วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ปฏิรูปเทสสำหรับการสร้างบารมี เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว)เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ
(หลวงพ่อทัตตชีโว)

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕

 

 

 

        พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ เมื่อชาติ เริ่มต้น ท่านก็มาพร้อมๆ และเคยเกิดเป็นมนุษย์อย่างกับพวกเรา แต่ความแตกต่างระหว่างพระองค์กับพวกเราคือ แต่ละภพชาติที่พระองค์บังเกิดขึ้น ทรงได้มีโอกาสเกิดในปฏิรูปเทส คือเกิดในประเทศหรือภูมิภาคที่เหมาะสมแก่การสร้างบุญบารมี ตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญ ทั้งๆ ที่เกิดเป็นมนุษย์เหมือนกัน บางคนเกิดในที่ที่เหมาะสมในการสร้างบารมี แต่บางคนกลับเกิดในที่ที่ไม่เหมาะสม ใครที่เกิดในที่เหมาะในการสร้างบารมี คนนั้นก็ได้เปรียบทันที ถ้าใครไม่ได้เกิดในที่เหมาะ คนนั้นก็เสียเปรียบทันทีเหมือนกัน

         วันนี้ หลวงพ่อจึงขอมาขยายความเรื่องลักษณะของปฏิรูปเทสหรือถิ่นที่เหมาะในการสร้างบารมีเป็นอย่างไร


ลักษณะของปฏิรูปเทส

         สำหรับปฏิรูปเทสหรือทำเลที่เหมาะในการสร้างบารมีนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้เอาไว้ ๔ ข้อด้วยกัน คือ

         ๑.อาวาสหรือที่อยู่เป็นที่สบาย คือ มีลักษณะเป็นธรรมชาติที่ร่มรื่น ไม่หนาวไม่ร้อนจนเกินไป ไม่ลุ่มไม่ดอนจนเกินไป ไม่มีเรือด เหลือบ ยุง ริ้น ไร ไม่มีสัตว์ร้าย พูดง่ายๆ เป็นทำเลที่เหมาะในการทำภาวนา ใครได้ไปเกิดในทำเลอย่างนี้ ถือว่าอาวาสเป็นที่สบาย

         ๒.อาหารเป็นที่สบาย ความจริงต้องบอกว่า ปัจจัยสี่เป็นที่สบาย คือ ทั้งข้าวปลาอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรคพร้อม แต่ว่าในบรรดาสิ่งทั้ง ๔ นี้ สิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันจริงๆ ขาดไม่ได้เลยก็คืออาหาร ท่านจึงเอาอาหารเป็นหลัก

         ๓.บุคคลเป็นที่สบาย คือ ที่นั้นมีแต่คนรักการสร้างบารมีเขาอยู่กัน ไม่ใช่ไปเกิดในดงโจร

         ๔. ธรรมะเป็นที่สบาย คือ ในประเทศชาติบ้านเมืองนั้น มีกฎหมาย มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม

         ถ้าใครได้ไปเกิดในที่ที่มีคุณลักษณะ ๔ ประการนี้ โอกาสที่จะสร้างบารมีได้เต็มที่อย่างต่อเนื่องก็เกิดขึ้น นี่เป็นสิ่งที่ต้องรู้ ถ้าไม่รู้ก็จะเลือกปฏิรูปเทสไม่ถูก

         นอกจากนี้ เรายังต้องรู้อีกว่า ปฏิรูปเทสจะเกิดขึ้นได้เพราะว่า

         ขั้นตอนแรก เราต้องหาที่ทำเลดีๆ ให้เหมือนปฏิรูปเทสให้ได้ เปรียบเสมือนการค้า จะให้ซื้อง่ายขายคล่อง กำไรงาม ก็ต้องมีทำเลดีๆ

         ขั้นตอนที่ ๒ สร้างทำเลได้ เมื่อเราโตขึ้น ปีกกล้าขาแข็งขึ้น มีบุญบารมีพอสมควรแล้ว ไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหน ที่ตรงนั้นจะเป็นอย่างไร เราจะสร้างให้ที่นั้นเป็นปฏิรูปเทส ในการสร้างบารมีให้ได้

         ขั้นตอนที่ ๓ ไปเกิดในที่ที่เป็นปฏิรูปเทส เราจะสร้างบุญบารมีอย่างไร จนกระทั่งเกิดกี่ภพกี่ชาติ พอคลอดมาจากท้องแม่ ก็มีที่ทำเลทองหรือปฏิรูปเทส รออยู่ ไม่ต้องไปหาให้เสียเวลา


เหตุที่ไม่ได้เกิดในปฏิรูปเทส

         พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ระยะเวลาที่เราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ในแต่ละชาติ ถ้าเอากระดูกของเรามากองรวมกันก็สูงท่วมเป็นภูเขา หรือถ้าเอาน้ำตาของเราแต่ละชาติมารวมกัน ก็มีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง ๔ เสียอีก

         พระพุทธองค์ทรงยกเรื่องนี้ขึ้นมา เพราะต้องการจะเตือนสติให้พวกเราเบื่อหน่ายในสังขาร จะได้คลายกำหนัดว่า ขนาดเราเคยเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เคยยิ่งใหญ่มาขนาดนั้นขนาดนี้สารพัด มาตั้งหลายภพหลายชาติจนนับไม่ถ้วนแล้ว เรายังไปไม่ถึงไหนเลย นิพพานก็ยังไม่ได้ไป เป็นการบอกให้รู้ว่า เรายังโง่อยู่ คิดอย่างนี้บ่อยๆ จะได้ไม่หลงตัวเอง

         จึงมีคำถามว่า เมื่อชาติเริ่มต้นของการสร้างบารมี พวกเราก็มาเกิดพร้อมๆ กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ พระองค์ก็เข้านิพพานไปแล้วนับอสงไขยไม่ถ้วน เราก็เกิดกันมานับชาติไม่ถ้วนแล้ว ทำไมพวกเรายังไม่ได้เข้านิพพานกันเสียที มัวไปทำอะไรอยู่? ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ
         ๑. ความระมัดระวังในการเตือนตนเองของเรายังไม่ดีพอ
         ๒. ความสามารถในการเลือกปฏิรูปเทสที่เหมาะในการสร้างบารมีไม่ดีพอ 
         ๓. ไม่รู้จักอธิษฐานบารมีตั้งเป้าหมายชีวิต


ทำบุญ อธิษฐานเป็นจึงได้เกิดในปฏิรูปเทส

         คนบางคนเชื่อว่า การอธิษฐานเป็นการค้ากำไรเกินควร เช่น ทำบุญแค่บาทสองบาท แล้วอธิษฐานว่าจะไปนิพพาน เป็นการหวังมากเกินไป แต่ในความเป็นจริงแล้ว การอธิษฐานข้ามชาติ ไม่ว่าจะทำมากน้อยกี่บาทก็ตาม ถ้าอธิษฐานเป็น บุญก็ส่งผลให้มาเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ยังเป็นสามเณรก็มี

         สิ่งเหล่านี้ ศึกษาแล้วต้องรู้ให้จริง รู้แล้วก็ต้องล้อมคอกเป็น เมื่อหลวงพ่อเข้าวัดใหม่ ๆ ตอนนั้นยังไม่ได้บวช เห็นคุณยายทำบุญอาทิตย์ต้นเดือนแต่ละครั้ง แล้วจะต้องอธิษฐานจิตเป็นเวลานาน จึงเข้าไปถามท่าน

         คุณยายใช้คำนี้ว่า "ยายอธิษฐานล้อมคอกตั้งผังชีวิตของยาย จะได้สร้างบารมีข้ามภพข้ามชาติไปด้วยความไม่ประมาทพลาดพลั้ง"

         หลวงพ่อเลยถามต่อว่า "แล้วเมื่อสักครู่นี้ยายอธิษฐานอะไรบ้าง"
         คุณยายตอบว่า "ยายอธิษฐานหลายอย่าง แต่มีอยู่อย่างหนึ่งยายอธิษฐานว่า ภพชาติต่อไปให้ได้เกิดทันหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ แล้วมีอายุที่พอเหมาะพอดีที่จะเป็นลูกศิษย์หรือลูกท่านได้ เพราะคนเรายังไม่หมดกิเลส ความถือตัวยังมี ถ้าเกิดอายุเท่ากันหรือต่างกันเล็กน้อย เวลาเตือนจะไม่ฟังกัน แล้วอาจประมาทพลาดพลั้งไปล่วงเกินหลวงปู่ท่านได้" นี่เป็นความละเอียดรอบคอบของคุณยาย

         มีอยู่วันหนึ่งหลวงพ่อทำบุญแล้วก็อธิษฐานว่า "เกิดกี่ภพกี่ชาติขอให้ได้เกิดมาเป็นคนไทย" เพราะเราเป็นพวกเลือดรักชาติ ยายเดินผ่านมาได้ยินเข้าจึงเตือนว่า "คุณอธิษฐานอย่างนี้อันตรายนะ เพราะถ้าเกิดมาตอนที่ประเทศไทยในยุคที่กำลังรบกับพม่า อย่างคุณต้องแบกนรกเพียบเลย จำเอาไว้ เกิดกี่ภพกี่ชาติก็ตามที อย่าเอาสถานที่เป็นตัวตั้ง ยายเอาธรรมะเป็นตัวตั้ง ถ้าจะอธิษฐานก็ควรเป็นว่า พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่ไหนขอให้ไปเกิดที่นั่น"

         ถ้าจะอธิษฐานเอาบุคคลเป็นตัวตั้ง บุคคลนั้นต้องเป็นผู้นำในธรรมะได้ อย่างกับคุณยายก็เอาหลวงปู่เป็นตัวตั้ง เพราะท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมะ

         พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ล้วนเกิดในปฏิรูปเทส เพราะการเกิดแต่ละครั้ง พระองค์เข้าใจดีว่า

         ปฏิรูปเทสหรือถิ่นที่เหมาะในการสร้างบารมีเป็นอย่างไร แล้วพระองค์ก็ได้ไปเกิดในท่ามกลางที่อย่างนั้น

         ถ้าจับพลัดจับผลูไม่ไปเจอที่อย่างนั้น พระองค์ก็รู้คุณลักษณะของปฏิรูปเทส เป็นอย่างไร แล้วก็ตระเวนหาถิ่นที่เหมาะกับการสร้างบารมีไปอยู่

         ถ้าบารมีแก่กล้าขึ้นมาอีกหน่อย ไม่ต้องไปหาทำเลที่ไหนแล้ว พระองค์สร้างที่ตรงนั้นให้เป็นที่ทำเลเหมาะแก่การสร้างบารมีเลย

         ยิ่งกว่านั้น ตอนที่พระองค์ทำบุญกุศลแต่ละครั้ง ก็จะอธิษฐานจิตตั้งผังข้ามชาติให้เป็นอธิษฐานบารมีเอาไว้ให้ดี ถึงคราวจะเกิดก็จะสามารถเลือกเกิดได้
นี่คือความรอบคอบของพระพุทธองค์


มาช่วยกันสร้างปฏิรูปเทสให้เกิดขึ้น

         เมื่อรู้คุณลักษณะปฏิรูปเทสว่าเป็นอย่างนี้แล้ว เราจะต้องทำอย่างไรต่อ แค่รู้ว่าปฏิรูปเทส คืออะไรก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าไร ที่สำคัญต่อไปที่ต้องรู้ขั้นต่อไป คือจะทำอย่างไรที่ให้ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ทุกจังหวัด และทุกประเทศ เป็นปฏิรูปเทส คือ มีอาวาสเป็นที่สบาย บุคคลเป็นที่สบาย อาหารเป็นที่สบาย และธรรมะเป็นที่สบาย

         อาคาร ๖๐ ปีพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ที่พวกเราจะตั้งใจสร้างขึ้นมา เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำภาวนาตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง นี้ก็เป็นหลักประกันอย่างหนึ่งที่เราจะสร้างบุญ ด้วยการจะสร้างปฏิรูปเทสขึ้นมา เพราะเมื่อสร้างเสร็จแล้วกลายเป็นว่า อาคารนี้รองรับกับอาคารส่วนอื่นๆ ที่เราได้สร้างกันอยู่แล้วอย่างครบครัน คือทั้ง มหาธรรมกายเจดีย์ สภาธรรมกายสากล กุฏิสงฆ์ หอฉัน เราได้สร้างแล้ว เพราะฉะนั้น พอเราสร้างอาคาร ๖๐ ปีพระราชฯ ขึ้นมาใช้ในการภาวนา องค์ประกอบต่างๆ ก็จะเป็นปฏิรูปเทสที่ครบบริบูรณ์ขึ้นมาทันที

         เมื่อเราสร้างปฏิรูปเทสเสร็จ เราต้องตั้งผังในการที่จะขยายจุดไปสร้างปฏิรูปเทสดีๆ เพื่อการสร้างบารมีให้กับที่อื่นๆ ด้วย เช่น การไปสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมในประเทศต่างๆ เพื่อให้คนเหล่านั้นรู้จักว่า ทำเลที่เหมาะในการสร้างบารมีเป็นอย่างไร เมื่อเขาเรียนรู้แล้วจะได้ช่วยกันสร้างปฏิรูปเทสให้เต็มโลกกัน

         ทำให้เป็นผังปฏิรูปเทสติดใจเขาไป จับพลัดจับผลูพวกเรา หรือลูกหลานมีความจำเป็นจะต้องย้ายถิ่นย้ายฐานไปที่อื่น ก็ยังมีปฏิรูปเทสหรือทำเลในการสร้างบารมีรออยู่ในประเทศนั้นๆ แล้ว

         เมื่อก่อนนี้เราไม่รู้จักปฏิรูปเทสเป็นอย่างไร เราก็ต้องมาขวนขวายหาปฏิรูปเทสกัน จนกระทั่งมาถึงวัดพระธรรมกาย ซึ่งมีพื้นที่ ๑๙๖ ไร่ ซึ่งคุณยายทำให้ดูเป็นต้นแบบเอาไว้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยขยายต้นแบบออกมาเป็นโครงการ ๒,๐๐๐ ไร่ เพื่อเป็นปฏิรูปเทสในการสร้างบารมี ตอนนี้เรามาอยู่ในขั้นตอนจะสร้างปฏิรูปเทส ให้เสร็จ และจะขยายงานสร้างปฏิรูปเทสออกไป คนมีบุญเขาอยู่ที่ไหน เราก็ไปสร้างเอาไว้ให้ทั่วโลกเลย เขาจะได้มาเป็นกำลัง มาเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเราทั้งชาตินี้และภพต่อไป

         และที่สำคัญ ผัง ๔ ประการที่ว่านี้จะได้ติดใจเราไป ถ้าเราได้ทำตลอดทั้งชาตินี้ ซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนี้ แล้วทำบุญแต่ละครั้งอธิษฐานให้ดีเป็นประจำสม่ำเสมอ ผังสำเร็จนี้จะติดเอาไว้ที่ศูนย์กลางกาย เกิดไปภพชาติเบื้องหน้าเมื่อไร เรามีผังนี้แล้ว จะสร้างปฏิรูปเทสเองก็ได้ จะไปตระเวนดูก็ได้ ที่เขาสร้างแล้วก็ได้ เมื่อเป็นอย่างนี้บุญกุศลนี้ก็ยิ่งเป็นบุญกุศลที่ทับทวี

         เมื่อมองภาพชัดอย่างนี้ การที่เราจะปราบมารประหารกิเลสสำหรับตัวเรา หรือคิดจะไปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต หรือที่คิดจะไป รื้อวัฏสงสารก็ตาม เราคงจะไม่ต้องเสียเวลามากเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ที่วนเวียนอยู่ในวัฏสงสารเหมือนอย่างกับพายเรืออยู่ในอ่างมานับภพนับชาติไม่ถ้วน จนกระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้านิพพานไปแล้วไม่รู้กี่อสงไขยกัปพระองค์ไปแล้ว วันนี้เรามองภาพปฏิรูปเทสชัดเจนแล้ว ก็ขอให้พวกเราช่วยกันสร้างปฏิรูปเทส ให้บังเกิดขึ้นในโลกนี้ ทำผังปฏิรูปเทสให้ติดไปในใจทุกภพทุกชาติ เพื่อให้เราสามารถสร้างบารมีได้เต็มที่ เต็มอิ่ม เต็มใจ เต็มมือ ในทุกๆ โครงงานแห่งการ รื้อวัฏสงสารอย่างสำเร็จเป็นอัศจรรย์ทุกประการ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม เทอญ

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๓ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร