วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๒ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ฉบับที่ ๑๒ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
วันออกพรรษาปีนี้ ตรงกับวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งก่อนหน้านั้นหนึ่งวัน คือวันที่ ๑๐ ตุลาคม เป็นวันมหาปวารณา วันสุดท้ายของพรรษา ซึ่งมาพ้องตรงกับวันคล้าย วันเกิดครบรอบ ๑๑๙ ปี......อ่านต่อ
ถ้ามีผู้ตั้งคำถามว่า เราเวียนว่ายตายเกิดมานานขนาดไหน ในเบื้องต้นคงตอบว่า เราเกิดกันมานับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้ว......อ่านต่อ
บุคคลผู้เป็นเอก ย่อมบังเกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก ย่อมบังเกิดขึ้น เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย......อ่านต่อ
๒๔ ชม./วัน ..คือสิ่งที่มนุษย์ได้มาเท่ากัน แต่บริหารไม่เหมือนกัน จึงทำให้ประสบความสำเร็จต่างกัน เธอผู้นี้..มีวิธีการจัดการกับเวลาอย่างไร จึงได้รับคัดเลือกให้เป็นนักธุรกิจหญิงดีเด่น..!!!...อ่านต่อ
นี่เป็นอีกประเด็นหนึ่ง ที่กำลังทำให้อบายมุขขยายตัวออกไปอย่างน่ากลัว และกำลังมีผลต่อนิสัยใจคอ และคุณภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ของประเทศไทยในขณะนี้หลวงพ่ออยากจะเตือนอะไรคุณสักอย่าง โดยเฉพาะเรื่องของผลกรรม...อ่านต่อ
ใจของมนุษย์เป็นสิ่งที่มีพลังอย่างมหาศาล ยิ่งหากเราสามารถหยุดใจ ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ได้ ใจก็จะยิ่งมีพลังเพิ่มพูนมากขึ้นเป็นทับทวี ส่งผลให้สามารถดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาสู่ชีวิต และขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไป ดังตัวอย่างของยอดกัลยาณมิตรทั้ง ๓ ท่าน...อ่านต่อ
หลวงพ่อชื่นใจ ปีติใจกับการสร้างบารมีของลูกๆ ทุกคนในวันนี้ ซึ่งเราได้มาสั่งสมบุญกันตั้งแต่เช้าเรื่อยมาจนกระทั่งถึงกลางคืนนี้ ตอนเช้าเราได้อัญเชิญยอดมหาวิหารมาประดิษฐานบนมหาวิหารคุณยายจนกระทั่งเป็นมหาวิหารคุณยายที่สมบูรณ์...อ่านต่อ
วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในชีวิตการสร้างบารมีของเรา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ท่านได้อุทิศชีวิตจนกระทั่งค้นพบวิชชาธรรมกายกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเราและต่อโลก...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ