วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ อภิวันทนาการ มหาปูชนียาจารย์ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

ทบทวนบุญ
เรื่อง :พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

อภิวันทนาการ มหาปูชนียาจารย์
ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

อภิวันทนาการ มหาปูชนียาจารย์ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , อยู่ในบุญ , วารสาร , อยู่ในบุญตุลาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย

    เมื่อวันเวลาเวียนมาถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกปี ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันที่ ๑๖ กันยายน คณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายต่างรู้ว่า วันนี้เป็นวันสำคัญ เพราะเป็นวันคล้ายวันเข้าถึงธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ณ อุโบสถวัดโบสถ์บน บางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี เมื่อ ๙๙ ปีที่ผ่านมา ดังนั้นเหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลายจึงต่างพร้อมใจกันเดินทางไปยังวัดพระธรรมกาย เพื่อร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงยามค่ำคืน ทั้งการปฏิบัติบูชา และร่วมตักบาตร ถวายไทยธรรมเป็นอามิสบูชา ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ดำเนินสืบเนื่องกันมาจนปัจจุบัน
 

อภิวันทนาการ มหาปูชนียาจารย์ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , อยู่ในบุญ , วารสาร , อยู่ในบุญตุลาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย

โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม ๙๙ ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
 

อภิวันทนาการ มหาปูชนียาจารย์ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , อยู่ในบุญ , วารสาร , อยู่ในบุญตุลาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย

เจริญพรตอนอรุณเริ่มบุญใหญ่

    การเข้าถึงพระธรรมกายและการค้นพบวิชชาธรรมกายของพระเดชพระคุณหลวงปู่ถือเป็นการค้นพบหนทางอันประเสริฐ ที่จะทำให้มวลมนุษยชาติได้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นนับตั้งแต่รุ่งอรุณของวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายนแม้มิใช่วันหยุดตามกำหนดของทางราชการแต่มหาชนทั่วประเทศและต่างประเทศพากันเดินทางไปร่วมกิจกรรมในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย โดยร่วมกันตักบาตรถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ ณ บริเวณสภาธรรมกายสากล  

อภิวันทนาการ มหาปูชนียาจารย์ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , อยู่ในบุญ , วารสาร , อยู่ในบุญตุลาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย

อภิวันทนาการ มหาปูชนียาจารย์ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , อยู่ในบุญ , วารสาร , อยู่ในบุญตุลาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย

   ทั้งนี้มีคณะสงฆ์หลายร้อยรูป รวมทั้งคณะพระธรรมทายาทที่อุปสมบทเพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ในวาระ ๙๙ ปี แห่งการค้นพบวิชชาธรรมกาย มาร่วมบิณฑบาต ซึ่งทำให้ศรัทธาสาธุชนปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งหลังจากนั้นในเวลา ๐๙.๓๐ น. คณะสงฆ์และสาธุชน ตลอดจนเหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้พร้อมเพรียงกัน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล ร่วมกันเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธัมมชโยและประกอบพิธีถวายภัตตาหารเพลเป็นสังฆทานแล้วรับพรพระด้วยความปีติเบิกบาน


อภิวันทนาการ มหาปูชนียาจารย์ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , อยู่ในบุญ , วารสาร , อยู่ในบุญตุลาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย

คฤหัสถ์และบรรพชิตรวมดวงจิตบูชาครู

    ในภาคบ่าย หลังจากประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเสร็จแล้ว มีการประกอบพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายอันเป็นพิธีใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ โดยมี(หลวงพ่อทัตตชีโว เป็นประธานในการประกอบพิธี และมีคณะศิษยานุศิษย์จากทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้อย่างหนาแน่นเต็มสภาธรรมกายสากล

อภิวันทนาการ มหาปูชนียาจารย์ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , อยู่ในบุญ , วารสาร , อยู่ในบุญตุลาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย

อภิวันทนาการ มหาปูชนียาจารย์ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , อยู่ในบุญ , วารสาร , อยู่ในบุญตุลาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย

    พิธีเริ่มขึ้นโดยหลวงพ่อทัตตชีโวนำบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยพานสักการบูชา ณ แท่นพิธีหน้ารูปเหมือนทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่ ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย หลังจากนั้นทุกท่านร่วมนั่งสมาธิตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธัมมชโย เมื่อใจสงบผ่องใสดีแล้วบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายต่างแปรแถวเข้าถวายดอกไม้สักการะ เพื่อแสดงความกตัญญูต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่อย่างต่อเนื่อง

อภิวันทนาการ มหาปูชนียาจารย์ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , อยู่ในบุญ , วารสาร , อยู่ในบุญตุลาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย

    หลังจากนั้น พระภาวนาธรรมวิเทศกล่าวให้โอวาท และอนุโมทนาในบุญใหญ่ ที่ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายของพระเดชพระคุณหลวงปู่ร่วมกันสั่งสมมาตั้งแต่เช้าและบุญที่จะร่วมกันกระทำต่อไป
 

อภิวันทนาการ มหาปูชนียาจารย์ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , อยู่ในบุญ , วารสาร , อยู่ในบุญตุลาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย

บรรลุ ๒ ล้านจบ มุ่งให้ครบถึง ๔ ล้าน

    พิธีในตอนเย็นเป็นการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ณ มหารัตนวิหารคด หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ โดยมีพระภาวนาธรรมวิเทศเป็นประธานในพิธี

อภิวันทนาการ มหาปูชนียาจารย์ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , อยู่ในบุญ , วารสาร , อยู่ในบุญตุลาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย

   พิธีเริ่มต้นด้วยการบูชาพระรัตนตรัย ตามด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร พร้อมทั้งจุดประทีปเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาและรำลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่มหาปูชนียาจารย์ผู้เพียรปฏิบัติธรรมอย่างอุกฤษฏ์ เอาชีวิตเป็นเดิมพันจนเข้าถึงธรรมกายในคืนวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ เมื่อ ๙๙ ปี ที่ผ่านมา

อภิวันทนาการ มหาปูชนียาจารย์ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , อยู่ในบุญ , วารสาร , อยู่ในบุญตุลาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย

    ในวาระสำคัญครั้งนี้ มีสิ่งที่น่าปีติอย่างยิ่งก็คือ การสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรที่สะสมจำนวนต่อเนื่องมาจากวันธรรมชัยบรรลุเกินเป้าหมาย คือ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จบในวันนี้ถือเป็นความอัศจรรย์ที่น่าอนุโมทนาสาธุการพร้อมทั้งมุ่งเป้าหมายให้ครบ ๔,๐๐๐,๐๐๐ จบ ในวันลอยกระทง

    นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน จนกระทั่งถึงเช้าตรู่วันที่ ๑๖ กันยายน คณะศิษยานุศิษย์ยังพากันน้อมระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่และแสดงความกตัญญูบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ ด้วยการร่วมกันเจริญสมาธิภาวนาเป็นเวลา ๙๙ ชั่วโมง ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี เนื่องในโอกาส ๙๙ ปี แห่งการบรรลุธรรมของท่านอีกด้วย
 

อภิวันทนาการ มหาปูชนียาจารย์ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , อยู่ในบุญ , วารสาร , อยู่ในบุญตุลาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย

ปลาบปลื้มในศรัทธาและอนุโมทนาสาธุการ

    การประกอบพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี นอกจากจะเป็นการบูชามหาปูชนียาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว ยังเป็นการบูชาพระธรรม ซึ่งก่อให้เกิดความดีและความเจริญแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติได้จริง และที่สำคัญที่สุดยังเป็นการบูชาสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้และจำแนกธรรม นำเอาความประเสริฐนี้ออกเผื่อแผ่แก่ชาวโลก ก่อให้เกิดความสุขความเจริญแก่โลกได้อย่างแท้จริงอีกด้วย


หมายเหตุ
      เนื่องจากวันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นวันคล้ายวันเกิดครบ ๑๓๒ ปี ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ทุกท่านไปร่วมกันบำเพ็ญกุศล ณ วัดพระธรรมกาย อาทิ ตักบาตร (ฉลองพระบวชใหม่ที่อุปสมบทบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่) ทำสมาธิภาวนา ถวายภัตตาหาร สักการะรูปเหมือนทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่ ทอดผ้าป่าธรรมชัย สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ฯลฯ เพื่อแสดงความกตัญญูบูชาธรรมต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖๘ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร