วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โอวาทวันครูธรรมกาย โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

 


         หลวงพ่อชื่นใจ ปีติใจกับการสร้างบารมีของลูกๆ ทุกคนในวันนี้ ซึ่งเราได้มาสั่งสมบุญกันตั้งแต่เช้าเรื่อยมาจนกระทั่งถึงกลางคืนนี้ ตอนเช้าเราได้อัญเชิญยอดมหาวิหารมาประดิษฐานบนมหาวิหารคุณยายจนกระทั่งเป็นมหาวิหารคุณยายที่สมบูรณ์ ตอนเย็นเราได้มาร่วมประกอบพิธีบูชาครูวิชชาธรรมกาย ได้มาเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา และได้สร้างมหาทานบารมี

         บุญที่เราได้ทำในวันนี้ไม่ใช่เล็กๆ น้อยๆ เพราะว่าเป็นวาระพิเศษ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ซึ่งตรงกับวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ท่านบรรลุวิชชาธรรมกาย แล้วก็ขยายวิชชาธรรมกายมายังพวกเราและชาวโลก

         หลวงปูบอกวาการบังเกิดขึ้นของวิชชาธรรมกายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก เพราะพญามารกันนักกันหนา ไม่อยากให้มนุษย์ทั้งหลายได้รู้เรื่องราวของธรรมกาย และได้ปกปิดเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตให้เป็นความลับตลอดไป เขาจะได้บังคับบัญชาให้อยู่ในอำนาจของเขา ถ้าอยู่ในอำนาจของเขาเมื่อไร เขาก็จะดึงมนุษย์ไปสู่อบายได้มาก ให้มีความทุกข์ทรมานมาก

         สิ่งที่พญามารกลัวที่สุด คือ กายมนุษย์ โดยเฉพาะกายมนุษย์ที่เป็นผู้รู้ ที่เข้าถึงพระธรรมกาย เข้าถึงวิชชาธรรมกาย เพราะจะทำให้รู้เรื่องราวของเขาทั้งหมด เมื่อรู้เรื่องราวของเขาหมดแล้วก็จะทำความเห็นให้ถูกต้อง คือ มุ่งที่จะไปปราบพญามารให้หมดสิ้นไป เขาจึงพยายามขวางกั้นทุกวิถีทาง ให้เกิดเป็นมนุษย์ได้ยาก เมื่อเกิดมาแล้วก็ให้ลืมเรื่องราวที่ผ่านในอดีต ลืมเป้าหมายของชีวิต บังคับบัญชาอย่างนี้ตลอดหมดเลย

         ฉะนั้นการที่วิชชาธรรมกายเกิดขึ้นเมื่อ ๘๐ กว่าปีที่แล้วได้อีกครั้งหนึ่ง จึงเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดา เพราะสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ ทำ คือ การปราบมารที่เป็นรากเหง้าของมาร เป็นต้นของมารโดยเฉพาะ ถ้าปราบมารตรงนี้ได้ก็หมายความว่า เราจะได้รับชัยชนะอย่างถาวร สิ่งที่ปกปิดทั้งหลายก็จะถูกเปิดเผยหมด มนุษย์ก็จะเปลี่ยนจากผู้ไม่รู้มาเป็นผู้รู้ เมื่อเป็นผู้รู้แล้วก็จะคิดเหมือนกัน พูดเหมือนกัน ทำเหมือนกัน ความแตกต่างก็จะหมดสิ้นไปจากโลก ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างในด้านรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ฐานะชนชั้นต่างๆ ก็จะละลายหายสูญไปจนหมด กายดั้งเดิมของแต่ละคนที่สวยงาม ที่ถูกย่อยแยกเอาไปไว้ในที่ของเขา ก็จะถูกกายมนุษย์ผู้รู้ทั้งหลายรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกัน ไปนำกลับคืนมาได้

         วันนี้ ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ลูกพระราชฯ ลูกหลาน พระเดชพระคุณหลวงปู่ คุณยาย ได้มาชุมนุมกันเพื่อสร้างบารมี บุญนี้จึงยิ่งใหญ่ไพศาลเกินควรเกินคาด ตลอดเส้นทางในสังสารวัฏ เราจะสมบูรณ์ไปด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มรรคผลนิพพาน วิชชาธรรมกาย ระลึกชาติได้ตั้งแต่เกิด ได้สร้างบารมีตั้งแต่เยาว์วัย บรรลุธรรมตั้งแต่เยาว์วัย ตามส่วนแห่งกำลังบารมีที่เราทำเอาไว้ เราจะได้อยู่วงบุญพิเศษด้วยกัน เราจะได้ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม

         เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคน มีความปลื้มปีติยินดีกับสิ่งที่ได้กระทำในวันนี้ และให้ตั้งใจมั่นว่าเราจะต้องสร้างบารมีกันต่อไปให้มันยิ่งขึ้นกว่าที่ทำมาแล้วนะลูกนะ

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร