วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวบุญในประเทศ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวบุญในประเทศ

ข่าวบุญในประเทศ

 

ข่าวบุญในประเทศ,เนื้อนาใน,อยู่ในบุญ

โครงการอบรม Meditation for Dad รุ่นที่ ๒จังหวัดปทุมธานี

       เมื่อวันที่ ๒๓-๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดอบรม Meditation for Dadรุ่นที่ ๒ แก่นักศึกษาเครือข่ายชมรมพุทธศาสตร์สากล จำนวน ๓๔ สถาบัน ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากลจังหวัดปทุมธานี เพื่อปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และส่งเสริมให้เยาวชนได้ปฏิบัติธรรมกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ ฟังธรรม Walk Rally เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ เป็นต้น ซึ่งทุกกิจกรรมล้วนเป็นประโยชน์แก่ผู้อบรม ทั้งสิ้น

 

โครงการอบรมแลกเปลี่ยนพุทธวัฒนธรรมไทย-เกาหลี วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

    เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๑๔ มกราคมพ.ศ. ๒๕๖๐ พระภิกษุ-ภิกษุณี และนักศึกษามหาวิทยาลัยดงกุก ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน ๑๐ ท่าน เดินทางมาอบรมแลกเปลี่ยนพุทธวัฒนธรรมไทย-เกาหลี ณ วัดพระธรรมกาย ในการอบรมมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เรียนรู้วิธีการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย ฟังประวัติและเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในวัด ฟังธรรม สวดธรรมจักรตักบาตร ปล่อยปลา ปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ และเยี่ยมชมวัดต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร เมื่อจบโครงการแล้วผู้เข้าร่วมโครงการต่างประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
 

งานวันสามเณร วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

     เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมวันสามเณร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ ภาคเช้ามีพิธีตักบาตรสามเณร ๕๐๐รูป พิธีถวายภัตตาหาร ภาคบ่ายมีกิจกรรมของสามเณรอาทิ การกล่าวสุนทรพจน์ พากย์ภาพยนตร์ แสดงธรรมเล่านิทาน ตามด้วยพิธีถวายกองทุนการศึกษา กิจกรรมจัดขึ้นที่ห้อง SPD 7 สภาธรรมกายสากล โดยมีพระมหาดร.สุธรรม สุรตโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานในงาน และมีสามเณรวัดพระธรรมกายและจากศูนย์สาขา ผ้ปู กครอง และสาธุชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

 งานวันเด็ก วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

    เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ชุมชนคลองสามร่วมกับมูลนิธิธรรมกาย จัดงานวันเด็กประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๑๐๐ ปีคุณยายอาจารย์ฯ โดยมีนายธเนศ รื่นกลิ่น ประธานสมาพันธ์ผู้นำชุมชนตำบลคลองสาม เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้สโลแกน“เด็กดีต้องมีศีลธรรม เป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกเพื่อให้โลกมีสันติภาพที่แท้จริง” โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการความจริงของชีวิตและภาพยนตร์ ๓ มิติ การแจกรางวัล อาหาร ขนม และของขวัญจากผู้ใหญ่ใจดี ซึ่งเด็ก ๆ ต่างได้รับความรู้ ความเพลิดเพลิน และอิ่มอร่อย

 

 ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยปักกิ่งแปลพระไตรปิฎกบาลี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       เมื่อวันที่ ๔-๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยปักกิ่งนำโดยศาสตราจารย์ต้วนฉิง เดินทางมาแปลพระไตรปิฎกบาลี มัชฌิมนิกายเล่ม ๓ เป็นภาษาจีนต่อจากปีที่แล้ว และร่วมบรรยายในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๐-๒๑ มกราคมณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งในโอกาสนี้ทีมงานกล่าวว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้แปลพระไตรปิฎกจากภาษาบาลีไปสู่ภาษาจีน และมีชาวจีนมากมายสนใจและรออ่านพระไตรปิฎกฉบับแปล อีกทั้งกล่าวขอบคุณ วัดพระธรรมกายที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา

 

พิธีมุทิตาพระมหาเถระ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

    เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดพระธรรมกายจัดพิธีมุทิตาพระมหาเถระ จำนวน ๒ รูปที่ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพระครูใบฎีกาประดิษฐ์ อริญฺ ชโยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพระครูธีรญาณวิเทศ และพระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล เป็นพระครูวิบูลนิติธรรม พิธีมุทิตาในครั้งนี้มีพระวิเทศภาวนาจารย์รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ และมีคณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูปเจริญชัยมงคลคาถา

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร