วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ Smile World "วัดเจริญภาวนาลอนดอน" โดย : บุณฑริกา

            ประเทศอังกฤษ... ประเทศหนึ่งในสหราชอาณาจักร ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาครั้งในอดีต ทั้งชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงประวัติตร์สำคัญ ที่ทำให้อังกฤษได้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก นั่นคือยุคล่าอาณานิคม ที่อังกฤษสามารถยึดอาณาเขตและอำนาจการปกครองของประเทศต่างๆ ได้มากที่สุดประเทศหนึ่งและยังได้เผยแผ่ภาษาและวัฒนธรรมสู่ชาวโลก จึงเป็นที่มาของความเป็นสากล ที่ยกระดับภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาแห่งการปกครองหรือภาษาการทูตที่ยอมรับกันไปทั่วโลก รวมถึงวัฒนธรรมตะวันตกที่เป็นมาตรฐานสากล เช่นเดียวกัน ด้วยความยิ่งใหญ่และความเป็นมหาอำนาจนี้เอง จึงทำให้ได้รับขนานนามว่า "ดินแดนที่พระอาทิตย์ไม้เคยตกดิน"

 

 


          ก้าวแรกที่ย่ำลงสู่ผืนแผ่นดินอังกฤษ สามารถสัมผัสถึงความรุ่งเรืองที่มีมาตั้งแต่อดีต ประกอบกับเทคโนโลยีอันทันสมัยในยุคปัจจุบัน จึงมีนักเรียนนักศึกษา นักธุรกิจ และกลุ่มอาชีพต่างๆ ก้าวเข้ามาแสวงหาความสำเร็จของตนที่นี่ ทุกคนต่างมีเป้าหมายและอุดมการณ์ที่จะเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆ กลับไปยังประเทศของตน ซึ่งขึ้นอยู่ว่าใครจะสามารถนำกลับไปได้มากน้อยแค่ไหน


          แต่ในทางกลับกัน ได้มีกลุ่มนิสิตนักศึกษาชาวไทยรวมตัวกันนำสิ่งที่ดีกว่าให้กลับคืนสู่ประเทศอังกฤษ และเป็นที่มาของวัดเจริญภาวนาลอนดอน ในปัจจุบันนี้

          จุดเริ่มต้นของความสว่างไสวเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อพระมหาวิรัตน์ มณิกนฺโต เดินทางมาศึกษาปริญญาโทด้านพุทธศาสตรบัณฑิตที่เมือง Bristol ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษเพียงรูปเดียว และได้รวบรวมผู้มีบุญ จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การปฏิบัติธรรมในวันอาทิตย์ ต้นเดือนและวันสำคัญทางศาสนา โดยเริ่มจากบ้านผู้นำบุญ และร้านอาหารในเมืองต่างๆ ซึ่งในขณะนั้นมีผู้นำบุญอยู่เพียง ๑๑ ท่าน แต่ยังคงความสม่ำเสมอในการประกอบกิจกรรมต่างๆ โดยทำการการถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจากวัดพระธรรมกายไปยังอังกฤษ กิจกรรมเหล่านี้ได้จัดเป็นประจำและต่อเนื่อง จึงทำให้มีสาธุชนผู้มี จิตศรัทธาเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และทุกท่านต่างเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ และยังเป็นศูนย์รวมใจให้กับทุกคนในอังกฤษอีกด้วย


          ในวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ วันที่ ทุกคนรอคอยได้มาถึง เมื่อมีการรวมตัวกันของบุคลากรจากวัดพระธรรมกายที่เดินทางมาเพิ่ม คือ พระนักศึกษาพุทธศาสตร์ ๒ รูป อุบาสก ๒ คน และอุบาสิกา ๑ คน การก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมลอนดอนจึงได้บังเกิดขึ้น ณ บ้านหลังเดี่ยว สไตล์อังกฤษ ในเขตวิมเบอร์ดัน (Wimberdon) ชานเมือง ลอนดอน นับเป็นศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกายแห่งแรกในประเทศอังกฤษ และมีสมาชิกประจำจำนวน ๒๐๔ ท่าน กิจกรรมต่างๆ จัดมีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในวันสำคัญทางพุทธศาสนาและ ทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกาย นอกจากนั้นยังได้ผลิตสื่อธรรมะต่างๆ และหนังสือ "วารสารจักรธรรม" ส่งให้เจ้าภาพทุกท่าน เพื่อการ รับรู้ข่าวสารได้เท่าเทียมกัน 


          เมื่อจำนวนเจ้าภาพเพิ่มมากขึ้น แต่สถานที่คับแคบไม่เพียงพอ จึงคิดหาสถานที่ตั้งแห่งใหม่ จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้พบสถานที่ตั้งแห่งใหม่ซึ่งเหมาะสมในทุกๆ ด้าน จึงย้ายจากสถานที่เดิมในเมืองวิมเบอร์ดัน ไปยังเมืองนอร์เบอรี และเปลี่ยนชื่อใหม่อย่างเป็นทางการว่า วัดเจริญภาวนาลอนดอน

          เนื่องจากเวลาที่ประเทศอังกฤษ ช้ากว่าประเทศไทย ๗ ชั่วโมง ดังนั้นกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ทำการถ่ายทอดสดจึงต้องนับเวลาถอยหลังไป ๗ ชั่วโมง อย่างไรก็ตามสาธุชนทุกท่านมิเคยย่อท้อ ไม่ว่าดึกแค่ไหน ทุกท่านก็มาพร้อมเพรียงกันร่วมกิจกรรมงานบุญอย่างตลอดต่อเนื่องทุกบุญมิได้ขาด โดยมีกิจกรรมประจำหลักของวัด คือ

          ๑. กิจกรรมถ่ายทอดภาพและเสียงสด พิธีบูชาข้าวพระ จากวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย ในเวลา ๒.๓๐ น. (ตี ๒ ครึ่ง) ซึ่งตรงกับเวลา ๙.๓๐ น. ในเวลาประเทศไทย

          ๒. การถ่ายทอดภาพและเสียงในรายการอนุบาลฝันในฝันวิทยา ทุกวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ ในเวลา ๑๒.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น)

          ๓. การเปิดสอนสมาธิชาวต่างประเทศทุกวันจันทร์ ในเวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.(เวลาท้องถิ่น)

          ๔. การปฏิบัติธรรม ถวายสังฆทาน ฟังธรรม ทุกวันอาทิตย์

          ๕. การอยู่ธุดงค์เพื่อเสริมสร้างบุญบารมีให้กับตนเอง ในวันศุกร์วันอาทิตย์ สัปดาห์แรกของทุกเดือน

          ๖. ทุกพรรษา ก็จะนิมนต์พระมาจำพรรษาเพิ่มเป็น ๕ รูป เพื่อรับกฐินได้ อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา สาธุชนก็อยากจะมาทำบุญกับพระจำนวนมากๆ มีการออกกิจนิมนต์ได้ง่ายขึ้น และมากขึ้น

          และในช่วงเข้าพรรษาของทุกปี ทางวัดได้นิมนต์พระมาจำพรรษาเพิ่มขึ้นเป็น ๕ รูป เพื่อเป็นเนื้อนาบุญและที่ตั้งแห่งศรัทธาของสาธุชน รวมถึงการประกอบพิธีกรรมที่เป็นกาลทานคือพิธี ทอดกฐิน

          ปัจจุบันวัดเจริญภาวนาลอนดอนมีสถานที่กว้างขวางใหญ่โต เพียงพอแก่การรองรับสาธุชนที่เดินทางมาไกลมาพักค้าง เพื่อร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ได้พร้อมเพรียงกับเวลาในประเทศไทย

          จากจุดเล็กๆ เพียงจุดเดียว ได้เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง และเป็นสัญญาณแห่งสันติสุขที่เกิดจากความสว่างไสวแห่งประทีปธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งบัดนี้ได้เข้าไปอยู่ในใจของ พี่น้องนักสร้างบารมีในประเทศอังกฤษ

          ขอเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมสั่งสมบุญกุศลให้กับตนเอง ครอบครัว และบุคคลที่เป็นที่รักผู้ล่วงลับไปแล้ว ด้วยการร่วมกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นกำลังให้ท่านได้ขยายงานเผยแผ่พระศาสนา เพื่อนำพระธรรมคำสั่งสอนอันบริสุทธิ์ของพระสัมมา สัมพุทธเจ้าไปเผยแพร่แก่ชาวโลก โดยท่านสามารถจองเป็น เจ้าภาพภัตตาหารตลอดปีได้

สอบถามรายละเอียดได้ที่วัดเจริญภาวนาลอนดอน
โทร 020-8764-8265
Address: 306 Norbury Avenue, London SW16 3RL, United Kingdom.
Tel. +44-208-7648265, Fax. +44-208-2406915

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๒ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร