วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ปรากฏการณ์ อัศจรรย์ บนรันเวย์

ชวนอ่าน
เรื่อง : มาตา

ปรากฏการณ์ อัศจรรย์ บนรันเวย์

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนกุมภาพันธ์2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ปรากฏการณ์ อัศจรรย์ บนรันเวย์

     ในยุคล่าอาณานิคมช่วงที่อังกฤษเข้ายึดครองประเทศเมียนมานั้น สถาบันชาติเมียนมาปั่นป่วนระส่ำระสายอย่างหนัก สถาบันกษัตริย์ก็ล่มสลายคงเหลือแต่สถาบันศาสนาเท่านั้น ที่อยู่เป็นที่พึ่งของประชาชน และกลายเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งของพระพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบัน

อะไรที่ทำให้สถาบันศาสนาก้าวข้ามวิกฤตการณ์มาได้ ?
        คำตอบก็คือ “ศรัทธา” ของชาวเมียนมาที่มีต่อพระพุทธศาสนานั้น มีความเหนียวแน่นชนิดที่กองกำลังทางทหารหรือสรรพาวุธใด ๆไม่สามารถทำลายลงได้

       สิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นศรัทธาของชาวเมียนมาที่มีต่อพระพุทธศาสนาก็คือ    ธรรมเนียมการถอดรองเท้าเข้าวัด ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวเมียนมาทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ชายหรือหญิง ต่างพากันปฏิบัติทุกครั้งเมื่อไปวัด

  สิ่งนี้เป็นสำนึกร่วมที่ฝังอยู่ในจิตวิญญาณของชาวเมียนมา ที่หล่อหลอมกันมาโดยไม่ต้องตราเป็นตัวบทกฎหมายใด ๆ


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนกุมภาพันธ์2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ปรากฏการณ์ อัศจรรย์ บนรันเวย์

        เรื่องการถอดหรือไม่ถอดรองเท้านี้ ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ เคยเกิดเหตุการณ์ที่เรียกกันว่า “Footwear Controversy” หรือ “กบฏเกือก” เป็นการร่วมกันประท้วงต่อต้านชาวอังกฤษที่ไม่ยอมถอดรองเท้าเวลาเข้าเขตวัด ซึ่งถือเป็นการขัดต่อประเพณีและเหยียบย่ำจิตใจชาวพุทธเมียนมาอย่างรุนแรง

      ผลจากกบฏเกือกทำให้ชาวอังกฤษยอมถอดรองเท้าเข้าวัด และเป็นแบบแผนต่อ ๆ กันมาจนถึงปัจจุบันว่า ผู้คนเชื้อชาติศาสนาใดก็ตามหากเข้าไปในบริเวณวัดจะต้องถอดรองเท้าและถุงเท้าทุกคน

     นอกจากเรื่องนี้แล้ว   ชีวิตประจำวันของชาวเมียนมาก็ผูกพันอยู่กับบุญกุศล  พวกเขาจะตื่นก่อนรุ่งสาง   แล้วไปรวมตัวกันที่วัด เพื่อสวดมนต์ นั่งสมาธิ ตักบาตร ก่อนไปทำงาน และเมื่อเลิกงานแล้ว ก็กลับมาบูชาเจดีย์ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ช่วยกันทำความสะอาดลานวัด ลานเจดีย์ แล้วจึงกลับบ้าน สิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงความเป็นชาวพุทธเมียนมาซึ่งโดดเด่นกว่าใคร ๆ ในโลก


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนกุมภาพันธ์2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ปรากฏการณ์ อัศจรรย์ บนรันเวย์ ,พม่า

     ด้วยความรัก ความเชื่อ และความศรัทธา  ที่ชาวพุทธเมียนมาและไทยมีต่อสิ่งเดียวกัน คือพระพุทธศาสนานี้เอง ที่เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์และความเข้าใจกันระหว่างประชาชนของทั้ง ๒ ประเทศ ทำให้ทั้ง ๒ ฝ่าย พร้อมที่จะร่วมมือกันสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองแก่พระศาสนาในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนความรู้ การแลกเปลี่ยนวิธีการเผยแผ่พระศาสนา รวมถึงการทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน เช่น การตักบาตร ๒ แผ่นดินที่เมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลเมืองมัณฑะเลย์กับมูลนิธิธรรมกายและองค์กรภาคีเครือข่ายอีกกว่า ๓๐ องค์กร


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนกุมภาพันธ์2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ปรากฏการณ์ อัศจรรย์ บนรันเวย์ ,พม่า

    มิงกะลาบา มัณฑะเลย์ -- มัณฑะเลย์เป็นเมืองหลวงแห่งราชวงศ์สุดท้ายของเมียนมาก่อนที่จะตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากนครย่างกุ้ง อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่มีทั้งท่าเรือและท่าอากาศยานนานาชาติ

       ในเมืองมัณฑะเลย์มีประชากรที่นับถือศาสนาพุทธประมาณ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ มีพระสงฆ์ถึง ๑ แสนรูป และมีวัดวาอารามมากมาย อาทิ วัดมหามุนี ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระมหามัยมุนี ๑ ใน ๕ สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของเมียนมาและเป็นพระพุทธรูปที่ชาวเมียนมาถือว่ามีชีวิตจึงเป็นที่มาของการทำพิธีล้างพระพักตร์พระพุทธรูปทุกเช้ามาจนกระทั่งทุกวันนี้
 

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนกุมภาพันธ์2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ปรากฏการณ์ อัศจรรย์ บนรันเวย์ ,พม่า

      นอกจากนี้ยังมีวัดมหากันดายงซึ่งเป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎกของพระสงฆ์นานาชาติประมาณ ๑,๐๐๐ รูป วัดกุโสดอว์ ซึ่งมีศิลาจารึกข้อความจากพระไตรปิฎกเป็นภาษาเมียนมา และยังมีวัดที่เก่าแก่อีกเป็นจำนวนมาก


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนกุมภาพันธ์2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ปรากฏการณ์ อัศจรรย์ บนรันเวย์ ,พม่า

       งานตักบาตรครั้งใหญ่ในมัณฑะเลย์จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยนิมนต์พระสงฆ์เมียนมา ๑๐,๐๐๐ รูป มาบิณฑบาต ครั้งที่สองนิมนต์พระ ๒๐,๐๐๐ รูป จัดพิธีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ที่ผ่านมาทั้งนี้เพื่อสืบสานพุทธประเพณีตักบาตรของชาวพุทธ, เชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง ๒ ประเทศให้แน่นแฟ้นขึ้น, สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคณะสงฆ์เถรวาทในภูมิภาคอาเซียน และส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะพระภิกษุ-สามเณรในเมืองมัณฑะเลย์


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนกุมภาพันธ์2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ปรากฏการณ์ อัศจรรย์ บนรันเวย์ ,พม่า

       งานตักบาตรครั้งที่สองนี้ ทีมงานวางแผนงานล่วงหน้าถึง ๓ เดือน เพื่อให้งานออกมาดีที่สุดและเมื่อใกล้วันงานก็มีอาสาสมัครทั้งชาวไทยและเมียนมาจำนวนมากมายลงพื้นที่เตรียมงาน อาทิ เตรียมพื้นที่เดินบิณฑบาต เตรียมห้องน้ำจัดเก้าอี้ ปูเสื่อ-พรม-ผ้ากระสอบ ฯลฯ

       ก่อนหน้านี้ก็มีการฝึกทีมงานอาสาสมัครชาวเมียนมา ทั้งในเรื่องการเตรียมงาน การปฏิบัติงาน และการเก็บงาน ฯลฯ ซึ่งในอนาคตอาสาสมัครเหล่านี้ ซึ่งมีทั้งชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา จะสามารถนำ know-how นี้ไปจัดงานบุญเองได้


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนกุมภาพันธ์2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ปรากฏการณ์ อัศจรรย์ บนรันเวย์ ,พม่า

       เช้าวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๕.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนผู้ใฝ่ในบุญฝ่าอากาศหนาวเย็นทยอยเข้าสู่พื้นที่จัดงาน คือ บริเวณรันเวย์ของสนามบิน Chanmyatazi ซึ่งเป็นสนามบินเก่า และถึงแม้ว่าหลายคนเดินทางออกจากบ้านมาตั้งแต่ตีสามตีสี่ก็ตาม แต่ก็ไม่มีความเหนื่อยล้าปรากฏให้เห็น ใบหน้าที่ฉาบทาด้วยทานาคามีแต่รอยยิ้มและเสียงทักทายพูดคุยกันด้วยความเบิกบาน

      เมื่อมองไปบนปะรำพิธีจะเห็นพระมหามัยมุนี (องค์จำลอง)  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ประดิษฐานเด่นเป็นสง่า ด้านล่างมีพระสงฆ์เมียนมา ๒๐,๐๐๐ รูป พระสงฆ์ไทย ๑๐๐ รูป และมหาชนชาวพุทธหลายหมื่นคนเรียกได้ว่าเป็นภาพอัศจรรย์ที่สร้างสรรค์โดยชาวพุทธยุคนี้


     พิธีกรรมเริ่มเมื่อเวลา ๐๖.๓๐ น. โดยประธานพิธีชาวเมียนมาจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยตามด้วยพิธีกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะกล่าวคำอาราธนาศีล นั่งสมาธิ ตามด้วยพิธีกล่าวคำ ถวายภัตตาหาร ไทยธรรม คิลานเภสัชยานพาหนะ กล่าวคำอธิษฐานจิต และสวดมนต์ร่วมกัน

     จากนั้น คณะสงฆ์แปรแถวบิณฑบาตส่วนสาธุชนก็พากันนำข้าวสาร อาหารแห้งยารักษาโรค สบู่ ยาสีฟัน และเครื่องอุปโภคอื่น ๆ บรรจงใส่ลงในบาตรด้วยใบหน้าอิ่มบุญและบางคราก็มีน้ำตาปรากฏให้เห็น

  พิธีตักบาตรในวันนี้ ได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย เป็นประธานสงฆ์ฝ่ายไทย นอกจากนี้ยังมีพระมหาเถระผู้นำองค์กรพุทธนานาชาติจาก ๑๑ ประเทศ คือ ไทย จีน เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม เนปาล อินเดีย ศรีลังกา อังกฤษ ญี่ปุ่น และไต้หวันเมตตาไปเป็นเนื้อนาบุญด้วย

       งานบุญตักบาตรเชื่อมสายใย ๒ แผ่นดินผ่านพ้นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ราบรื่นท่ามกลางความปีติยินดีและประทับใจของทุกฝ่าย ซึ่งต่างมีความปรารถนาที่จะมาพบกันใหม่ในงานตักบาตรคราวหน้า...


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนกุมภาพันธ์2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ปรากฏการณ์ อัศจรรย์ บนรันเวย์ ,พม่า

      การตักบาตรครั้งนี้ เป็นปรากฏการณ์อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นโดยชาวพุทธทั้ง ๒ ประเทศ ซึ่งมีความปรารถนาตรงกันที่จะสร้างบุญกุศลและสืบทอดพุทธประเพณีเอาไว้ อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์เมียนมา-ไทย รวมทั้งเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประชาชนของทั้ง ๒ ประเทศด้วย และที่สำคัญยังเป็นการแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ และจุดมุ่งหมายร่วมกันของชาวพุทธทั่วโลก ที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวนานตลอดไป

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๘๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร