วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ผ้าป่าออนไลน์ครั้งแรก ของวัดพระธรรมกายในวันคุ้มครองโลก

ทบทวนบุญ
เรื่อง : พระมหาศุภณัฐ จนฺทชโย ป.ธ.๙

 

ผ้าป่าออนไลน์ครั้งแรก
ของวัดพระธรรมกายในวันคุ้มครองโลก

       “โลก” คำสั้นๆ เพียงพยางค์เดียว แต่มีความหมายสำหรับผู้อาศัยอยู่บนพื้นโลก เพราะโลกเป็นเสมือนญาติสนิท ที่ดำรงอยู่ให้เราท่านทั้งหลายได้อิงอาศัยและพึ่งพามาช้านาน ซึ่งนี้คือมุมมองของเราที่มีต่อโลก แต่หากย้อนกลับปรับมุมมองถามว่าโลกมีมุมมองต่อเราทั้งหลายอย่างไรบ้าง คำตอบของคำถามนี้ คงจะเป็นเสียงโอดครวญระทมทุกข์แทนความชื่นชมยินดีว่า เหตุอันใดเราท่านทั้งหลายจึงประทุษร้ายต่อโลกโหดร้ายถึงเพียงนี้ ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศ พื้นดิน หรือกระทั่งแม่น้ำ คูคลอง มหาสมุทร ก็ล้วนแล้วแต่กำเนิดเกิดจากผู้ที่โลกให้พึ่งพาอาศัยทั้งนั้น ด้วยเสียงสะท้อนของโลกเช่นนี้ จึงได้เกิด โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations Environment Programme (UNEP) ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓ เพื่อให้มนุษย์เกิดสำนึกพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของโลก โดยเรียกวันนี้ว่า “วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day”


              และใช่หรือไม่ว่า เสียงสะท้อนที่ยิ่งอยู่ไกลตัวเรามากเท่าไร เรากลับยิ่งได้ยินชัดเจนมากกว่า แต่ในทางตรงกันข้าม เสียงที่อยู่ใกล้ตัวหรือแนบสนิทชิดเรามากที่สุด เรากลับมิได้ฉุกคิดหรือสังเกตถึงการดำรงอยู่ของเขาเลยว่า เขาโหยหาการพิทักษ์คุ้มครองจากเรามากเพียงใด เสียงนั้น คือ “เสียงของใจ” ของเราท่านทั้งหลายนั่นเอง ซึ่งนานเพียงใดแล้วที่ใจของเราขาดการดูแล ปล่อยให้ลอยเคว้งไปกับสายธารแห่งความไม่รู้ ดังนั้นคงจะถึงเวลาแล้วที่ใจของเราท่านทั้งหลายจะได้รับการดูแลปกป้องให้ใสสะอาดบริสุทธ์ด้วยสิ่งที่บริสุทธิ์ คือ พระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบและถ่ายทอดจนตกทอดมาถึงพวกเราท่านทั้งหลาย


            ด้วยประการดังกล่าวมานี้ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จึงได้จัดกิจกรรมงานบุญในวาระพิเศษผ่านทางสถานี GBN ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ช่วงเช้า-บ่าย พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ทบทวนโอวาท ปกิณกธรรม และฉลองชัยสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ครบ ๒,๓๒๒,๒๒๒,๒๒๒ จบ เป็นต้น โดยเฉพาะกิจกรรมงานบุญ “ทอดผ้าป่าบำรุงวัดออนไลน์ ครั้งที่ ๑” นั้น นับเป็นเครื่องการันตีว่า แม้กระทั่งโรคระบาดในสภาวการณ์เช่นนี้ ก็มิอาจเป็นอุปสรรคต่อการแสวงบุญสร้างคุณงามความดีของเราท่านทั้งหลายได้เลย และภาพแห่งการสร้างความดีในยามยากเช่นนี้แหละ จะยิ่งสลักอยู่ในดวงใจของผู้มีบุญทุกท่าน เมื่อผ่านกาลนานไปหวนนึกถึงคราใด เราทั้งหลายจะได้ปลาบปลื้มอิ่มใจและสุขใจว่า ทุกหยาดเหงื่อ ทุกวันเวลาที่ผ่านไปของเรา ล้วนแปรเปลี่ยนเป็นบุญญาบารมีทั้งนั้น และ “บุญ” นี้เองที่จะเป็นเพื่อน เป็นทุก ๆ อย่างให้เราได้ สมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่มาในมิตตสูตรว่า

สหายเป็นมิตรของคนผู้มีประโยชน์เกิดขึ้นเนือง ๆ
บุญที่ตนเองทำไว้แล้วเป็นมิตรติดตามตนไปถึงภพหน้า
(สํ.ส. (ไทย) ๑๕/ ๕๓/ ๖๘)


            ในอวสานกาลสมัยนี้ ผู้เขียนพร้อมทั้งทีมงานทุกท่านขอตั้งจิตใจอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่ทำภาพฝันให้เป็นภาพจริงในวันที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้โดยสะดวก ด้วยการร่วมใจกันสั่งสมบุญกุศลเพิ่มพูนบุญราศีในยุคโควิด-๑๙ นี้ ผ่านทางสถานี GBN ขออานุภาพคุณแห่งพระศรีรัตนตรัยอันไม่มีประมาณจงปกป้องคุ้มครองทุกท่านให้ไร้ทุกข์โศกโรคภัย และโลกแห่งใจจงเต็มไปด้วยมวลแห่งความบริสุทธิ์อันเกิดจากบุญกุศลที่ทุกท่านต่างได้กระทำไว้ดีแล้วทุกประการเทอญ

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร