดพระธรรมกายซาบซึ้งเป็นที่สุด และขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระคุณเจ้าทุกรูป ที่ไม่ปล่อยให้พวกเราเดียวดายอยู่กับมรสุมร้ายภายใต้ท้องฟ้าคลั่ง

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖๕ เดือนกรกฏาคม ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร