วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วัสสานฤดู สู่การเรียนรู้พระธรรม

สร้างคนให้เป็นคนดี
เรื่อง : พรพิสุทธิ์ ดุจรัตน

วัสสานฤดู สู่การเรียนรู้พระธรรม
 

      เมื่อย่างเข้าสู่หน้าฝน  เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าฤดูเข้าพรรษาใกล้มาเยือน  ตามวัฒนธรรมและประเพณีชาวพุทธถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมและเป็นโอกาสอันดีที่กุลบุตรผู้มีอายุ ๒๐ ปีขึ้นไปจะได้เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุเพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

    แต่การที่ใครจะสามารถปล่อยวางภาระกิจ  หน้าที่การงาน  และความกังวลต่างๆเพื่อสละเวลามาบวชนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย หากไม่เห็นคุณค่าของการฝึกฝนอบรมตนเอง  และเรียนรู้การดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง  ซึ่งจะช่วยให้ก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งความสุขและความดีงามได้ตลอดรอดฝั่ง
 

  ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การบรรพชาอุปสมบทนี้  วัดพระธรรมกายจึงได้จัดให้มีโครงการบวชถึง ๔ โครงการ  คือ  ๑. โครงการอุปสมบทสามเณรเตรียมสถาบันธรรมชัย  (DCI)  รุ่นที่ 15   ๒. โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท  รุ่น ๓ พี่เลี้ยงช่วงเข้าพรรษา  ๓. โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่ ๔๖  ภาคฤดูร้อน  ๔. โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากลรุ่นที่ ๔ ภาคฤดูฝน

      โครงการอุปสมบทสามเณรเตรียมสถาบันธรรมชัย (DCI) รุ่นที่ ๑๕  จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม พ. ศ. ๒๕๖๑  มีสามเณรอุปสมบท  จำนวน ๒๐ รูป ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 

การอุปสมบท เป็นพระภิกษุนอกจากมีอานิสงส์ผลบุญอันมหาศาลแก่ผู้บวชแล้ว  
มารดาบิดาและผู้สนับสนุนการบวชยังมีส่วนในบุญนี้ด้วย

 

    อีก ๓ โครงการคือ  ๑. โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทรุ่นพระพี่เลี้ยงช่วงเข้าพรรษา  ๒. โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่ ๔๖ ภาคฤดูร้อน  ๓. โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากลรุ่นที่ ๔ ภาคฤดูร้อน  จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพร้อมกันในวันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย  โดยมีพระครูมงคลกิจจารักษ์  เจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์
 

ทั้ง ๓ โครงการมีอะไรยะเวลาในการอบรมและสถานที่อบรมแตกต่างกัน ดังนี้

      - โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทรุ่นพระพี่เลี้ยงช่วงเข้าพรรษา  อบรมระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายนถึง ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ณมหารัตนวิหารคด คอร์ ๑๑

       - โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่ ๔๖ ภาคฤดูฝน อบรมระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคมถึง ๒๒ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทอาคารแจ่มจันทร์

    - โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล  รุ่นที่ ๔ ภาคฤดูฝน  อบรมระหว่างวันที่  ๓๐ พฤษภาคมถึง ๒๒ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหารัตนวิหารคดคอร์ ๒๕


ตราบใดที่ยังมีการสืบต่อของพระรัตนตรัย  มีผู้เข้าถึงพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ  สังฆรัตนะ  
ก็ได้ชื่อว่ายังมีพระพุทธศาสนาอยู่  ซึ่งหมายถึงว่า  อายุพระพุทธศาสนาจะยืนยาว
เป็นแสงสว่างแก่ชาวโลกต่อไป


ช่วงเวลาอันมีค่า ๑ พรรษาในผ้ากาสาวพัสตร์

     ขอเรียนเชิญชายไทยที่มีอายุ ๒๐ ปีขึ้นไปออกบวชในช่วงเข้าพรรษานี้ที่วัดพระธรรมกายหรือวัดใกล้บ้านของท่าน  และขอเชิญชวนผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา  ช่วยกันชักชวนชายแมนๆไปบวชตามประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณกาล

       สมัครบวชเชิญติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. ๐-๒๘๓๑-๑๒๓๔

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๘๗ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร