วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ มาฆบูชา วันแห่งมหาปีติ

ทบทวนบุญ
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

มาฆบูชา วันแห่งมหาปีติ

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนเมษายน2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป , มาฆบูชา วันแห่งมหาปีติ , yunaiboon , พุทธศิลป์

                วันเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วจริง ๆ ... หากย้อนเวลาไปเมื่อ ๔๘ ปีที่ผ่านมา วันมาฆบูชา ปีพุทธศักราช ๒๕๑๓ คือวันที่วัดพระธรรมกายจัดพิธีขุดดินก้อนแรกเพื่อสร้างวัด งานบุญครั้งนั้น นอกจากเป็นงานบุญวันมาฆบูชาครั้งแรกของวัดพระธรรมกายแล้ว ยังเป็นจุดกำเนิดของงานบุญอื่น ๆ ที่ตามมาอีกนับไม่ถ้วน รวมทั้งงานบุญวันมาฆบูชาในปีนี้ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

              แน่นอนว่า วันเวลาที่ผ่านไปย่อมนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายแก่สิ่งต่าง ๆ แต่ที่ยังคงเดิมก็คือ ชาวพุทธต่างพร้อมใจกันมาระลึกถึงเหตุการณ์อัศจรรย์ในวันมาฆบูชา คือ การประชุมพร้อมด้วยองค์ ๔ ประการ (จาตุรงคสันนิบาต) อันได้แก่ 

               ๑. เป็นวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ ดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ 
               ๒. พระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย 
               ๓. พระภิกษุทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 
               ๔. พระภิกษุทั้งหมดได้รับการบวช

             แบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานการบวชให้ และที่สำคัญ วันนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาด้วย


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนเมษายน2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป , มาฆบูชา วันแห่งมหาปีติ , yunaiboon , พุทธศิลป์

ชาวพุทธพร้อมใจกันบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุครบถ้วนทั้ง ๓ ประการ คือ ทาน ศีล ภาวนาเนื่องในวันมาฆบูชา

 

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนเมษายน2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป , มาฆบูชา วันแห่งมหาปีติ , yunaiboon , พุทธศิลป์

ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล

 

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนเมษายน2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป , มาฆบูชา วันแห่งมหาปีติ , yunaiboon , พุทธศิลป์

          ร่วมพิธีมอบโล่เกียรติยศโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” และโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เพื่อปลูกฝังศีลธรรมลงในใจของผู้คน

 

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนเมษายน2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป , มาฆบูชา วันแห่งมหาปีติ , yunaiboon , พุทธศิลป์

           โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” จัดขึ้นเป็นปีที่ ๓๖ แล้ว ส่วนโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) จัดขึ้นเป็นปีที่ ๑๒

             ทั้ง ๒ โครงการนี้จัดขึ้นตามแนวคิด “สร้างคนให้เป็นคนดี” ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาสังคมที่เกิดจากภาวะศีลธรรมเสื่อมถอยได้อย่างยั่งยืน

 

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนเมษายน2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป , มาฆบูชา วันแห่งมหาปีติ , yunaiboon , พุทธศิลป์

ปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ที่ลานธรรมรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ก่อนจุดโคมมาฆประทีปบูชาพระรัตนตรัย

 

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนเมษายน2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป , มาฆบูชา วันแห่งมหาปีติ , yunaiboon , พุทธศิลป์

เวียนประทักษิณระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

 

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนเมษายน2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป , มาฆบูชา วันแห่งมหาปีติ , yunaiboon , พุทธศิลป์

“ระฆังทอง ระฆังธรรม” ดังขึ้นหลังจากร่วมใจกันสวดธรรมจักรครบ ๓๙๒,๐๐๑,๒๕๐ จบ

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร