วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ไตรจีวร ธงชัยพระอรหันต์ อัฐบริขาร & สมณบริขาร

บาลีน่ารู้

เรื่อง : ธรรมรักษ์ ป.ธ. ๙

 

 

ไตรจีวร ธงชัยพระอรหันต์

          ไตรจีวรถือเป็นธงชัยของพระอรหันต์ที่สาธุชนควรให้ความเคารพ สักวันหนึ่ง ไม่ว่าชาย และหญิงจะต้องได้โอกาสครองผ้าชุดนี้ เพราะนี่เป็นผ้าชุดสุดท้ายก่อนเข้าพระนิพพาน

          ผ้าไตรจีวร แปลว่า ผ้า ๓ ผืน ได้แก่

          จีวร คือ ผ้าห่ม เรียกว่า อุตราสงค์

          สบง คือ ผ้านุ่ง เรียกว่า อันตรวาสก

          สังฆาฏิ คือ ผ้าซ้อน (ปัจจุบันใช้พาดบ่า) เรียกว่า สังฆาฏิ

          ผ้า ๓ ผืนนี้ เรียกว่า ผ้าไตร

          นอกจากนี้ยังมีผ้ารัดอก ผ้าอังสะ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าสรงน้ำ ย่าม รวมอยู่ด้วย แต่จัดอยู่ในพวกบริขารโจล คือเป็นผ้าบริวาร ใช้สอยเล็ก ๆ น้อย ๆ มีก็ได้ ไม่มีก็ได้

อัฐบริขาร & สมณบริขาร

           ส่วนอัฐบริขาร หมายถึง เครื่องใช้สอยที่จำเป็นของภิกษุในพระพุทธศาสนา ๘ อย่าง หรือเรียกว่า สมณบริขาร

           อัฐบริขาร คือ สบง จีวร สังฆาฏิ ประคดเอว บาตร มีดโกน เข็ม กระบอกกรองน้ำ

           อัฐบริขารเป็นสิ่งที่ภิกษุทุกรูปต้องมีไว้ใช้ โดยเฉพาะในวันบวชจะต้องมีบริขาร ๔ อย่าง ไปแสดงแก่สงฆ์ คือ สบง จีวร สังฆาฏิ และบาตร นอกนั้นจะมีหรือไม่มีก็ได้

           สรุป : ไตรจีวรหรืออัฐบริขาร เป็นเครื่องใช้ของพระภิกษุในยามออกบวช ท่านใดหมั่นถวายผ้าไตรจีวร หรืออัฐบริขารเป็นประจำ เมื่อบุญส่งผลถึงที่สุดจะทำให้ได้บวช ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา ท่านหญิงจะได้เครื่องประดับมหาลดาปสาธน์มาครอบครอง ดังนั้น เมื่อปรารภเหตุจะถวายทาน อย่าพลาดที่จะได้ถวายผ้าไตรจีวรเป็นนิจ บุญจะ ได้ลิขิตให้สมปรารถนา ได้บรรลุมรรคผลนิพพานอย่างง่ายดายเป็นอัศจรรย์..

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 117 กรกฎาคม ปี2555

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร