วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พิธีเทคอนกรีตปิดยอดโดมมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี พระธรรมเทศนาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

พิธีเทคอนกรีตปิดยอดโดมมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี

พระธรรมเทศนาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
วันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๖

 

 

                        ณ วันนี้ วันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิด ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี หลวงปู่สด จนฺทสโร ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ก็จะมีอายุครบ ๑๑๙ ปีในวันนี้ เราจึงได้ถือโอกาสในวาระอันเป็นมงคลนี้ สร้างประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามของการเกิดมาเป็นมนุษย์อีกวาระหนึ่ง ด้วยการร่วมใจกันมาสร้างบุญใหญ่ เทคอนกรีตปิดยอดโดมมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี

                       มหาวิหารหลังนี้ จะเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำของท่าน เพื่อให้มนุษย์และเทวดาได้มาเคารพสักการบูชา จะได้เป็นทางมาแห่งบุญและได้รู้จักว่า บุคคลท่านนี้ เมื่อบังเกิดขึ้นมาในโลกแล้ว ยังโลกให้สว่างไสวด้วยการค้นพบพระธรรมกาย กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง

                       คำว่า "ธรรมกาย" มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก แล้วก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแจ่มแจ้งในสมัยพุทธกาล แต่หลังจากพุทธปรินิพพานได้ ๕๐๐ กว่าปี แม้คำว่า "ธรรมกาย" จะปรากฏอยู่ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาของนิกายต่างๆ ทุกนิกาย แต่ก็เข้าใจความหมายกันไปหลากหลายตามความคิดเห็นของตน และก็ไม่ได้เข้าใจความหมายกันอย่างลึกซึ้ง จึงยากต่อการปฏิบัติ

                       จนกระทั่งเมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้บังเกิดขึ้น และภายในกลางพรรษาที่ ๑๑ ของการบวชเป็นบรรพชิต ท่านสละชีวิตจนกระทั่งค้นพบธรรมกายกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทำให้เราเข้าใจว่า "ธรรมกาย" คือ กายตรัสรู้ธรรม คือพระรัตนตรัย ในตัว เป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงของเรา แล้วพระธรรมกายนี้ จะทำให้เราข้ามพ้นวัฏสงสารไปสู่ฝั่งพระนิพพานได้ ซึ่ง ตรงนี้ทำให้ง่ายต่อการปฏิบัติและก็มั่นใจในการปฏิบัติธรรม

                       เราจะไปปฏิบัติตรงไหนที่ไหนก็แล้วแต่ เมื่อทำถูกหลักวิชชา คือ เมื่อใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ แล้ว ต้องเข้าถึงพระธรรมกายกันอย่างแน่นอน เข้าถึงเมื่อไร ก็มีความสุขที่แท้จริงเมื่อนั้น แล้วเราจะได้เรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก และยังทำให้เรามีความสุขตั้งแต่วันแรกที่เข้าถึงธรรมจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิต เมื่อพระธรรมกายยังปรากฏชัดใสแจ่มอยู่กลางกาย ก็ปิดประตูอบายภูมิ มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไป เพราะฉะนั้นคำว่า "ธรรมกาย" จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับตัวเรา สำหรับมวลมนุษยชาติ และสรรพสัตว์ทั้งหลายทีเดียว

                       วันนี้ เราควรจะระลึกนึกถึงพระคุณของหลวงปู่ ที่ท่านได้บังเกิดขึ้นในรูปกาย และถ้าหากเราทำจิตให้เลื่อมใสในพระเดชพระคุณหลวงปู่ และนึกถึงบุญที่ได้มารวมใจกันเทคอนกรีตปิดยอดโดมในครั้งนี้จนตลอดอายุขัย และนับจากวันนี้เป็นต้นไปทำแต่บุญกุศล ไม่ทำบาปอกุศลอีกเลย บุญนี้จะปิดประตูอบายภูมิ ทำให้เราท่องเที่ยวอยู่ ๒ ภูมิ ระหว่างมนุษย์กับเทวโลกเท่านั้น เพราะฉะนั้นบุญที่เราจะได้ในวันนี้จึงเป็นบุญใหญ่อย่างมหาศาล ไม่ใช่บุญเล็กๆ น้อยๆ เลย ดังนั้นให้ลูกทุกคนปลื้มปีติในบุญกุศลในครั้งนี้ทุกคนนะลูกนะ

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๓ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร