วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๓ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖

ฉบับที่ ๑๓ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖
หลวงพ่อไม่เคยเบื่อหน่ายเพศสมณะเลยแม้แต่เพียงวันเดียวตั้งแต่บวชวันแรก เผลอประเดี๋ยวเดียว ๓๐ กว่าพรรษาแล้ว เป็นพระนี่อยู่เหนือความรวยความจนนะ พระไม่ได้คิดเรื่องรวยและก็ไม่ได้คิดเรื่องจน มันเหนือตรงนั้นไปแล้ว วัดก็เหมือนกันอยู่เหนือคำว่า วัดรวย หรือ วัดจน...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ เมื่อชาติ เริ่มต้น ท่านก็มาพร้อมๆ และเคยเกิดเป็นมนุษย์อย่างกับพวกเรา แต่ความแตกต่างระหว่างพระองค์กับพวกเราคือ แต่ละภพชาติที่พระองค์บังเกิดขึ้น ทรงได้มีโอกาสเกิดในปฏิรูปเทส คือเกิดในประเทศหรือภูมิภาคที่เหมาะสมแก่การสร้างบุญบารมี ตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญ...อ่านต่อ
หลวงพี่เป็นพระภิกษุที่ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสอง ให้ได้ไปปฏิบัติภารกิจ ฝึกฝนตนเอง และสร้างบารมีในต่างประเทศเป็นเวลาค่อนข้างนานทีเดียว ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ รวมแล้วก็เป็นเวลาทั้งสิ้น ๗ ปี...อ่านต่อ
ในการทำงานกับคนหมู่มากนั้น เราหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกับบุคคลอื่นไม่พ้นอย่างแน่นอน แต่สิ่งสำคัญก็คือ เมื่อกระทบกระทั่งกันแล้ว ทำอย่างไรจึงจะไม่ผูกโกรธกัน คำตอบก็คือ ต้องรู้จักให้อภัยเป็น...อ่านต่อ
ความจน มหันตภัยแห่งห้วงวัฏฏะ ที่ทำให้หลายชีวิตต้องดิ้นรน กดดัน ให้ต้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำหลายอย่าง เพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน แล้วเปลี่ยนเป็นปัจจัยในการอยู่รอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตของผู้หาเช้ากินค่ำ การมีเงินเก็บก้อนใหญ่ๆ เพื่อสำรองไว้ในเวลาฉุกเฉินนั้น จึงเป็นสิ่งที่ยาก ดังนั้นในภาวะร้อนเงิน ทางออกที่นิยมใช้วิธีหนึ่งคือ "การกู้"...อ่านต่อ
รสชาติของความยากจน..ทำให้รู้ว่า.. ทำไมต้องรวย คนขยันทำงานตลอดชีวิต ใช่ว่าจะรวยเสมอไป...หนทางรวย.. ต้องให้.. เพื่อชนะความตระหนี่ให้มากๆ แม้แต่ถ่านยังเปลี่ยนเป็นทองคำได้ด้วยอำนาจบุญ ไม่เคยให้เลย.. ไม่มีจะใช้.. แม้เพียงผ้าขี้ริ้วผืนเดียว.!?!...อ่านต่อ
มหาวิหารหลังนี้ จะเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำของท่าน เพื่อให้มนุษย์และเทวดาได้มาเคารพสักการบูชา จะได้เป็นทางมาแห่งบุญและได้รู้จักว่า บุคคลท่านนี้ เมื่อบังเกิดขึ้นมาในโลกแล้ว ยังโลกให้สว่างไสวด้วยการค้นพบพระธรรมกาย กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง...อ่านต่อ
ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเติมให้กับตนเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเติมถูกจุดตามหลักวิชชา คือ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ด้วยแล้ว ไม่ใช่แค่ความสุขจากสมาธิจะบังเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ความสำเร็จ และสิ่งดีๆ ก็จะบังเกิดขึ้นแก่ชีวิตของบุคคลผู้นั้นด้วย...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ