วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๔ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ฉบับที่ ๑๔ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ภายในพรรษา เราได้ปฏิบัติธรรมกันอย่างเต็มที่มาแล้ว บางคนก็สมหวัง บางคนก็เกือบจะสมหวัง เพราะฉะนั้นท่านใดที่เกือบจะสมหวัง ออกพรรษาแล้วก็ให้ปฏิบัติธรรมกันต่อไปให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้นะลูกนะ เพราะเรามาเกิดเพื่อการนี้...อ่านต่อ
ในพระพุทธศาสนามีคำสอนอยู่เรื่องหนึ่งคือ "อจินไตย" คือเรื่องที่ไม่ควรคิด เรื่องนี้ถ้าฟังเผิน ๆ แล้ว ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกับคำสอนในพระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาเดียวในโลกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล้าประกาศว่า คำสอนทุกคำประกอบด้วยเหตุผล มีความลุ่มลึก ไปตามลำดับ...อ่านต่อ
คงธรรมดาเกินไป หากเรื่องราวต่อไปนี้จะบอกคุณได้เพียงว่า "เธอ คือ แม่คนหนึ่งที่ต้องการให้ลูกเป็นคนดี"เพราะเรื่องของเธออาจให้อะไรคุณได้มากกว่ามุมมองทาง...อ่านต่อ
คุณธรรมของคุณยายประการหนึ่งซึ่งสะดุดใจแล้วก็ทันสมัยล้ำหน้ากว่าใครๆ ในโลก ที่ประทับใจหลวงพี่มากเหลือเกิน สิ่งนั้นคือคุณธรรมที่ยายอยู่กับปัจจุบัน มีข้อความในพระสูตรอยู่บทหนึ่ง ชื่อว่า ภัทเทกรัตตสูตร ว่าด้วยความเป็นผู้มีราตรีเดียวเจริญ ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า...อ่านต่อ
ในโลกนี้ สิ่งที่บั่นทอนกำลังใจของคนเราได้มากที่สุดไม่มีอะไรเกินคำพูด คำพูดที่มันระคายหูระคายใจ บั่นทอนกำลังใจคนฟังได้มากเหลือเกิน ในเวลาเดียวกัน สิ่งที่ให้กำลังใจมนุษย์ได้มากที่สุดก็ไม่มีอะไรเกินคำพูดอีกเหมือนกัน...อ่านต่อ
เมื่อเห็นหอฉันคุณยายครั้งใด ก็จะทำให้หวนระลึกนึกถึงวันงานสลายร่างคุณยาย เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๕ ที่เราได้สร้างมหาทานบารมีอันยิ่งใหญ่ ได้ถวายภัตตาหารเป็นมหาสังฆทาน และถวายปัจจัยไทยธรรมกับพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศกว่า ๓๐,๐๐๐ วัด กับพระภิกษุจำนวน เรือนแสนรูป...อ่านต่อ
นับแต่โบราณกาล จนถึงปัจจุบัน เรื่องราวและภาพของการถวายทาน การสร้างโรงทานเป็นสังฆทาน เป็นภาพที่เราพบเห็นหรือได้ยินจนคุ้นหูคุ้นตา แต่หากเราได้สืบสาวราวเรื่องขึ้นไปถึงความเป็นมาของการสร้างบุญในลักษณะนี้ เราจะพบว่าในพระไตรปิฎกได้มีการบันทึกไว้ว่า การสร้างบุญตั้งโรงทานนั้นมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยบรรพกาลนานแสนนาน...อ่านต่อ
วันนี้ เป็นวันแห่งมหาปีติ ที่ลูกทุกคนได้มีจิตศรัทธาเป็นสมานฉันท์ พร้อมใจกันมาอัญเชิญเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายอาคารภาวนา ที่ได้เดินมหากุศลกันมาอย่างพร้อมเพรียง ด้วยอาการที่ร่าเริงเบิกบานใจ ดุจนักรบกองทัพธรรม ที่ยาตราเข้าสู่สมรภูมิด้วยความอาจหาญร่าเริง...อ่านต่อ
หลวงพ่อปลื้มใจสามเณรหลายวัด โดยเฉพาะที่วัดบ้านขุน ที่มีความอุตสาหะเดินทางข้ามภูเขาหลายลูก เพื่อไปโปรดโยมพ่อ โยมแม่ ให้เลิกผลิต เลิกดื่ม เลิกขายเหล้า แล้วโยมพ่อโยมแม่เกิดกุศลศรัทธา ทำตามคำแนะนำของลูกเณรนั้น นี่เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอนุโมทนา...อ่านต่อ
เมื่อศึกษาลึกลงไปในประวัติศาสตร์พบว่า“หวย” เป็น การพนันที่มีมาแต่สมัยจีนโบราณ โดยผู้เล่นจะทายชื่อดอกไม้ที่เขียนไว้บนใบหวย (คำว่าหวย เป็นภาษาจีน แปลว่า ดอกไม้) ต่อมาสัญลักษณ์ดอกไม้ถูกแปรเปลี่ยนเป็นชื่อคนสำคัญของจีน และเข้ามาสู่ไทยโดยกลุ่มชาวจีนอพยพ ราวทศวรรษ ๒๓๖๐...อ่านต่อ
ก่อนที่งานสลายร่างคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง จะถูกจัดขึ้น คุณสมพร นงค์นาคพะเนา ได้ขออนุญาตสามีกลับไปบ้านเกิดที่ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อไปทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่คือหน้าที่ผู้นำบุญ ยอดกัลยาณมิตร ชักชวนญาติมิตร เพื่อนบ้าน ให้รู้ข่าวบุญงานสลายร่างของคุณยายอาจารย์ฯ...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ