วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ งานบุญข่าวบุญในประเทศ

งานบุญข่าวบุญในประเทศ
โดย ปิเณติ


สวัสดีค่ะ ยอดกัลยาณมิตรทุกท่าน
        "อยู่ในบุญ"
ขออนุโมทนาบุญกับมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่าน ที่นำความสำเร็จในงานทอดกฐินสามัคคี วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ ที่ผ่านมา ภาพแห่งความปลมปีติในการสร้างมหาทานบารมีในวันนั้น ยังคงติดตราตรึงใจจนถึงทุกวันนี้

       หลังจากเสร็จงานทอดกฐิน ผู้ประสานงานภาคต่างๆ ทั้งภาคภูธรและนครหลวง ต่างร่วมกันจัดกิจกรรมอนุโมทนากับท่านเจ้าภาพกันอย่างเบิกบาน พร้อมกับแจ้งข่าวบุญการถวายไทยธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์กว่า ๓,๐๐๐ วัด ในวันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕ นี้ บางรายทราบข่าวแล้วรีบรับทำกองทันที ๑๐๕ กอง (นี่คือหัวใจยอดกัลยาณมิตรที่ไม่เคยว่างเว้นจากการสร้างบารมีจริงๆ) โอกาสที่จะได้ทำบุญกับคณะสงฆ์จำนวนมากๆ ที่ท่านเดินทางมารวมกันเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้เราใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆ อย่างนี้เข้าสุภาษิตไทยที่ว่า "นํ้าขึ้นต้องรีบตัก" คิดก่อนทำก่อน เวลาได้สมบัติย่อมได้ก่อนเป็นอัศจรรย์เช่นกัน


        The Shocking Red Night เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ ภาคนครหลวง ๗ ร่วมกันอนุโมทนาบุญเจ้าภาพ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมคิวเฮาส์ ถ.คอนแวน บรรยากาศในงานคึกคักเบิกบาน หลังจากที่ได้ร่วมกัน สานฝันของพ่อในวันงานทอดกฐินให้เป็นจริง มีผู้มาร่วมงานกว่า ๓๐๐ คน

 

ชิตังเม กฐิน'๔๕
       เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ ภาคนครหลวง ๖ จัดงาน The Miracle Day ชิตังเม กฐิน'๔๕ เพื่ออนุโมทนาบุญกับความสำเร็จประธานกองกฐินของภาคนครหลวง ๖ ณ อาคารสุขสบาย ๒ โดยมีผู้นำบุญมาร่วมงานกว่า ๓๐๐ คน

 

       ตักบาตรบุญสหวาระ ภาคนครหลวง ๖ ร่วมกับ ชมรมคลอง ด่านรวมใจ จดงานงานตักบาตร เนื่องในโอกาสงานบุญสหวาระ เดือนพฤศจิกายน ณ บริเวณตลาดนัดคลองด่าน ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยได้รับความเมตตาจากพระครู ปัญญาพิพัฒนมงคล เจ้าอาวาสเจริญวราราม เป็นประธานสงฆ และคุณปิยรัตน์ ทองแดง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

     อบรมนักศึกษา กองปฏิสันถาร สำนักศรัทธาภิบาล จัดอบรมนักศึกษาปีที่ ๔ ภาควิชาผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน ๓๖ คน เมื่อวันที่ ๘-๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ณ หมู่บ้านปฏิบัติธรรม เพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการ ทำงานอย่างมีความสุข

 

   ปฏิบัติธรรมหล่อหลอม  โครงการอบรมยุวกัลยาณมิตร จัดปฏิบัติธรรมหล่อหลอมให้กับกลุ่มยุวกัลยาณมิตร ๘-๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ ณ บ้านสวนตะวันธรรม โดยมีพระมหาจักริน ปกัสสรจิตโต เป็นพระอาจารย์

 

      อบรมผู้ประสานงานทางก้าวหน้า ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดการอบรมให้กับนิสิตนักศึกษาชมรมพุทธ จากหลายสถาบัน การสืกษาทัวประเทศ รวมปร ะมาณ ๒,๐๐๐ คน เมอวนท ๙-๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ ณ วัดพระธรรมกาย เพื่อทำหน้าที่เป็น ผู้ประสานงานศูนย์สอบตามจังหวัดต่างๆ ของการสอบแข่งขัน ตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า รอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ ๒๑

 

       สู่ความสำเร็จขององคกร กองกิจกรรมพิเศษ ร่วมกับกัลยาณมิตรเจ้าของกิจการห้างร้านต่างๆ จัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานบริษัท ในโครงการสู่ความสำเร็จขององค์กรเพิ่มชีวิตชีวาสู่ความก้าวหน้าเป็นทีม รุ่นที่ ๑๑ ณ อาคารธุดงค์แก้ว ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ได้มีตัวแทนจากบริษัทต่างๆ ประมาณ ๕๐ ท่าน

 

        อนุโมทนาบุญเจ้าภาพ ภาคนครหลวง ๔ จัดงาน อนุโมทนาบุญเจ้าภาพประธานกองกฐิน' ๔๕ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ ณ นันทอุทยานสโมสร ถ.อิสรภาพ โดยมีผู้มาร่วมงานกว่า ๒๐๐ คน

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร