วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ทำบุญอย่างไรให้ชีวิตสมบูรณ์พร้อม ?

ทำบุญอย่างไรให้ชีวิตสมบูรณ์พร้อม ?

          การที่คนเราจะมีชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมได้ ต้องสร้างเหตุในอดีตมา เช่น…

          ๑) อายุยืน เพราะในอดีตไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต และชอบต่ออายุพระพุทธศาสนา เช่น สนับสนุนการบวช

          ๒) ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ เพราะในอดีตไม่รังแกสัตว์ไม่ทรมานสัตว์ และชอบทำบุญด้วยยารักษาโรค

          ๓) มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีพละกำลังมาก เพราะในอดีตถวายภัตตาหารหรือทำบุญด้วยข้าวปลาอาหารมามาก

          ๔) มีผิวพรรณงาม เพราะในอดีตรักษาศีล ไม่มักโกรธทำบุญด้วยผ้าจีวร ให้เครื่องนุ่งห่ม ถวายประทีปโคมไฟมามาก

          ๕) เป็นคนมีอำนาจ มีแต่คนเคารพเกรงใจ เพราะในอดีตมีมุทิตาจิต ยินดีกับคนที่เขาได้ดี ไม่อิจฉาริษยาใคร เห็นใครเขาทำดีก็อนุโมทนา

          ๖) รํ่ารวย มีโภคทรัพย์สมบัติมาก เพราะในอดีตให้ทานมามาก

          ๗) เกิดในตระกูลสูง เพราะในอดีตชอบบูชาบุคคลที่ควรบูชา มีความเคารพในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

          ๘) มีบุตรและบริวารอยู่ในโอวาท เพราะในอดีตทำทานด้วยความเคารพ

          ๙) ฉลาด มีสติปัญญาดี เพราะในอดีตชอบฝึกสมาธิมามาก ไม่ดื่มสุรายาเมา ชอบคบบัณฑิตและชอบสนับสนุนการศึกษา

          ๑๐) มีเสียงไพเราะ น่าฟัง เพราะในอดีตรักการสวดมนต์ ชอบกล่าวแต่ถ้อยคำดี ๆ พูดเพราะ มีวาจาสุภาษิต

          มาสร้างชีวิตให้สมบูรณ์พร้อม เพื่อเราจะได้สร้างบารมีได้อย่างสะดวกง่ายดาย มุ่งตรงสู่หนทางพระนิพพานได้รวดเร็ว…

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร