วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 60 ตุลาคม ปี 2550

ฉบับที่ 60 ตุลาคม ปี 2550
พระมงคลเทพมุนี นับเป็นบุคคลสำคัญผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อโลก ในฐานะผู้นำแสงสว่างแห่งพระรัตนตรัยภายในมาส่องนำ ทางให้มวลมนุษยชาติได้มีโอกาสรู้เรื่องราวความจริงของชีวิต จนเกิดสัมมาทิฐิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าใจถึงเรื่องของกฎแห่งกรรม ......อ่านต่อ
ครบรอบ ๙๐ ปี แห่งการบรรลุธรรม แสงสว่างแห่งธรรมะได้แผ่ขยายออกไปทั่วโลก สันติสุขภายใน ได้บังเกิดขึ้นในใจของมวลมนุษยชาติ และ นี่คือ วันประวัติศาสตร์อันสำคัญอีกวันหนึ่ง ที่ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้พร้อมใจกันบูชาคุณ ......อ่านต่อ
ผู้ให้ที่อยู่อาศัยแก่ภิกษุสงฆ์เพื่อใช้เป็นที่ประพฤติปฏิบัติธรรม ได้ชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะเมื่อพระสงฆ์ได้มีสถานที่ในการปฏิบัติธรรมอย่างสะดวกสบาย ก็จะนำความรู้ที่เกิด จากการศึกษาธรรมะไปเผยแผ่แก่ชาวโลกต่อไป ......อ่านต่อ
พระราชภาวนาวิสุทธิ์จึงได้สถาปนา DMC "สื่อสีขาว" โดยมุ่งหวังที่จะนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า มาช่วยดับความเร่าร้อนในจิตใจของชาวโลก ......อ่านต่อ
เริ่มจากประสบการณ์ครั้งนั้น หลังการนั่งสมาธิเป็นครั้งแรก ผ่านไป หลายโมงยาม พลันใจเธอก็หล่นวูบคล้ายตกจากที่สูง แล้วไปลอยคออยู่ กลางทะเลใหญ่ที่ดำมืดเหลือแต่หัวตัวไม่มี ......อ่านต่อ
แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนที่จะตรัสรู้ เส้นทางการสร้างบารมีในแต่ละชาติของพระองค์ ก็ยัง ต้องอาศัยผู้มีบารมีแก่ๆ หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ มาช่วยเป็นกัลยาณมิตรให้ คอยชี้แนะสั่งสอน ส่งต่อกันมาเป็นทอดๆ เช่นกัน ......อ่านต่อ
ก่อนอื่นคุณโยมต้องไม่เครียดเองถ้าคุณโยมไม่เครียดเสียเอง บรรยากาศต่างๆมันจะดีขึ้น ก็เห็นใจนะคุณโยมว่าลูกก็คือความหวัง ของเราทั้ง ๒ คน เพราะฉะนั้นบางทีก็อดจะเครียดไม่ได้ ......อ่านต่อ
ผมมีอาชีพที่ไม่แน่นอน เฉียดเข้าคุก มีหนี้เป้นล้าน และวางแผนจะฆ่าตัวตาย แต่วันนี้ .. ผมมีเงินทำบุญเป็นล้าน ......อ่านต่อ
เรื่องใหญ่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในชีวิตประจำวัน คงหนีไม่พ้น เรื่องปัจจัย ๔ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค วันนี้จะขอพูดถึงเรื่องการแต่งกาย ซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่มนุษย์เราให้ความสำคัญกันมาก จนกระทั่งเกิดเป็นแฟชั่นออกมาหลากหลาย ทั้งทรงผม เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ ......อ่านต่อ

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ